Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 7/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie terenu sportu, rekreacji i wypoczynku na terenie inwestycji o powierzchni około 12000 m2 (1,2 ha), stanowiącym część działki nr 2/39 z obrębu geodezyjnego Tarnowo, gmina Maszewo. 2024-06-14 15:28:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 36/2024 z dnia 07.06.2024 r. o warunkach zabudowy, na wniosek osoby fizycznej, dla inwestycji polegającej na budowie dwulokalowego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, planowanej do realizacji na terenie działki nr 370/18 obręb Darż, gmina Maszewo. 2024-06-07 12:28:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki 2 planowanego do realizacji na działce nr 123 obręb Sokolniki, gmina Maszewo. 2024-05-28 08:17:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu wolnostojącego, planowanej do realizacji na terenie działki nr 537/30, położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo-2, miasto Maszewo. 2024-05-27 15:36:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie terenu sportu, rekreacji i wypoczynku na terenie inwestycji o powierzchni około 12000 m2 (1,2 ha), stanowiącym część działki nr 2/39 z obrębu geodezyjnego Tarnowo, gmina Maszewo. 2024-05-24 10:49:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 23 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 25 domów w zabudowie jednorodzinnej z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi o powierzchni zabudowy około 140 m2, z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym, z garażem wbudowanym lub niewbudowanym z dachem wielospadowny lub dwuspadowym o szer. elewacji frontowej od 8m do 17 m, o kącie nachylenia dachu od 25o do 45o i wysokością kalenicy do 9 m oraz drogi wewnętrznej. 2024-05-24 10:32:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 31/2024 z dnia 14.05.2024 r. o warunkach zabudowy, na wniosek osoby fizycznej, dla inwestycji polegającej na budowie dwulokalowego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, planowanej do realizacji na terenie działki nr 370/19 obręb Darż, gmina Maszewo. 2024-05-14 15:20:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 11/2024 z dnia 13 maja 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na na zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe nieużytkowego poddasza wolno stojącego budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej, na działce nr 549/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-05-14 08:18:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 6/2024 z dnia 13 maja 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz przyłączeniu jej do sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV, na części działki nr 196/5 z obrębu geodezyjnego Wisławie, gmina Maszewo o powierzchni około 40m2, w ramach inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i stacją transformatorową w celu zasilenia obiektów w miejscowości Wisławie. 2024-05-13 14:58:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie elektrowni słonecznej o mocy do 71 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 68, 113/1, 241/3 i 243/4 obręb Jenikowo gm. Maszewo?. 2024-05-10 14:37:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwulokalowego budynku jednorodzinnego i urządzeń budowlanych, na działce nr 370/18 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2024-05-07 12:04:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 30 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa do 65 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 399/3 w obrębie Korytowo w gminie Maszewo. na wniosek PVE 95 Sp. z o.o., ul. J.J. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz 2024-05-06 11:23:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie terenu sportu, rekreacji i wypoczynku na terenie inwestycji o powierzchni około 12000 m2 (1,2 ha), stanowiącym część działki nr 2/39 z obrębu geodezyjnego Tarnowo, gmina Maszewo. 2024-04-29 14:47:25
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 1/2 obręb Łęczyca oraz 2/2 obręb Tolcz, gmina Stara Dąbrowa 2024-04-24 09:20:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, na działkach nr 115/1i 117 z obrębu geodezyjnego Maszewo-1, miasto Maszewo. 2024-04-23 15:08:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz przyłączeniu jej do sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV, na części działki nr 196/5 z obrębu geodezyjnego Wisławie, gmina Maszewo o powierzchni około 40m?, w ramach inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i stacją transformatorową w celu zasilenia obiektów w miejscowości Wisławie. 2024-04-19 14:17:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwulokalowego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, planowanej do realizacji na terenie działki nr 370/19 obręb Darż, gmina Maszewo. 2024-04-18 15:17:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe nieużytkowego poddasza wolnostojącego budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej, na działce nr 549/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-04-16 13:02:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Wisławie 2 o mocy do 16 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji na działkach o nr ewid. 188 obręb Wisławie oraz działce nr ewid. 61/4 obręb Maszewo-1, gm. Maszewo. na wniosek firmy PST 5 Sp. z o.o., ul. Metalowców 15A, 44-109 Gliwice. 2024-04-09 13:09:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 5/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 863/1, 874, 366/14, 366/16 i 366/17 obręb Maszewo-3, gmina Maszewo 2024-04-05 13:20:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie garażu wolnostojącego, planowanej do realizacji na terenie działki nr 537/30 - obręb Maszewo - 2, miasto Maszewo. 2024-04-04 14:29:13
dokument obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wydania decyzji Nr 4/2024 z dnia 29.03.2024 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającą na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach nr 93/2, 324, 93/1, 76 i 87 z obrębu geodezyjnego Dębice, gmina Maszewo. 2024-03-29 10:46:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz przyłączeniu jej do sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV, na części działki nr 196/5 z obrębu geodezyjnego Wisławie, gmina Maszewo o powierzchni około 40m?, w ramach inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i stacją transformatorową w celu zasilenia obiektów w miejscowości Wisławie. 2024-03-28 15:16:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 26 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 370/18 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2024-03-27 12:03:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 3/2024 z dnia 25 marca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie do trzech zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół, planowanej do realizacji na terenie działek: nr 19/16 i 19/20 obręb Stodólska, gmina Maszewo. 2024-03-25 15:32:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 2/2024 z dnia 25 marca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie do trzech zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej), planowanej do realizacji na terenie działek: nr 19/20, 19/16, 19/15, 18/3, 17/38, 17/39 obręb Stodólska, nr 261, 91/3, 189 obręb Wisławie, nr 169, 247/2, 886/1 obręb Maszewo-3, nr 69, 64/2, 64/1, 64/3, 798, 132/7 obręb Maszewo-1, gmina Maszewo. 2024-03-25 15:31:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 22 marzec 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 130/2 w obrębie Korytowo, gminie Maszewo, powiecie goleniowskim, województwie zachodniopomorskim, na wniosek firmy SOLART Sp. z o. o., Al. Bohaterów Warszawy 34-35, lok 228, 70-340 Szczecin. 2024-03-25 08:13:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, planowanej do realizacji na terenie działki nr 370/19 obręb Darż, gmina Maszewo. 2024-03-20 07:43:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Cambria Energy Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki 1 planowanego do realizacji na działkach nr 18, 27, 30 obręb Sokolniki, gmina Maszewo 2024-03-14 14:23:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 863/1, 874, 366/14, 366/16 i 366/17 obręb Maszewo-3, gmina Maszewo 2024-03-14 14:10:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/2024 z dnia 12 marca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV, ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 106 i części działek drogowych nr 131 i 105 obręb Sokolniki, gmina Maszewo. 2024-03-13 07:49:25
dokument Burmistrz Maszewa zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 93/2, 324, 93/1,76 i 87 obręb Dębice, gmina Maszewo. 2024-03-07 13:23:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie do trzech zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół, planowanej do realizacji na terenie działek: nr 19/16 i 19/20 obręb Stodólska, gmina Maszewo. 2024-03-01 09:37:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie do trzech zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej), planowanej do realizacji na terenie działek: nr 19/20, 19/16, 19/15, 18/3, 17/38, 17/39 obręb Stodólska, nr 261, 91/3, 189 obręb Wisławie, nr 169, 247/2, 886/1 obręb Maszewo-3, nr 69, 64/2, 64/1, 64/3, 798, 132/7 obręb Maszewo-1, gmina Maszewo. 2024-03-01 09:36:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na wniosek firmy SOLART Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 117/1 i 209 obręb Radzanek, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2024-02-29 10:28:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr 549/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-02-21 15:15:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 863/1, 874, 366/14, 366/16 i 366/17 obręb Maszewo-3, gmina Maszewo 2024-02-20 14:53:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 19 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV, ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 106 i części działek drogowych nr 131 i 105 obręb Sokolniki, gmina Maszewo. 2024-02-19 15:40:00
dokument Postanowienie Wójta Gminy Stara Dąbrowa w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2024-02-16 11:48:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 130/2 w obrębie Korytowo, gminie Maszewo, powiecie goleniowskim, województwie zachodniopomorskim z wniosku firmy SOLART Sp. z o.o., Al. Bohaterów Warszawy 34-35, lok. 228, 70-340 Szczecin 2024-02-16 09:40:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji nr 3/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo-Bęczno. 2024-02-15 13:48:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn Budowa do 98 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 98 MW, zlokalizowanych w miejscowościach Kania i Mokre wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm, zlokalizowanego na działkach numer 141, 142, 143 obręb Mokre, gm. Maszewo oraz na działce numer 186/1 obręb Kania, gmina Chociwel. na wniosek firmy Vortex Energy Solart Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 68, 70-479 Szczecin 2024-02-14 14:23:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 93/2, 324, 93/1, 76 i 87 obręb Dębice, gmina Maszewo 2024-02-13 15:24:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 142/2023 z dnia 7 lutego 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 370/19 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2024-02-08 14:38:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 141/2023 z dnia 7 lutego 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 370/18 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2024-02-08 14:35:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie do trzech zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół, planowanej do realizacji na terenie działek: nr 19/16 i 19/20 obręb Stodólska, gmina Maszewo. 