Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia Publiczne do 130 000 zł

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Budowy przystanków autobusowych po obu stronach DW 106 w miejscowości Wisławie 2022-04-27 11:59:50
dokument Zaproszenie do składania ofert na budowę przystanków autobusowych po obu stronach DW 106 w miejscowości Wisławie o wymiarach 10 m x 1,5 m 2022-04-15 13:02:59
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert dla zadania Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Maszewo 2021-10-19 12:10:33
dokument Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Maszewo 2021-10-13 14:30:09
dokument ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu ?Strategii Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2022- 2030" 2021-04-29 11:07:02
dokument Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie, przy ul. Leśnej na działkach o nr ewidencyjnych 1049/2 i 130/6 obręb Maszewo 1 - koncepcja 7 2021-03-01 10:46:49
dokument Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie, przy ul. Leśnej na działkach o nr ewidencyjnych 1049/2 i 130/6 obręb Maszewo 1 - koncepcja 6 2021-03-01 10:45:33
dokument Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie, przy ul. Leśnej na działkach o nr ewidencyjnych 1049/2 i 130/6 obręb Maszewo 1 - koncepcja 5 2021-03-01 10:44:15
dokument Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie, przy ul. Leśnej na działkach o nr ewidencyjnych 1049/2 i 130/6 obręb Maszewo 1 - koncepcja 4 2021-03-01 10:42:50
dokument Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie, przy ul. Leśnej na działkach o nr ewidencyjnych 1049/2 i 130/6 obręb Maszewo 1 - koncepcja 3 2021-03-01 10:41:25
dokument Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie, przy ul. Leśnej na działkach o nr ewidencyjnych 1049/2 i 130/6 obręb Maszewo 1 - koncepcja 2 2021-03-01 10:39:50
dokument Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie, przy ul. Leśnej na działkach o nr ewidencyjnych 1049/2 i 130/6 obręb Maszewo 1 - koncepcja 1 2021-03-01 10:38:01
dokument Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego przy ul. 1 Maja 20 w Maszewie. 2021-02-22 15:42:23
dokument Zakup kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm przeznaczonego na remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej położonych na terenie Gminy Maszewo 2021-02-11 08:07:13
dokument Wykonanie kosztorysu szacunkowego na przebudowę budynku byłej stolarni w Maszewie na utworzenie Dziennego Domu Seniora 2021-01-25 15:55:29
dokument Wykonanie koncepcji i projektu zadania pod nazwą "Budowa placu sportowo-rekreacyjnego" przy ul. Leśnej w Maszewie dz 1049/2 i częściowo dz. 130/6 obręb Maszewo 1 2020-11-02 14:00:22
dokument INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2020-07-02 15:03:50
dokument Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia miejsc postojowych 2020-06-18 15:17:28
dokument Doposażanie placów zabaw na terenie Gminy Maszewo 2020-06-09 15:16:24
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją na remont drogi Maszewo-Mieszkowo dz. 833 obręb Maszewo 3 i dz. 178 obręb Maszewko II w technologii oczyszczenia, profilowanie mikrodywanik i powierzchniowe utrwalenie z częściowym profilowaniem poboczy 2020-05-29 14:29:31
dokument Wykonanie projektu organizacji ruchu w celu budowy progu zwalniajacego w drodze gminnej w miejscowości Darż 2020-05-29 14:07:41
dokument Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Maszewo 2020-05-20 09:25:06
dokument Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie 2020-05-12 13:51:09
dokument INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2020-05-11 14:59:16
dokument Odnowienie oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Maszewa 2020-05-08 13:32:32
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Maszewo zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: Pełnienie funkcji Inspektora Danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Maszewie 2020-04-29 08:01:25
dokument USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG NA TERENIE GMINY MASZEWO 2020-04-14 14:12:51
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020-2023 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)" 2020-03-30 12:12:37
dokument Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo ma lata 2020-2023 z uwzględniem perspektywy do roku 2027 2020-03-12 11:50:56
dokument ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-03-10 14:58:04
dokument ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-02-21 09:47:47
dokument Zakup bramy garażowej uchylnej o wymiarach 2290 cm x 2080 cm w kolorze dopasowanym do bramy widniejącej na fotografii załączonej do niniejszego zapytania cenowego, z ociepleniem od wewnątrz wraz z demontażem istniejącej oraz montażem nowej - dokument stracił ważność 2020-02-17 15:39:07
dokument Wykonanie remontu cząstkowego ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych zamiejskich oraz ulic w miejscowości Maszewo (...) 2020-02-11 15:09:31
dokument Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie murów obronnych na terenie miasta Maszewa - dokument stracił ważność 2020-02-11 14:57:45
dokument Lista ofert na dostawę kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm przeznaczonego na remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej położonych na terenie Gminy Maszewo 2020-01-16 12:48:21
dokument Zakup kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm przeznaczonego na remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej położonych na terenie Gminy Maszewo. 2020-01-10 20:25:07
