Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE

|--- Dane teleadresowe

|--- Budżet

      |--- ROK 2018

      |--- ROK 2019

      |--- ROK 2021

            |--- Sprawozdania II kwartał 2021 r.

      |--- ROK 2020

|--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

|--- Ochrona Danych Osobowych

|--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MASZEWO

INFORMACJE

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne do 2020 r.

|--- Zamówienia Publiczne do 130 000 zł

|--- Roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo

|--- Konsultacje Społeczne

|--- Rada Seniorów Gminy Maszewo

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

|--- Nabór Pracowników

      |--- NABÓR PRACOWNIKÓW 2021

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Inwestycji

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. promocji i inicjatyw gospodarczych w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Promocji.

      |--- NABÓR PRACOWNIKÓW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 2021

            |--- Ogłoszenie o naborze na Księgową do Centrum Usług Wspólnych w Maszewie

            |--- Ogłoszenie o naborze na Główną Księgową do Centrum Usług Wspólnych w Maszewie

      |--- NABÓR PRACOWNIKÓW 2020

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i drogownictwa w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. komunalnych i rolnictwa w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

            |--- BURMISTRZ MASZEWA ogłasza OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE : GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. inwestycji i drogownictwa w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE inspektora ds. inwestycji i drogownictwa w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

            |--- OGŁOSZENIE OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i drogownictwa w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

            |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE PLAC WOLNOŚCI 2, 72-130 MASZEWO KIEROWNIK REFERATU WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I DROGOWNICTWA W REFERACIE BUDOWNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

            |--- NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DZIECIĘCEGO W GMINNYM ŻŁOBKU W DĘBICACH "TUPTUŚ"

            |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WOPO

            |--- BURMISTRZ MASZEWA ogłasza OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE PLAC WOLNOŚCI 2, 72-130 MASZEWO - KIEROWNIK REFERATU WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE, GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA - URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE PILNIE POSZUKUJE PRACOWNIKA (NA ZASTĘPSTWO) NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor ds. obsługi finansowo-księgowej dochodów budżetu gminy

            |--- BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO - Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Placówek Oświatowych

            |--- WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EDUKACJI

      |--- NABÓR PRACOWNIKÓW 2019

            |--- Konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie

            |--- Konkurs - podinspektor ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych

      |--- NABÓR PRACOWNIKÓW 2018

|--- Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami

      |--- Oferta na realizację zadania publicznego pn. "EDUmania - organizacja pikniku edukacyjnego dla dzieci"

      |--- Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

|--- Dostęp do Informacji Publicznej

|--- Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Gospodarka Odpadami Komunalnymi

      |--- Terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych

            |--- rok 2019

|--- Oświata

|--- Obwieszczenia

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infratstrukurą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 w miejscowości Zagórce w gminie Maszewo"

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infratstrukurą techniczną na działce nr 111 obręb Radzanek

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Maszewo 2"

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 210 obręb Mokre

      |--- Budowa trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=6400 dm? każdy, parownika gazowego Alsi 40/40 o wydajności 80 kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania przewoźnej suszarni zbóż

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Maszewo 1"

      |--- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027"

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Rejestry i Ewidencje

|--- Przetargi

      |--- 2019

      |--- Sprzedaż działki niezabudowanej nr 51 obręb Maszewo 3

      |--- Burmistrz Maszewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

      |--- Sprzedaż działek nr 73, 81, 264/3 obręb Korytowo

      |--- Sprzedaż działek niezabudowanych nr 580/8, 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12 obręb Maszewo 3, przy ul. Stargardzkiej

      |--- Sprzedaż działki niezabudowanej nr 48 obręb Godowo

      |--- Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, działki nr 247/21 obręb Maszewo 3, stanowiącej własność Gminy Maszewo

      |--- Trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Maszewo usytuowanych w obrębie Maszewo 3 przy ul. Marii Konopnickiej

|--- Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maszewo

|--- Wnioski i Druki

      |--- Zwrot Podatku Akcyzowego

      |--- Wnioski Inne

      |--- Deklaracje podatkowe obowiązujące od 1-go lipca 2019

      |--- Gospodarka Odpadami Komunalnymi

      |--- Ochrona Środowiska

            |--- Folie Rolnicze 2021

            |--- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

            |--- Wnioseko udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

      |--- Budownictwo

      |--- Ewidencja Ludności - Dowody Osobiste

|--- Petycje

      |--- Petycje rok 2021

            |--- Petycja w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu Podwórko Nivea-edycja 2021

            |--- Petycja w sprawie opinii dot. przeprowadzenia referendum ludowego.