2024-02-07 15:08:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie do trzech zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej), planowanej do realizacji na terenie działek: nr 19/20, 19/16, 19/15, 18/3, 17/38, 17/39 obręb Stodólska, nr 261, 91/3, 189 obręb Wisławie, nr 169, 247/2, 886/1 obręb Maszewo-3, nr 69, 64/2, 64/1, 64/3, 798, 132/7 obręb Maszewo-1, gmina Maszewo. 2024-02-05 14:18:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 30 stycznia 2024 r. o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo. 2024-01-30 13:12:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 10/2023 z dnia 29 stycznia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach nr 198 i 199/5 z obrębu geodezyjnego Dębice, gmina Maszewo. 2024-01-29 13:33:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 24 stycznia 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 117/1 i 209 obręb Radzanek, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2024-01-25 09:50:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo-1 2024-01-24 13:17:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 22 stycznia 2024 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla części obrębu Godowo. 2024-01-22 14:15:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 18 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV, ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 106, 131 i 105 obręb Sokolniki, gmina Maszewo. 2024-01-18 13:07:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 17 stycznia 2024 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla części obrębu Jenikowo w rejonie granicy Gminy Maszewo. 2024-01-18 10:34:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, na działce nr 370/19 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2024-01-16 14:04:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, na działce nr 370/18 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2024-01-16 14:03:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 124/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/7 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo 2024-01-16 13:53:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 123/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/6 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo 2024-01-16 13:52:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 122/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo 2024-01-16 13:51:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 121/2023 z dnia 16 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie czterech wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/10 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-01-16 13:46:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 120/2023 z dnia 16 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/9 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-01-16 13:45:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 119/2023 z dnia 16 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/8 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-01-16 13:44:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 127/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/19 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-01-16 13:14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 126/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/18 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-01-16 13:11:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 125/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie czterech wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/17 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-01-16 13:10:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Cambria Energy Sp. z o.o. zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Sokolniki 2" planowanego do realizacji na działce nr 123 obręb Sokolniki, gmina Maszewo 2024-01-15 12:50:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie do 3 farm fotowoltaicznych PV Jenikowo o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą?. 2024-01-12 13:00:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 9 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 r. 2024-01-11 11:52:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 124/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/7 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo 2024-01-10 09:01:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 123/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/6 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo 2024-01-10 08:59:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 122/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo 2024-01-10 08:57:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 127/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/19 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-01-09 13:26:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 126/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/18 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-01-09 13:23:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji nr 125/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie czterech wolno stojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 10/17 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2024-01-09 13:21:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 stycznia 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Vortex Energy Solar Sp. z o.o.dla przedsięwzięcia pn Budowa do 98 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 98 MW, zlokalizowanych w miejscowościach Kania i Mokre wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm,zlokalizowanego na działkach numer 141, 142, 143 obręb Mokre, gm Maszewo oraz na działce numer 186/1 obręb Kania, gm. Chociwel. 2024-01-05 13:37:49
dokument Informacja Burmistrza Maszewa w sprawie udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 2023-12-29 14:00:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 28 grudnia 2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV, ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 198 i 199/5 obręb Dębice, gmina Maszewo. 2023-12-28 14:36:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 9/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, z wolno stojącą kontenerową stacją transformatorową, celem zasilenia budynku jednorodzinnego na działce nr 51/3, na części działek nr 131, 78, 65, 58, 56 i 51/6 z obrębu geodezyjnego Godowo, gmina Maszewo. 2023-12-22 12:58:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewaz dnia 14 grudnia 2023 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy SOLART Sp. z o.o., Al. Bohaterów Warszawy 34-35, lok. 228, 70-340 Szczecin dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 130/2 w obrębie Korytowo, gminie Maszewo, powiecie goleniowskim, województwie zachodniopomorskim. 2023-12-14 12:36:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 12 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej o mocy do 71 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 68, 113/1, 241/3 243/4 obręb Jenikowo gmina Maszewo 2023-12-12 13:49:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działek nr 115/1 i 117 z obrębu geodezyjnego Maszewo-1, miasto Maszewo 2023-12-07 15:08:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 7/2023 o zmianę decyzji Burmistrza Maszewa nr 4/2022 z dnia 16.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 KV wraz ze stacją transformatorową dla zasilania budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 805/1, 804/1 i 161/4 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo, polegającej na zmianie lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce 161/4 obręb Maszewo 1, gmina Maszewo. 2023-12-05 15:03:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 grudnia 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa 3 farm fotowoltaicznych PV Jenikowo o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2023-12-05 14:34:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 370/19 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2023-12-05 14:04:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 370/18 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2023-12-05 14:02:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/19 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-11-30 14:32:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/18 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-11-30 14:32:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/17 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-11-30 14:31:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, z wolno stojącą kontenerową stacją transformatorową, celem zasilenia budynku jednorodzinnego na działce nr 51/3, na części działek nr 131, 78, 65, 58, 56 i 51/6 z obrębu geodezyjnego Godowo, gmina Maszewo. 2023-11-30 13:42:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/10 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-11-30 09:25:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/9 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-11-30 09:25:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/8 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-11-30 09:24:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/7 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-11-30 09:17:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/6 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-11-30 09:16:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-11-30 09:13:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV, ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji na terenie działek nr 198 i 199/5 obręb Dębice, gmina Maszewo. 2023-11-27 14:25:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zakończenia postępowania o zmianę decyzji Burmistrza Maszewa nr 4/2022, znak: BiOŚ.6733.4.2022.ES z dnia 16.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 KV wraz ze stacją transformatorową dla zasilania budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 805/1, 804/1 i 161/4 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo, polegającej na zmianie lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce 161/4 obręb Maszewo 1, gmina Maszewo. 2023-11-13 15:28:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, z wolno stojącą kontenerową stacją transformatorową, celem zasilenia budynku jednorodzinnego na działce nr 51/3, na części działek nr 131, 78, 65, 58, 56 i 51/6 z obrębu geodezyjnego Godowo, gmina Maszewo. 2023-11-08 08:21:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, planowanej do realizacji na terenie działki nr 78 obręb Nastazin, gmina Maszewo. 2023-11-06 15:26:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa do 98 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 98 MW, zlokalizowanych w miejscowościach Kania i Mokre wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm, zlokalizowanego na działkach numer 141, 142,143 obręb Mokre, gm. Maszewo oraz na działce numer 286/1 obręb Kania, gmina Chociwel." 2023-11-06 14:35:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/7 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-10-27 15:27:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/6 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-10-27 15:26:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-10-27 15:25:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/19 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-10-27 15:24:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/18 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-10-27 15:23:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/17 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-10-27 15:22:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/10 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-10-27 15:20:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/9 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-10-27 15:20:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/8 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-10-27 15:18:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 10 października 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy SOLART Sp. z o.o. 2023-10-26 10:32:41