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Wyłapywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Maszewo do wskazanego schroniska dla zwierząt" 2019-12-24 09:36:58
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów odłowionych na terenie Gminy Maszewo, zapewnienie im traktowania w sposób humanitarny oraz warunków egzystencji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) oraz w ustawie z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 poz. 1967) do czasu odebrania przez właściciela, adopcji lub śmierci psa" 2019-12-24 09:35:18
dokument Wykonanie i montaż na zlecenie Gminy Maszewo wiat przystankowych przy ul. Nowogardzkiej. 2019-12-18 20:48:20
dokument Remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Stefana Żeromskiego w Maszewie na odcinku od ulicy Fryderyka Chopina do ulicy Brzozowej. 2019-12-17 18:42:11
dokument Zapytanie cenowe dotyczące wyłapywania i transportu bezdomnych psów z terenu Gminy Maszewo do wskazanego schroniska dla zwierząt 2019-12-05 13:35:48
dokument Zapytanie cenowe dotyczące przyjmowania do schroniska bezdomnych psów odłowionych na terenie Gminy Maszewo 2019-12-04 09:11:56
dokument Remont istniejących chodników wraz z krawężnikami wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Maszewie 2019-12-02 12:59:02
dokument ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Stefana Żeromskiego w Maszewie na odcinku od ulicy Fryderyka Chopina do ulicy Broniewskiego 2019-10-31 14:45:58
dokument Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 113, ul. Nowogardzka 2019-10-18 20:51:46
dokument Remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Stefana Żeromskiego w Maszewie na odcinku od ulicy Fryderyka Chopina do ulicy Broniewskiego. 2019-10-18 20:50:58
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814. 2019-10-01 15:52:05
dokument ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Stefana Żeromskiego w Maszewie na odcinku od ulicy Broniewskiego do ulicy Polnej. 2019-09-24 14:15:01
dokument ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH WYBORU PARTNERA 2019-09-23 11:22:10
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814. 2019-09-13 08:57:21
dokument ZAPYTANIE CENOWE dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro na Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym 2019-09-06 21:15:34
dokument Sprawowanie dozoru nad kotłownią gazową w obiekcie Hali Sportowej w Maszewie 2019-09-03 21:39:24
dokument Sprawowanie dozoru nad kotłownią gazową w obiekcie Ratusza w Maszewie 2019-09-03 21:38:55
dokument Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 dla działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2019-08-30 15:25:32
dokument Remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Stefana Żeromskiego w Maszewie na odcinku od ulicy Broniewskiego do ulicy Polnej polegający na jego wyrównaniu. 2019-08-23 18:11:13
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym "Wykonania usługi usunięcia wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Maszewo" 2019-07-10 09:05:32
dokument Zapytanie cenowe: "Wykonanie usługi usunięcia wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Maszewo" 2019-07-02 10:56:55
dokument OFERTA WSPÓŁPRACY Burmistrz Maszewa zaprasza do współpracy w zakresie reklamy na wiatach przystankowych 2019-06-05 10:22:28
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inspektor Ochrony Danych 2019-05-17 22:41:57
dokument Dostarczenie żużla paleniskowego z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, ul. Maszewska 18 do Maszewa w ilości 400 ton wraz ze złożeniem na pryzmę. 2019-05-17 22:39:06
dokument Zapytanie ofertowe - "Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Maszewie" 2019-05-06 13:28:34
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814. 2019-04-24 21:43:03
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814. 2019-04-08 10:21:25
dokument Wykonanie remontu cząstkowego ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych zamiejskich oraz ulic w miejscowości Maszewo metodą wtrysku mechanicznego emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych, przy użyciu sprzętu specjalistycznego - remontera pod ciśnieniem. 2019-03-29 18:16:40
dokument Zapytanie cenowe na: Wykonanie remontu cząstkowego ubytków w nawierzchni drogi Maszewo ? Mieszkowo poprzez załatanie dziur materiałem z posiadanego frezu asfaltowego. 2019-03-22 23:30:31
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814 2019-03-21 22:08:05
dokument Zapytanie cenowe na: Dostarczenie żużla paleniskowego ze zakładu produkcji betonu komórkowego SOLBET z siedzibą w miejscowości Rurka Nr 4, 72-123 Rurka do miejscowości Maszewo w ilości 500 ton wraz ze złożeniem na pryzmę 2019-03-19 11:51:53
dokument Zapytanie cenowe na: Wykonywanie bieżących napraw wiat przystankowych oraz wykonywanie wiat i montaż nowych wiat w roku 2019, na terenie Gminy Maszewo. 2019-03-13 15:02:18
dokument Ogłoszenie o Przetargu na sprzedaż Samochodu Pożarniczego Mercedes-Benz 814 2019-02-14 19:07:59
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia zapytania cenowego oraz powołania pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie, celem wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert, złożonych przez rzeczoznawców majątkowych, którym zlecane będą prace zgodnie z ich uprawnieniami zawodowymi o tematyce przedstawionej w załączniku do niniejszego zarządzenia związanej z ustawą, z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.). 2019-02-13 12:37:44
dokument Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów odłowionych na terenie Gminy Maszewo. 2018-12-15 14:34:54
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE: Usunięcie drzew z terenu gminy Maszewo 2018-11-21 14:45:45