            |--- Petycja skierowana do Samorządu Gminy o przygotowanie: 1.Komunikatu/Uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i lokalnej gazecie. 2. Pakietu profilaktycznego, dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów ( brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.)

            |--- Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

      |--- Petycje rok 2020

            |--- Petycja z 21.12.2020 dot. podjęcia uchwały "w obronie prawdy, godności i wolności człowieka"

            |--- Petycja z 15.12.2020 dot. podjęcia uchwały dot. masowych szczepień na SARS-CoV-2.

            |--- Petycja z 10.12.2020 dot. podjęcia uchwały dot. masowych szczepień na SARS-CoV-2.

            |--- Prośba/ Petycja- Akcja - Się gra się ma Playroom z Wyobraźni.

            |--- Petycja - sprzeciw dot. budowy fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Jenikowo.

            |--- Petycja nr 1 z 2020 roku

      |--- Petycje rok 2019

            |--- II - Petycja Odrębna - Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem.

            |--- Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych

            |--- Petycja w sprawie drugiej edycji akcji "Się gra się ma".

            |--- Petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Bartosza Głowackiego w Maszewie

            |--- Petycja do organu gminy o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.

|--- Informacje

|--- Raporty o stanie Gminy

|--- Kontrole

      |--- 2019

|--- Spis Telefonów Urzędu Miejskiego w Maszewie

|--- Archiwalny BIP

JEDNOSTKI GMINNE

|--- Fundusz Sołecki dla jednostek pomocniczych

|--- Jednostki Organizacyjne

|--- Sołectwa - jednostki pomocnicze

PRAWO LOKALNE

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia Burmistrza Maszewa Kadencja 2018-2023

      |--- Zarządzenia Burmistrza Maszewa Kadencja 2014-2018

|--- Statuty

      |--- STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE

      |--- Statut Zakładu Komunalnego

      |--- STATUT Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Maszewie.

      |--- Statut Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie

      |--- Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

      |--- Statut Gimnazjum Publicznego w Maszewie

      |--- STATUT SP w Rożnowie

      |--- Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie

      |--- STATUT Przedszkole Miejskie w Maszewie

      |--- STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBICACH

      |--- STATUTY SOŁECTW GMINY MASZEWO

      |--- Statut Gminy Maszewo

|--- Akty Prawa Miejscowego

|--- Podatki i Opłaty

      |--- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym Burmistrz Gminy Maszewo w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłat na raty lub innych form pomocy publicznej

            |--- 2020 rok

      |--- Podatki i Opłaty na 2020r

      |--- Druki podatkowe obowiązujące od 1-go lipca 2019

|--- Regulaminy

      |--- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Maszewie

      |--- Zarządzenie Nr 423/2014 Burmistrza Maszewa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

|--- Strategia Rozwoju

      |--- S T R A T E G I A ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE MASZEWO NA LATA 2015 - 2020

      |--- Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na Lata 2015-2020

|--- Projekty Uchwał z XXXIV i XXXV Sesji

|--- Uchwały XXXIV i XXXV Sesji

      |--- UCHWAŁY VII KADENCJI LATA 2014-2018

|--- Interpretacje Podatkowe

WŁADZE

|--- Burmistrz

|--- Zastępca Burmistrza

|--- Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Oświadczenia Majątkowe

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE - ZA 2020 rok

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2020 - URZĘDNICY

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 - URZĘDNICY

|--- Zawiadomienia o Posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Miejskiej w Maszewie

SYSTEM RADA

|--- Radni

|--- Projekty uchwał

|--- Uchwały

|--- Protokoły

|--- Sesje Rady

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Interpelacje

|--- Głosowania

|--- Komisje

|--- Nabór Kandydatów na Ławników

WYBORY I REFERENDA

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwiec 2020

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej maj 2020

      |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

|--- Wybory uzupełniające listopad 2019

|--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

|--- Wybory Ponowne marzec 2019

|--- Wybory Samorządowe 2018