dokument decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w sprawie nieodpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu Tarnowo 2023-10-25 14:12:43
dokument Rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego 2023-10-25 14:04:58
dokument Rozporządzenie nr 27/2023 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-10-25 14:01:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę decyzji Burmistrza Maszewa nr 4/2022, znak: BiOŚ.6733.4.2022.ES z dnia 16.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 KV wraz ze stacją transformatorową dla zasilania budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 805/1, 804/1 i 161/4 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo, polegającej na zmianie lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce 161/4 obręb Maszewo 1, gmina Maszewo. 2023-10-20 12:56:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 188, 191, 192, 211, 212 obręb Wisławie oraz działce nr ewid. 61/4 obręb Maszewo" 1, gm. Maszewo. 2023-10-18 12:12:34
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu Goleniowskiego na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r. 2023-10-13 09:04:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działki nr 78 obręb Nastazin, gmina Maszewo. 2023-10-10 14:54:52
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 25/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 05 października 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego oraz gminy Miasto Szczecin. 2023-10-10 08:58:57
dokument Informacja Burmistrza Maszewa w sprawie udzielenia dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2023-10-06 13:36:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 26 września 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Przetwarzania odpadów Budowlanych w Dębicach, gmina Maszewo dz. nr 346/23 obręb Dębice". 2023-09-28 13:52:23
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 24/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-09-22 11:35:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działki nr 78 obręb Nastazin, gmina Maszewo. 2023-09-18 15:33:27
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGARDU - dokument stracił ważność 2023-09-14 10:48:56
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 21/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 11 września 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie m. Szczecin, powiatu polickiego oraz powiatu goleniowskiego 2023-09-13 14:53:03
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 20/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 11 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-09-13 14:51:37
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 19/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A-6 i drogi ekspresowej S-3 na obszarze gminy Miasto Szczecin oraz powiatów goleniowskiego i kamieńskiego. 2023-09-13 14:49:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 września 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 188, 191, 192, 211, 212 obręb Wisławie, oraz działce nr ewid. 61/4 obręb Maszewo 1, gm. Maszewo. 2023-09-08 10:34:44
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia dotychczas obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. 2023-09-08 09:29:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa do 3 farm fotowoltaicznych PV Jenikowo o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2023-08-31 11:52:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 21 sierpnia 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Dębicach, gm. Maszewo - dz. nr 346/23 obręb Dębice" 2023-08-21 11:01:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działce 266/4 i części działek nr 282 i 262/11 z obrębu geodezyjnego Wisławie, gmina Maszewo. 2023-08-16 12:12:59
dokument Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ostrzyca o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2023-08-11 14:25:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV, celem zasilenia obiektów w miejscowości Wisławie na działkach 196/5 i 196/1, obejmująca budowę linii kablowej 0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wolno stojącą stacją transformatorową SN/nN 15/0,4 kV, na części działki nr 196/1 i części działki drogowej nr 189 z obrębu geodezyjnego Wisławie, gmina Maszewo. 2023-07-26 14:42:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi, na części działek nr 50, 874 i 144 oraz na działce nr 361/6 z obrębu geodezyjnego Maszewo 3, gmina Maszewo. 2023-07-26 14:36:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 24 czerwca 2023 r. w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 262/11, 282 i 266/4 obręb Wisławie, gmina Maszewo. 2023-07-25 08:49:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wydanej decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW, składającej się maksymalnie z dziesięciu instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działce nr 235 obręb Jenikowo". 2023-07-24 14:10:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie podjętego zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Dębicach, gmina Maszewo - dz. nr 346/23 obręb Dębice." 2023-07-14 11:27:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 3 lipca 2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci 15 i 0,4 kV celem zasilenia obiektów w miejscowości Wisławie na dz. nr 196/5 oraz 196/1, obejmującą budowę linii kablowej nn 0,4kV oraz linii kablowej SN 15kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wolnostojącą stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV na terenie części działek nr 196/1 oraz nr 189 w obrębie geodezyjnym Wisławie, gmina Maszewo. 2023-07-03 14:28:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 3 lipca 2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 50, 361/6, 874 i 144 obręb Maszewo 3, gmina Maszewo. 2023-07-03 14:21:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 23 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji o odmowie warunków zabudowy na wniosek osoby fizycznej dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, na działce nr 11 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-06-23 13:34:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 262/11, 282 i 266/4 obręb Wisławie, gmina Maszewo. 2023-06-19 14:13:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 50, 361/6, 874 i 144 obręb Maszewo 3, gmina Maszewo. 2023-06-05 14:53:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 24 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci 15 i 0,4 kV celem zasilenia obiektów w miejscowości Wisławie na dz. nr 196/5 oraz 196/1, obejmującą budowę linii kablowej nN 0,4kV oraz linii kablowej SN 15kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wolnostojącą stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV na terenie części działek nr 196/1 oraz nr 189 w obrębie geodezyjnym Wisławie, gmina Maszewo. 2023-05-24 14:34:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu nr ENE.04.012 Maszewo, składającego się z wieży o wysokości 50 metrów, kontenera technicznego oraz niezbędnej infrastruktury, na części o powierzchni 5884 m2 działki nr 132/7 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo. 2023-05-11 15:04:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie zawieszenia postępowania odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Dębicach, gmina Maszewo - dz. nr 346/26 obręb Dębice" 2023-04-19 14:45:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zakończeniu postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. nr 132/7 w obrębie Maszewo-1, miasto Maszewo 2023-04-19 14:40:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 18 kwietnia 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na terenie działki nr 11 obręb Przemocze, gm. Maszewo 2023-04-18 14:26:25
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 13 kwietnia 2023 r. do dnia 15 maja 2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębu Jenikowo w rejonie granicy Gminy Maszewo 2023-04-13 09:43:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW, składającej się maksymalnie z dziesięciu instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działce nr 235 obręb Jenikowo? 2023-04-07 10:28:17
dokument Obwieszczenie "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ostrzyca o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2023-04-06 14:45:06
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2023 r. do dnia 9 maja 2023 r. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo. 2023-04-06 09:42:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 kwietnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębu Jenikowo w rejonie granicy Gminy Maszewo. 2023-04-05 09:22:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 2023-03-31 12:57:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo. 2023-03-29 13:24:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 118/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przychodni lekarskiej podstawowej opieki zdrowotnej z apteką, z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, na działce nr 93/7 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo. 2023-03-21 08:37:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 17 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie obiektu nr ENE.04.012 Maszewo składającego się z wieży o wysokości 50 m, kontenera technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na terenie działki nr 132/7 w obrębie Maszewo-1, miasto Maszewo. 2023-03-17 15:06:53
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 14 marca 2023 r. do dnia 12 kwietnia 2023 r. 2023-03-13 15:17:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego placu zabaw, planowanej na terenie działki 58/7 obręb Pogrzymie, gmina Maszewo. 2023-03-13 11:52:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Szkolnej, na części działki drogowej nr 148 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo, polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi. 2023-03-13 11:50:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek osoby fizycznej z dnia 3 marca 2023 r., dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie jednorodzinnej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych na działce nr 11 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2023-03-09 14:22:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębu Godowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-03-06 15:48:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 3 marca w sprawie wydania decyzję o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Budzieszowce, gmina Maszewo" na działkach nr 15 oraz 19/7 obręb Budzieszowce. 2023-03-03 11:52:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 17 lutego 2023 r. o zakończeniu postępowania na wniosek Gminy Maszewo z siedzibą przy ul. Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo, z dnia 26.01.2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego placu zabaw, planowanej na terenie działki 58/7 obręb Pogrzymie, gmina Maszewo. 2023-02-17 14:57:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 17 lutego 2023 r. o zakończeniu postępowania na wniosek Gminy Maszewo z siedzibą przy ul. Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo, z dnia 25.01.2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Szkolnej, na części działki drogowej nr 148 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo, polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi. 2023-02-17 14:55:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 lutego 2023 r. o zakończeniu postępowania na wniosek ESKULAP Podstawowa Opieka Zdrowotna Spółka Partnerska, ul. Szkolna 10A, 72-130 Maszewo z dnia 16.12.2022 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przychodni lekarskiej podstawowej opieki zdrowotnej z apteką w zabudowie usługowej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, na działce nr 93/7 z obrębu geodezyjnego Maszewo-1, miasto Maszewo. 2023-02-14 13:21:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 26 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego placu zabaw, planowanej na terenie działki 58/7 obręb Pogrzymie, gmina Maszewo. 2023-01-26 14:54:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 26 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Szkolnej, na części działki drogowej nr 148 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo. 2023-01-26 14:52:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w km 32+667, na części działek nr 808, 604/1 i 804/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo. 2023-01-23 13:24:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 195 i 200/1 w obrębie Dębice, gmina Maszewo. 2023-01-16 11:15:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV MASZEWKO II) o łącznej mocy do 59 MW włącznie ( w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 202/12 ( przed podziałem dz. nr ewid. 202/8), 201/4 i 202/4 obręb Maszewko II gmina: Maszewo" 2023-01-12 15:22:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Budowa do 98 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 98 MW, zlokalizowanych w miejscowościach Kania i Mokre wraz z zagospodarowaniem terenu u infrastrukturą dla każdej z farm" zlokalizowanego na działkach nr 141,142,143 obręb Mokre gm. Maszewo oraz na działce nr 186/1 obręb Kania gm Chociwel 2023-01-10 13:43:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydani decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn." Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Dębicach, Gmina Maszewo dz. nr 346/23 obręb Dębice" 2023-01-09 15:49:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 stycznia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1 2023-01-09 15:26:32
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2022 z dnia 5 grudnia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-01-03 13:10:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu rozporządzenia nr 16/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. 2023-01-03 13:09:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 2 stycznia 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Budzieszowce, gmina Maszewo" 2023-01-02 15:02:26
dokument Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2022 r. Burmistrz Maszewa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej, składającej się z jednej albo kompleksu niezależnych instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy do 60 MW o nazwie "Maszewo II" wraz z wszelka infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 7/2, 9/6, 9/4, 15/3 obręb Stodólska 165, 166, 170, 172, 174, 175 obręb Maszewko I, gmina Maszewo" 2022-12-30 10:20:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w km 32+667, na części działek nr 808, 604/1 i 804/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo. 2022-12-29 14:34:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego budynku przychodni lekarskiej z apteką w zabudowie usługowej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, na działce nr 93/7 z obrębu geodezyjnego Maszewo-1, miasto Maszewo 2022-12-23 07:56:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie z dnia 14 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji dla GAZ-SYSTEM z siedzibą w Warszawie stwierdzającej wygaśnięcie w całości pozwolenia wodnoprawnych 2022-12-21 14:42:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2022 z dnia 16.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-12-16 14:39:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-12-16 14:36:17
dokument Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 2022-12-15 09:58:35
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie z dnia 9 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji dla Wodociągów Zachodniopomorskich z siedzibą w Goleniowie stwierdzającej wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych 2022-12-14 09:42:46
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie z dnia 9 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji dla Wodociągów Zachodniopomorskich z siedzibą w Goleniowie udzielającej pozwolenia wodnoprawnego 2022-12-14 09:41:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 grudnia 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV MASZEWKO II) o łącznej mocy do 59 MW włącznie ( w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 202/8, 201/4 i 202/4 obręb Maszewko II gmina: Maszewo" 2022-12-09 15:27:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w km 32+667, na części działek nr 808, 604/1 i 804/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo na części działek nr 808, 604/1 i 804/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo. 2022-12-07 12:16:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 1 grudnia 2022 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Budzieszowce, gmina Maszewo" zlokalizowanego na działkach nr 15, 19/7 obręb Budzieszowce, gmina Maszewo z wniosku PV1210 Sp. z o.o. 2022-12-01 12:05:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 28 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa do 98 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 98 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kania i Mokre wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm" zlokalizowanego na działkach nr 141, 142, 143 obręb Mokre gm. Maszewo oraz działce nr 186/1 obręb Kania gm. Chociwel 2022-11-29 07:47:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 listopada 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 KV wraz ze stacją transformatorową dla zasilania budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 805/1, 804/1 i 161/4 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo. 2022-11-16 14:54:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 195 i 200/1 w obrębie Dębice, gmina Maszewo. 2022-11-14 15:10:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 145 i 340/1 w obrębie Wisławie, gmina Maszewo. 2022-11-10 10:49:04
dokument Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 2022-10-31 10:04:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 25 października 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 KV wraz ze stacją transformatorową dla zasilania budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 805/1, 804/1 i 161/4 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo. 2022-10-26 10:50:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 "Play", planowanej do realizacji na terenie działki nr 124 obręb Godowo, gmina Maszewo. 2022-10-25 08:53:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC 250, planowanej do realizacji na terenie działek nr 506 i 346/4 obręb Dębice, gmina Maszewo. 2022-10-24 14:56:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 21 października 2022r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 110/3 i 110/4 w obrębie Jenikowo, w gminie Maszewo" 2022-10-21 14:50:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 19 października 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 145 i 340/1 w obrębie Wisławie, gmina Maszewo. 2022-10-19 12:15:31
dokument Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo-Bęczno 2022-10-14 11:32:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 10 października 2022 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębu Godowo. 2022-10-10 11:40:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 17 października 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo. 2022-10-10 11:36:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 10 października 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębu Jenikowo w rejonie granicy Gminy Maszewo. 2022-10-10 11:34:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 października 2022r. o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Budzieszowce, gmina Maszewo" zlokalizowanego na działkach nr 15, 19/7 obręb Budzieszowce, gmina Maszewo z wniosku PV1210 Sp. z o.o. 2022-10-05 15:32:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC 250, planowanej do realizacji na terenie działek nr 506 i 346/4 obręb Dębice, gmina Maszewo. 2022-09-30 11:15:27
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/2022 z dnia 23 września 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-28 14:10:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 26 września 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 "Play", na działce nr 124 z obrębu geodezyjnego Godowo, gmina Maszewo. 2022-09-26 15:40:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 26 września 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 145 i 340/1 w obrębie Wisławie, gmina Maszewo. 2022-09-26 14:31:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 21 września 2022r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 110/3 i 110/4 w obrębie Jenikowo, w gminie Maszewo" 2022-09-21 14:37:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 września 2022r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Budzieszowce, gmina Maszewo" zlokalizowanego na działkach nr 15, 19/7 obręb Budzieszowce, gmina Maszewo z wniosku PV1210 Sp. z o.o. 2022-09-19 14:06:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 września 2022 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Maszewo na lata 2022-2025 z perspektywą do 2037 r. 2022-09-14 11:00:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 9 września 2022r. o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Budzieszowce, gmina Maszewo" zlokalizowanego na działkach nr 15, 19/7 obręb Budzieszowce, gmina Maszewo z wniosku PV1210 Sp. z o.o. 2022-09-09 15:01:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 8 września 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do realizacji na działkach nr 506 i 346/4 obręb Dębice, gmina Maszewo. 2022-09-09 07:44:42
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Play na działce nr 124 z obrębu geodezyjnego Godowo, gmina Maszewo 2022-08-05 14:56:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 2 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji nr 54/2022 o warunkach zabudowy 2022-08-04 10:43:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 29 czerwca 2022 r. o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Budzieszowce, gmina Maszewo" zlokalizowanego a działkach nr 15, 19/7 obręb Budzieszowce gm. Maszewo z wniosku PV1210 Sp. z o.o. 2022-06-29 14:50:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 czerwca 2022 r. o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Maszewko II) o łącznej mocy do 59 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 202/8, 201/4 i 202/4 obręb Maszewko II gmina: Maszewo" 2022-06-27 15:54:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego, planowanej do realizacji na terenie działki 372/3 obręb Przemocze, gmina Maszewo. 2022-06-08 09:09:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 czerwca 2022 .r o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie i eksploatacja farmy fotowoltaicznej, składającej się z jednej albo kompleksu niezależnych instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy do 60 MW o nazwie ?Maszewo II? wraz z wszelka infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 7/2, 9/6, 9/4, 15/3 obręb Stodólska 165, 166, 170, 172, 174, 175 obręb Maszewko I, gmina Maszewo" 2022-06-07 14:11:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 6 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wisławie, gmina Maszewo? - zlokalizowanego na terenie działek o nr 185 oraz 209 w obrębie Wisławie, gm. Maszewo, w ramach realizacji inwestycji dopuszcza się wykorzystanie także działek towarzyszących o nr 189, 192, 211, 91/3, 90 obręb Wisławie gm. Maszewo. 2022-06-06 15:56:33
dokument Rozporządzenie nr 7 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1.06.2022 w sprawie odstrzału sanitarnego na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-06-06 09:47:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 2 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 111 obręb Radzanek". 2022-06-02 13:33:50
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu zlokalizowanej na działce nr 202/1 obręb 0222 Maszewko II, gmina Maszewo, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. znak: WOŚ.II.7222.1.26.2018.MG. 2022-05-30 15:31:15
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 23.05.2022 r. dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w celu gazyfikacji miejscowości Pogrzymie, Budzieszowce, Jarosławki, Kolonia Radzanek, Radzanek, gmina Maszewo oraz Mosty gmina Goleniów" 2022-05-26 13:14:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wydania decyzji Nr 27/2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego budynku jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi w układzie bliźniaczym, z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, na działce nr 370/10 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2022-05-23 15:38:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wydania decyzji Nr 150/2021 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej o szerokości 6m, z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, planowanej do realizacji na terenie działki nr 93/6 położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo 1, miasto Maszewo. 2022-05-23 15:34:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 6 maja 2022 .r o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wisławie, gmina Maszewo" 2022-05-06 14:46:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 4 maja 2022 .r o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 111 obręb Radzanek" 2022-05-04 14:40:48
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego NR 5/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ws prawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. 2022-04-29 13:23:51
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Maszewa z dnia 29 kwietnia 2022 r. o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej Burmistrza Maszewa z dnia 27 marca 2019 r. znak: BiOŚ.6220.5.2017-2019.DBC zmienionej decyzją z dnia 20 lutego 2020 r. znak: BiOS.6220.5.2017-2020.DBC wydanej dla przedsięwzięcia pn. "BUDOWA FERMY DROBIU W JENIKOWIE polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działkach nr 233/1 i 233/2, obręb Jenikowo gm. Maszewo". 2022-04-29 13:12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego budynku jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi w układzie bliźniaczym, z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, na działce nr 370/10 z obrębu geodezyjnego Darż, gmina Maszewo. 2022-04-26 11:47:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji Nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie remizy strażackiej z salą wielofunkcyjną na potrzeby świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu, na terenie działek nr 187 i 189 z obrębu geodezyjnego Nastazin, gmina Maszewo. 2022-04-22 15:13:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 19 kwietnia 2022 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 110/3 i 110/4 w obrębie Jenikowo, w gminie Maszewo" z wniosku PVE 94 Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz 2022-04-19 14:58:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej o szerokości 6m, z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, planowanej do realizacji na terenie działki nr 93/6 położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo 1, miasto Maszewo. 2022-04-14 15:00:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o nałożeniu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV MASZEWKO II) o łącznej mocy do 59 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 202/8, 201/4 i 202/4 obręb Maszewko II gmina: Maszewo" z wniosku Pomorskich Elektrowni Słonecznych ul. Emilii Plater 54, 00-113 Warszawa reprezentowanego przez Marta Kaczmarek PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźnik 85, 97-371 Wola Krzysztoporska 2022-04-13 15:26:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o nałożeniu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Budzieszowce, gmina Maszewo" z wniosek PV 1210 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa 2022-04-13 15:23:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie remizy strażackiej z salą wielofunkcyjną na potrzeby świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu, na terenie działek nr 187 i 189 z obrębu geodezyjnego Nastazin, gmina Maszewo. 2022-03-31 15:18:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 23 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PV 1210 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wisławie, gmina Maszewo" 2022-03-23 14:57:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. 2022-03-21 12:37:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV MASZEWKO II) o łącznej mocy do 59 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 202/8, 201/4 i 202/4 obręb Maszewko II gmina: Maszewo" 2022-03-16 15:23:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 14 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej, składającej się z jednej albo kompleksu niezależnych instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy do 60 MW o nazwie "Maszewo II" wraz z wszelka infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 7/2, 9/6, 9/4, 15/3 obręb Stodólska 165, 166, 170, 172, 174, 175 obręb Maszewko I, gmina Maszewo" 2022-03-14 16:01:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie remizy strażackiej z salą wielofunkcyjną na potrzeby świetlicy wiejskiej, na terenie inwestycji składającym się z działek nr 187 i 189 z obrębu geodezyjnego Nastazin, gmina Maszewo. 2022-03-09 10:32:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego dwurodzinnego typu bliźniak wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, planowanej do realizacji na terenie działki nr 370/10 położonej w obrębie Darż, gmina Maszewo. 2022-03-09 10:28:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 3 marca 2022 r. o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 110/3 i 110/4 w obrębie Jenikowo, w gminie Maszewo". 2022-03-03 14:31:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 3 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Budzieszowce, gmina Maszewo". 2022-03-03 14:29:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 18.02.2022 r. w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 111 obręb Radzanek" na wniosek wnioskodawcy 2022-02-18 15:04:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 lutego 2022 r. o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku". 2022-02-17 13:54:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 88/2021 w dniu 1 lutego 2022 r w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 31/2018 z dnia 24.04.2018 znak BiOŚ.6730.103.2017.GB dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 370/13 w obrębie Darż, gmina Maszewo wydanej na rzecz Państwa Jolanty i Andrzeja Misztal, zam. w Jenikowie 26/2, 72-130 Maszewo i przeniesionej na rzecz Justyny i Michała Rąbalskich decyzją Nr 102/2018 z dnia 19.10.2018 2022-02-08 14:27:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 28 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji znak BiOŚ.6220.5.2017-2021.FS odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.?BUDOWA FERMY DROBIU W JENIKOWIE polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działkach nr 233/1 i 233/2, obręb Jenikowo gm. Maszewo?. 2022-01-28 12:32:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wydania decyzji Nr 18/2021o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach nr 165, 852/1 i 173 z obrębu geodezyjnego Maszewo 3, gmina Maszewo. 2022-01-27 09:27:21
dokument Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-26 09:47:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=6400 dm? każdy, parownika gazowego Alsi 40/40 o wydajności 80 kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania przewoźnej suszarni zbóż" 2022-01-12 15:23:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12 stycznia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębu Godowo 2022-01-12 14:45:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wydania decyzji Nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 stycznia 2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do działki nr. 259 w obrębie Mokre, gmina Maszewo, planowanej na terenie działki nr 381 położonej w obrębie Mokre, gmina Maszewo 2022-01-11 14:14:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wydania decyzji Nr 17/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 stycznia 2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Jenikowo, gmina Maszewo na terenie działek nr 155 i 154/1 położonych w obrębie geodezyjnym Jenikowo, gmina Maszewo. 2022-01-05 15:09:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej o szerokości 6m, z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, planowanej do realizacji na terenie działki nr 93/6 położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo 1, miasto Maszewo. 2022-01-04 15:26:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 165, 852/1 i 173 położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo 3, miasto Maszewo. 2022-01-04 15:24:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 111 obręb Radzanek? na wniosek wnioskodawcy. 2022-01-04 14:57:51
dokument Obwieszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 31/2018 z dnia 24.04.2018 r. znak BiOŚ.6730.103.2017.GB dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 370/13 w obrębie Darż, gmina Maszewo wydanej na rzecz Państwa Jolanty i Andrzeja Misztal, i przeniesionej na rzecz Justyny i Michała Rąbalskich decyzją Nr 102/2018 z dnia 19.10.2018 r. 2021-12-30 14:32:40
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych ze studni nr 1 eksploatującej czwartorzędowy poziom wodonośny, położonej na działce nr 202/1, obręb 0222 Maszewko II, Gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2021-12-28 10:13:58
dokument Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-12-23 10:40:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 136 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach oznaczonych numerami 647/1, 658/1, 659, 660, 662, 663, 664/1, 656/1, 667, 670/1 położonych w obrębie Poczernin, Gmina Stargard" 2021-12-23 10:25:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego cmentarza komunalnego w Maszewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na terenie działki nr 1131 w obrębie Maszewo-1, miasto Maszewo. 2021-12-22 09:37:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji Nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV doziemnej ze złączami kablowo pomiarowymi, na działkach nr 343/3 i 873 w obrębie Maszewo 3, gmina Maszewo. 2021-12-21 12:01:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do działki nr. 259 w obrębie Mokre, gmina Maszewo, planowanej na terenie działki nr 381 położonej w obrębie Mokre, gmina Maszewo. 2021-12-20 09:04:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wydania decyzji Nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym z dnia 16 grudnia 2021 r. dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania na cele biurowe i zaplecze higieniczno-sanitarne poddasza gospodarczego budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jedności Narodowej 7, na działce nr 526/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo 2021-12-16 12:52:07
dokument Przebudowa linii 400 kV Morzyczyn - Dunowo 2021-12-16 10:20:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Jenikowo, gmina Maszewo na terenie działek nr 155 i 154/1 położonych w obrębie geodezyjnym Jenikowo, gmina Maszewo. 2021-12-16 09:44:52
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Maszewo 2021-12-10 09:45:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji Nr 14/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z PE - Gazyfikacja miejscowości Pogrzymie, Budzieszowce, Jarosławki, Kolonia Radzanek , Radzanek w gminie Maszewo oraz w miejscowości Mosty w gminie Goleniów Inwestycja obejmować będzie działki geodezyjne znajdujące się w: Obręb MOSTY: 143/2, 2/5, 110/1, 2/4, 142/19, 95/15, 110/3, 166/2, 166/1, 5/6, 5/7, 5/8, 94/3, 94/4, 146/18, 5/4, 5/5, 146/19, 143/4, 142/21, 162/20, 162/22, 93/2, 92, 18/3, 162/21, 162/23, 18/3, 150, 151/1, 153, 152/1, 132/6, 96/1, 96/3, 368/5, 133/1, 368/6, 162/19, 158/1, 161, 162/18, 159, 162/2, 160, 162/6, Obręb POGRZYMIE: 4/4, 14, 4/2, 4/3, 7, 49, 58/4, 59/2, 59/1, Obręb BUDZIESZOWICE: 89, 88, 85, 87, 98, Obręb JAROSŁAWKI: 77/4, 75/3, 76/1, 76/2, 75/2, 75/4, 74/5, 74/4, 77/5, 153/1, 151/2, 62, 79, 47/1, 59/4, 59/5, 32/1, 57/4, 29/3, 39, 29/2, 32/2, 6/1, 31, 17, 18/2, 30, 56/1, 47/2, 48/4, 29/3, 187, 48/3, 180/2, 188, 189/4, 190, 189/2, 189/3, 189/1, Obręb RADZANEK: 190/16, 191/9, 20, 29, 189, 35, 46/3, 34, 192/2, 225, 52/1, 59, 60/1, 199, 56, 66, 65, 64, 54, 205/8, 204/7, 205/1, 204/5, 218, 207/2, 195/5, 195/2, 195/8, 195/7, 195/8, 196, 128, 86/1, 80, 207/3, 96, Obręb WISŁAWIE: 92, Obręb MASZEWO-1: 804/1, 29/1, 129/2, 129/1, 133/2, 133/1, 822/1, 513/2, 513/1, 823 Obręb DARŻ: 362/1, 413/2, 365, 498/5, 362/3, 367/3. 2021-12-09 15:28:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 136 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach oznaczonych numerami 647/1, 658/1, 659, 660, 662, 663, 664/1, 656/1, 667, 670/1 położonych w obrębie Poczernin, Gmina Stargard" 2021-12-03 14:28:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "BUDOWA FERMY DROBIU W JENIKOWIE polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działkach Nr 233/1 i 233/2, obręb Jenikowo, Gmina Maszewo". 2021-12-02 15:25:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na działce nr 372/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. 2021-11-30 15:10:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV doziemnej ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie działek nr 165, 852/1 i 173 położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo-3, miasto Maszewo. 2021-11-25 15:16:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania na cele biurowe i zaplecze higieniczno-sanitarne poddasza gospodarczego budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jedności Narodowej 7, na działce nr 526/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo. 2021-11-25 15:11:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii 400 kV Morzyczyn -Dunowo. 2021-11-23 08:42:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wydania decyzji Nr 22/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym na funkcję mieszkalną z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na działce nr 549/14 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo 2021-11-22 11:54:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Jenikowo, gmina Maszewo na terenie działek nr 155 i 154/1 położonych w obrębie geodezyjnym Jenikowo, gmina Maszewo. 2021-11-18 14:58:55
dokument "Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. zo.o. linii 220 kV Morzyczyn - Recław" 2021-11-17 09:13:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z PE - Gazyfikacja miejscowości Pogrzymie , Budzieszowce , Jarosławki , Kolonia Radzanek , Radzanek w gm. Maszewo oraz w miejscowości Mosty. Inwestycja obejmować będzie działki geodezyjne znajdujące się w: Obręb MOSTY:143/2, 2/5, 110/1, 2/4, 142/19, 95/15, 110/3, 166/2, 166/1, 5/6, 5/7, 5/8, 94/3, 94/4, 146/18, 5/4, 5/5, 146/19, 143/4, 142/21, 162/20, 162/22, 93/2, 92, 18/3, 162/21, 162/23, 18/3, 150, 151/1, 153, 152/1, 132/6, 96/1, 96/3, 368/5, 133/1, 368/6, 162/19, 158/1, 161, 162/18, 159, 162/2, 160, 162/6, Obręb POGRZYMIE: 4/4, 14, 4/2, 4/3, 7, 49, 58/4, 59/2, 59/1, Obręb BUDZIESZOWCE: 89, 88, 85, 87, 98, Obręb JAROSŁAWKI: 77/4, 75/3, 76/1, 76/2, 75/2, 75/4, 74/5, 74/4, 77/5, 153/1, 151/2, 62, 79, 47/1, 59/4, 59/5, 32/1, 57/4, 29/3, 39, 29/2, 32/2, 6/1, 31, 17, 18/2, 30, 56/1, 47/2, 48/4, 29/3, 187, 48/3, 180/2, 188, 189/4, 190, 189/2, 189/3, 189/1, Obręb RADZANEK: 190/16, 191/9, 20, 29, 189, 35, 46/3, 34, 192/2, 225, 52/1, 59, 60/1, 199, 56, 66, 65, 64, 54, 205/8, 204/7, 205/1, 204/5, 218, 207/2, 195/5, 195/2, 195/8, 195/7, 195/8, 196, 128, 86/1, 80, 207/3, 96, Obręb WISŁAWIE: 92, Obręb MASZEWO-1: 804/1, 29/1, 129/2, 129/1, 133/2, 133/1, 822/1, 513/2, 513/1, 823 Obręb DARŻ: 362/1, 413/2, 365, 498/5, 362/3, 367/3. 2021-11-15 15:58:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wydania decyzji Nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV ze złączem kablowym, w celu połączenia funkcjonalnego dziesięciu farm fotowoltaicznych pod nazwą "Maszewo 1-10" z istniejącą infrastrukturą operatora sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., na działkach nr 188, 189, 191, 192, 194, 195 i 212 z obrębu geodezyjnego Wisławie oraz na działkach nr 61/4, 796/3, 796/2, 796/1, 777/1 i 132/7 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo 2021-11-10 14:02:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego cmentarza komunalnego w Maszewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na terenie działki nr 1131 w obrębie Maszewo-1, miasto Maszewo. 2021-11-10 11:41:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do działki nr 259, planowanej na terenie działki nr 381 położonej w obrębie Mokre, gmina Maszewo 2021-11-08 15:53:26
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na działce nr 372/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze gmina Maszewo 2021-11-05 12:24:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 136 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach oznaczonych numerami 647/1, 658/1, 659, 660, 662, 663, 664/1, 656/1, 667, 670/1 położonych w obrębie Poczernin, gmina Stargard" 2021-11-04 13:48:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 111 obręb Radzanek" 2021-11-03 15:20:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Goleniowa o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/9 obręb geodezyjny Tarnówko, Gmina Goleniów 2021-10-22 14:31:43
dokument Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp.z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław 2021-10-18 12:59:01
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV ze złączem kablowym, w celu połączenia funkcjonalnego dziesięciu farm fotowoltaicznych pod nazwą "Maszewo 1-10" z istniejącą infrastrukturą operatora sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. zo.o., na działkach nr 188, 189, 191, 192, 194,195 i 212 z obrębu geodezyjnego Wisławie oraz na działkach nr 61/4, 796/3, 796/2 , 796/1 ,777/1 i 132/7 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo. 2021-10-15 15:05:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie Zarządzenia Nr 497/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie możliwości rozpoczęcia procedury związanej z nadaniem nazw ulic i nowych numerów porządkowych posesji w mieście Maszewo 2021-10-15 10:56:47
dokument Wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z PE - Gazyfikacja miejscowości Pogrzymie , Budzieszowce , Jarosławki , Kolonia Radzanek , Radzanek w gm. Maszewo oraz w miejscowości Mosty 2021-09-30 07:48:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 w miejscowości Zagórce w gminie Maszewo" 2021-09-29 13:17:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 ?Play? na działce nr 124 obręb geodezyjny Godowo, Gmina Maszewo. 2021-09-27 15:55:22
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej oraz złączy kablowo pomiarowych w działkach nr 343/3 i 873 w obrębie Maszewo 3, gmina Maszewo. 2021-09-16 14:02:13
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 w miejscowości Zagórce w gminie Maszewo" 2021-09-07 14:06:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na działkach nr 154/1 oraz 156/1 obręb Jenikowo, gmina Maszewo. 2021-08-31 09:25:11
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 295/2 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie, gm. Maszewo 2021-08-27 10:58:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Kania wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastruktura techniczną". 2021-08-20 14:43:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Maszewo-Bęczno". 2021-08-20 14:41:48
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dot. działki nr 38/2, obręb geodezyjny Bagna, gmina Maszewo. 2021-08-12 08:27:59
dokument Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=6400 dm3 każdy, parownika gazowego Alsi 40/40 o wydajności 80 kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania przewoźnej suszarni zbóż". 2021-08-05 14:18:20
dokument Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/9 obręb geodezyjny Tarnówko, Gmina Goleniów. 2021-08-02 14:16:17
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Maszewo- Bęczno". 2021-07-29 14:16:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 w miejscowości Zagórce w gminie Maszewo" 2021-07-29 08:05:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Kania wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastruktura techniczną". 2021-07-28 11:07:37
dokument Burmistrz Maszewa wydał decyzję NR 51/2020 z dnia 6.07.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Pe110 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC160 na potrzeby projektowanych budynków jednorodzinnych, na działkach nr 174/5 i 852/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 3, gmina Maszewo. 2021-07-09 16:44:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedłużenia terminu prowadzonego postępowania administracyjnego dla Agro-Business Trade Sp. z o.o. 2021-05-31 15:57:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Maszewo2". 2021-05-18 12:10:39
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacyjnego przewidzianego do realizacji w działce o numerze ewidencyjnym 106/17 w obrębie Maszewo II 2021-05-07 12:59:47
dokument Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-05-04 14:35:52
dokument Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn." BUDOWA FERMY DROBIU W JENIKOWIE" 2021-04-20 09:15:35
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Maszewo na terenie działki nr 171/3 w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo 2021-04-13 21:24:15
dokument Obwieszczenie w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania na wodach jeziora Budzieszowce zakotwiczonego pomostu pływającego 2021-04-13 14:16:54
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infratstrukurą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 w miejscowości Zagórce w gminie Maszewo" 2021-03-24 13:54:14
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infratstrukurą techniczną na działce nr 111 obręb Radzanek 2021-03-23 08:28:36
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej oraz złączy kablowo pomiarowych w działce nr 526 i 10/1 w obrębie Przemocze ,gmina Maszewo. 2021-03-10 20:41:31
dokument Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/2 w miejscowości Dębice, Gmina Maszewo" 2021-03-10 13:22:17
dokument Obwieszczenie Burmistrz Maszewa o wszczęciu postępowania w dniu 18 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Pe110 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC160 na potrzeby projektowanych budynków jednorodzinnych, na działkach nr 174/5 i 852/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 3, gmina Maszewo. 2021-03-08 13:50:17
dokument Burmistrz Maszewa obwieszcza zakończenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ( z możliwością podziału na etapy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 345/8 w obrębie Dębice, gmina Maszewo. 2021-03-03 19:08:22
dokument Burmistrz Maszewa wydał decyzję NR 63/2020 z dnia 17.02.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej ? 90 PE i sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 PVC na terenie działek nr 171/3 i 387/4 w obrębie Maszewo-3,miasto Maszewo 2021-02-22 15:10:46
dokument Burmistrz Maszewa wydał decyzję NR 62/2020 z dnia 17.02.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i dobudowie do istniejącej świetlicy wiejskiej w Rożnowie Nowogardzkim z przeznaczeniem dobudowanej części na remizę strażacką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214/1 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie , gmina Maszewo 2021-02-17 20:27:46
dokument Burmistrz Maszewa wydał decyzję NR 61/2020 z dnia 8.02.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków do 150 RLM obsługującej budynki mieszkalne wielorodzinne od nr 36 do 43 m w miejscowości Radzanek w gminie Maszewo zlokalizowanej na działce nr 198/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna towarzyszącą . Ścieki z budynków będą odprowadzane do oczyszczalni istniejącymi przewodami sieci kanalizacyjnej na działkach nr 199; 198/48; 198/1; 198/42; 198/43; 198/44; 198/2; 198/3; 198/4 obręb Radzanek gmina Maszewo, a ścieki oczyszczone będą odprowadzane do odbiornika na działce nr 199 obręb Radzanek gmina Maszewo. 2021-02-12 19:27:12
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Maszewo 2" 2021-02-05 08:49:02
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Maszewo na terenie działki nr 171/3 w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo 2021-01-30 10:06:41
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej 90 PE i sieci kanalizacji sanitarnej 200 PVC na terenie działek nr 151,171/3 i 387/4 w obrębie Maszewo-3,miasto Maszewo. 2021-01-27 14:02:50
dokument Obwieszczenie dot zakończenia postepowania ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BiOŚ.6733.06.2020.ES 2021-01-27 14:01:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa 2021-01-22 01:08:27
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 210 obręb Mokre 2020-12-29 13:21:18
katalog Budowa trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=6400 dm? każdy, parownika gazowego Alsi 40/40 o wydajności 80 kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania przewoźnej suszarni zbóż 2020-12-16 13:09:46
dokument Obwieszczenie ws wydania decyzji celu publicznego na dz. 526 w Przemoczu 2020-12-09 14:21:13
dokument BURMISTRZ MASZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027?. 2020-11-27 09:29:26
dokument obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy 2020-11-25 15:29:40
dokument Informacja Burmistrza Maszewa odnośnie pierwszych przetargów na dz. przy ul. M. Konopnickiej 2020-11-25 14:38:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu w Jenikowie" 2020-11-20 14:08:21
dokument Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wykaz Burmistrza Maszewa nieruchomości oznaczonej nr działki 76/3 obręb 3 Maszewo do sprzedaży 2020-11-20 12:03:09
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz 232 i 280/4 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie gmina Maszewo 2020-11-17 10:22:46
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz 526 w obr Przemocze gmina Maszewo 2020-11-17 10:21:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 44/2020 o warunkach zabudowy z dnia 12.11.2020 r dla inwestycji na dz. nr 370/24 w obrębie Darż gmina Maszewo 2020-11-12 14:53:16
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Maszewo 1" 2020-11-10 10:47:50
dokument Obwieszczenia Burmistrza Maszewa w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 19/12 w miejscowości Stodólska, Gmina Maszewo" 2020-11-09 10:17:57
dokument Pozwolenie Wodnoprawne dz. nr 57/1 obr. Mokre 2020-11-04 20:02:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w Jenikowie" 2020-10-28 13:33:03
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenerg. na dz. 526 Przemocze gmina Maszewo 2020-10-27 15:44:18
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63/40 PE w miejscowości Darż na terenie działek nr 2/12 i 9 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-10-23 19:51:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej oraz złączy kablowo pomiarowych w działce nr 232 i 280/4 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie,gmina Maszewo 2020-10-23 19:50:12
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce nr 214/1 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie 2020-10-16 10:49:21
katalog Program Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027" 2020-10-16 10:18:04
dokument Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na : budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z poddaszem i z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 370/24 w obrębie geodezyjnym Darż, gmina Maszewo. 2020-10-14 15:35:02
dokument Obwieszczenie o zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na : budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z poddaszem i z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 370/26 w obrębie geodezyjnym Darż, gmina Maszewo. 2020-10-14 15:33:30
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 19/12 w miejscowości Stodólska, gmina Maszewo" 2020-10-12 10:55:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4158 Z Osina-Mosty, na odcinku Mosty-Burowo" 2020-10-08 09:46:32
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie 2020-10-06 12:29:33
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 110/3 i 110/4 w miejscowości Jenikowo, gmina Maszewo" 2020-10-05 13:44:06
dokument W sprawie wydania decyzji NR 31/2020 z dnia 29.09.2020 r. znak: BiOŚ .6730.67.2020.ES w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 121/2018 z dnia 31.12.2018r. znak BiOŚ.6730.103.2018.GB wydanej przez Burmistrza Maszewa 2020-10-01 22:00:46
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4158Z Osina-Mosty na odcinku Mosty-Burowo" 2020-09-14 14:24:04
dokument Zawiadamienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 14 września 2020r do dnia 12 października 2020r 2020-09-14 10:25:46
dokument Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63/40 PE w miejscowości Darż na terenie działek nr 2/12 i 9 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-09-11 12:31:49
dokument BURMISTRZ MASZEWA ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PIERWSZYCH ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 24 W OBRĘBIE NASTAZIN, GMINA MASZEWO. 2020-09-09 18:36:01
dokument BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 48/3 O POW. 981,00 m2 ORAZ UDZIAŁU DO 303/1000 CZĘŚCI W DZIAŁCE NR 48/4 (SPRZEDAŻ ŁĄCZNA) STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MASZEWO, USYTUOWANEJ W OBRĘBIE Maszewo - 3. 2020-09-09 18:33:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY USYTUOWANYCH W OBRĘBIE MASZEWO 2 PRZY UL. KS. KAZIMIERZA ŚWIETLIŃSKIEGO. 2020-09-09 18:18:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 370/24 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-09-07 20:19:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 370/26 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-09-07 20:18:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla dla dz. nr 370/29 i 370/17 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-09-07 20:11:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie raportu o oddziaływanu na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Buowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 19/12 w miejscowości Stodólska, gmina Maszewo" 2020-09-07 12:23:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maszewo dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Maszewo 2 2020-08-31 18:22:57
dokument Burmistrz Maszewa podaje do publicznej wiadomości że wydał decyzję NR 23/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej Szkole Podstawowej w Maszewie przy ul Jedności Narodowej 7,72-130 Maszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora + na działce nr 526/1 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo. 2020-08-18 16:41:24
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 191/24; 191/23 w miejscowości Radzanek gmina Maszewo" 2020-08-17 12:01:19
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 2020-08-17 10:56:34
dokument Wszczęcie postępowania adminitracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w Jenikowie" 2020-08-13 10:49:21
dokument Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/2 w mijscowości Dębice gmina Maszewo" 2020-08-13 08:42:13
dokument wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży usytuowanych przy ul. Marii Konopnickiej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo. 2020-08-04 17:22:58
dokument Wykaz przeznaczenia do sprzedaży działki nr 48/2 z udziałem w działce nr 48/4 poł. w obr. Maszewo - 3 2020-07-31 12:07:30
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej oraz złączy kablowo pomiarowych w działce nr 232 i 280/4 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie, gmina Maszewo 2020-07-30 13:50:29
dokument Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu na terenie działki nr 217/5, obręb Rożnowo Nowogardzkie 2020-07-28 15:10:55
dokument Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 19 czerwca 2020 r. zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania pomostu o długości 10,0 m i szerokości 2,0 m, na wodach jeziora Budzieszowce 2020-07-28 15:08:30
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na"Przebudowie drogi powiatowej nr 4158Z Osina-Mosty na odcinku Mosty-Burowo" 2020-07-27 13:28:05
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 191/23; 191/24 w miejscowości Radzanek gmina Maszewo" 2020-07-23 13:41:30
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 345/8 w miejscowości Dębice gmina Maszewo" 2020-07-23 13:13:10
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Maszewie przy ul Jedności Narodowej 7,72-130 Maszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora na działce nr 526/1 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo 2020-07-22 19:48:44
dokument Obwieszczenie Wojwody Zachodniopomorskiego 2020-07-20 10:23:42
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63/40 PE w miejscowości Darż na terenie działek nr 2/12 i 9 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-07-15 14:20:01
dokument Wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży dz. Nr 48/3 i udz. w dz. Nr 48/4 poł. w obr. Maszewo 3, miasto Maszewo. 2020-07-14 14:22:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza - wykaz odnośnie przeznaczenia do sprzedaży dz. Nr 105 położonej w obr. Maszewo ? 3, przy ul. S. Żeromskiego i W. Broniewskiego. 2020-07-14 10:38:44
dokument obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. BUDOWA FERMY DROBIU W DĘBICACH 2020-07-07 12:52:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z przeznaczeniem na kotłownię dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 17 zlokalizowanym przy ul. Jedności Narodowej 29, na terenie działek nr 93/2 i 94/4 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo. 2020-07-06 18:43:09
dokument Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 19/12 w miejscowości Stodólska gmina Maszewo" 2020-06-08 09:59:39
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 191/23; 191/24 w miejscowości Radzanek Gmina Maszewo" 2020-06-04 08:27:12
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 345/8 w miejscowości Dębice Gmina Maszewo" 2020-06-03 15:05:25
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy foowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/2 w miejscowości Dębice Gmina Maszewo" 2020-06-03 14:03:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicach miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-05-29 11:31:45
dokument Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicy miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargradzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-05-25 15:44:33
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 23/4 (obręb 0015) w miejscowości Radzanek, Gmina Maszewo (Radzanek II)" 2020-05-25 12:19:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr NR 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 maja 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Przemocze na terenie działek nr 318/10,523 w obrębie Przemocze, gmina Maszewo. 2020-05-22 14:40:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr NR 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 maja 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr 492/1,496 i 546 w obrębie Przemocze, gmina Maszewo 2020-05-22 14:39:38
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu w Dębicach" 2020-05-08 12:44:48
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych Stodólska I oraz Stodólska II, każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 7/2 w obrębie geodezyjnym Stodólska, gmina Maszewo" 2020-05-06 14:33:42
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastruktuą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji grutnów i budynków nr 19/12 obręb Stodólska, gmina Maszewo" 2020-05-04 14:23:13
dokument zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Przemocze na terenie działek nr 318/10 i 523 w obrębie Przemocze, w gminie Maszewo. 2020-04-30 23:11:39
dokument zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE w miejscowości Przemocze na terenie działek nr 492/1,496,546 w obrębie Przemocze, w gminie Maszewo, woj. Zachodniopomorskie 2020-04-30 23:10:48
dokument Rozporządzenie nr 7 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-29 09:19:50
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 23/4 (obręb 0015) w miejscowości Radzanek, gmina Maszewo" (Radzanek III) 2020-04-20 12:26:06
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych "Stodóska I" oraz "Stodólska II", każda wraz z infratsrukturą towarzyszącą na działakach ewidencyjnych nr : 7/2 w obrębie geodezyjnym Stodólska gmina Maszewo" 2020-04-09 09:37:08
dokument INFORMACJA BURMISTRZA MASZEWA O PRZEPROWADZONYCH PRZETARGACH 2020-04-06 20:45:32
dokument BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: DZ. NR 34/33 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM POŁ. W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ Z KANAŁEM ZOSTANIE ZBYTA ŁĄCZNIE Z UDZIAŁEM DO 545/10000 CZĘŚCI W DZIAŁCE NR 34/44, JAKO DOJAZDOWEJ. 2020-03-30 20:21:15
dokument BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: BUDYNEK MIESZKALNY NR 5 USYTUOWANY NA DZIAŁCE NR 24 W NASTAZINIE 2020-03-30 20:20:50
dokument "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów -DN1000" 2020-03-25 15:02:05
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 23/4 (obręb 0015) w miejscowości Radzanek, Gmina Maszewo (Radzanek III)" 2020-03-24 08:44:03
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicach miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-03-20 13:13:32
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy gazociągu średniego ciśnienia dn40PE100 SDR11 na terenie działki nr 232 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie, w gminie Maszewo, woj. Zachodniopomorskie 2020-03-13 20:48:44
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 231/2,234/13,234/15 w obrębie Maszewo 3, miasto Maszewo, woj. Zachodniopomorskie 2020-03-13 20:47:27
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 30 grudnia 2019 r. O WYNIKU PIERWSZEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 20 GRUDNIA 2019 R., dotyczącego sprzedaży udziału do 275/1000 części w nieruchomości zabudowanej usytuowanej w obrębie Jenikowo oznaczonej numerem działki 83. 2020-03-06 14:52:14
dokument "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiąca połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000" 2020-03-02 18:04:41
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 8,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagórce, dz. Nr 1, 10/2, 11 gmina Maszewo" 2020-03-02 13:44:17
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na?Budowie kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych Stodólska I oraz Stodólska II, każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr : 7/2 w obrębie geodezyjnym Stodólska gmina Maszewo? 2020-02-26 14:49:42
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z inrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.23/4 (obręb 0015) w miejscowości Radzanek, Gmina Maszewo (Radzanek II)" 2020-02-19 11:42:10
dokument Wszeczęcie postępowania administracyjengo w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 23/4 (obręb 0015) w miejcscowości Radzanek, Gmina Maszewo (Radzanek III)" 2020-02-19 11:40:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000 Program Baltic Pipe 2020-02-07 13:01:09
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 8,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagórce, dz. nr 1, 10/2, 11 gmina Maszewo" 2020-02-07 11:37:17
dokument OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju 2020-02-06 08:40:35
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci energetycznej i złączy kablowo-pomiarowych na dz. nr 231/2,234/13 i 234/15 obręb Maszewo3, miasto Maszewo 2020-01-30 16:18:51
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40PE100 SDR11 na terenie działki nr 232 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie, w gminie Maszewo, woj. zachodniopomorskie. 2020-01-23 18:33:19
dokument Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa o średnicy DN 1000 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w tym Zespół Zaporowo-Upustowy w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, Gm. Stargard oraz Zespół Zaporowo-Upustowy w obrębie Przywodzie, Gm. Przelewice, w ramach zadania: "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000 - Program Baltic Pipe 2020-01-23 18:32:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 R. ODNOŚNIE OGŁOSZENIA WYKAZU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ. 2020-01-20 20:14:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2020r 2020-01-17 15:00:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 13:00:03
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 02 stycznia 2020 r. O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE. 2020-01-02 19:08:20
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód 2020-01-02 12:18:16
dokument Postanowienie w sprawie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego. 2019-12-31 15:42:56
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 2019-12-30 13:43:00
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2019 r. 2019-12-27 14:37:14
dokument "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000 - Program Baltic Pipe" 2019-12-24 10:19:57
dokument Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" 2019-12-24 10:19:20
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Maszewo - Nowogard 2019-12-23 22:17:56
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-12-17 09:41:42
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 10 grudnia 2019 r. O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 29 LISTOPADA 2019 R. 2019-12-13 22:41:16
dokument Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 8,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagrórce, działka Nr 1, 10/2, 11 gmina Maszewo 2019-12-09 13:09:29
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ?Przebudowa linii napowietrznej 110kV Maszewo- Nowogard 2019-12-03 18:18:45
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn."Farma fotowoltaiczna Maszewo" 2019-12-03 13:34:02
dokument Decyzja dotycząca udzielenia pozwoleń wodno-prawnych w ramach realizacji inwestycji inwestycji Budowa gazociągu Goleniów Lwówek DN1000 2019-11-29 15:16:23
dokument Budowa fermy drobiu w Jenikowie 2019-11-29 08:56:08
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 4147 Z Godowo-Nastazin, na odcinku Maszewko-Dębice długości około 1,9 km". 2019-11-27 13:34:31
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 26 listopada 2019 r. O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH USTNYCH PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE 2019-11-27 08:10:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczenie PGW WP 20-11-2019 2019-11-20 16:28:48
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczenie PGW WP 2019-11-19 22:39:41
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 106/21 w obrębie Maszewko 2, w gminie Maszewo, woj. zachodniopomorskie 2019-11-19 17:03:44
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4147 z Godowo-Nastazin, na odcinku Maszewko-Dębice długości około 1,9 km 2019-11-19 09:38:25
dokument wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn40 PE100 SDR11 na działce nr 232 w obrębie geodezyjnym Rożnowo Nowogardzkie, gmina Maszewo 2019-11-18 22:05:57
dokument Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji z dnia 31 października 2019 r., znak: DLI-III.4620.15.2019.KS.15, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6/2019 z dnia 17 maja 2019 r., znak: AP-1.747.5-5.2019.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ?Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DNI000" na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2019-11-14 23:06:45
dokument Przebudowa drogi powiatowej nr 4147 z Godowo-Nastazin, na odcinku Maszewko-Dębice długości około 1,9 km 2019-11-08 18:19:04
dokument BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 2019-11-06 13:58:03
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000 2019-11-04 12:11:36
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 2019-10-31 14:20:50
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowolaticzna Maszewo", w gminie Maszewo. 2019-10-28 16:35:51
dokument BUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN I ZŁĄCZY KABLOWO-POMIAROWYCH 2019-10-18 20:52:26
dokument Budowa sieci gazowej ś/c dn40PE na terenie działki nr 372/9 i części działki nr 492/2 w obrębie Przemocze, w gminie Maszewo, woj. zachodniopomorskie. 2019-10-18 20:49:01
dokument BUDOWIE SIECI ENERGETYCZNEJ NN I ZŁĄCZY KABLOWO-POMIAROWYCH 2019-10-04 13:27:53
dokument Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Nowogard - Maszewo 2019-10-02 17:39:28
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz.2137 ze zm.) zbliża się termin opłaty III raty tj. do dnia 30 września 2019 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel 2019-09-19 14:04:41
dokument Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie uchylające w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu goleniowskiego 2019-09-10 13:37:00
dokument Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE - Przemocze dz. 372/9, 492/2 - zakończenie postępowania 2019-09-10 08:01:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie 2019-09-04 16:24:56
dokument Budowa sieci energetycznej nn i złączy kablowo-pomiarowych - Maszewko II, dz. 106/21 - wszczęcie postępowania 2019-09-02 16:12:17
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE - Maszewo 1, dz. 91/4, 91/9 - zakończenie postępowania 2019-08-20 18:17:17
dokument Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stargrdzie 2019-08-20 13:44:07
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 PE100 SDR11 ? Rożnowo Nowogardzkie dz. 127 ? zakończenie postepowania 2019-08-14 08:44:28
dokument Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE - Przemocze dz. 372/2, 492/2 - wszczecie postępowania administracyjnego 2019-08-06 16:53:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o uzupełnieniu decyzji nr 6/2019 - "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-07-22 10:33:51
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE - Maszewo 1 (dz. 91/4, 91/1) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-07-17 10:59:33
dokument Budowa sieci wodociągowej - Darż dz. 9 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-07-09 12:10:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Baltic Pipe 2019-06-26 13:22:33
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 PE100 SDR11 - Rożnowo Nowogardzkie, dz. nr 127 2019-06-25 09:39:53
dokument Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo - obr.: Godowo, Maciejewo, Wisławie i m. Maszewo 2019-06-13 12:07:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - wszczęcie P.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe) - część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2 2019-06-06 08:53:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-06-03 09:17:37
dokument Budowa sieci wodociagowej - Darż dz. nr 9 - wszczęcie postępwoania administracyjnego 2019-05-30 19:19:23
dokument "Przebudowa drogi na odcinku Maszewko-Dębice" 2019-05-10 22:03:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 2019-05-06 13:10:59
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb ewidencyjny Maszewo 2 2019-05-06 13:10:13
dokument Postanowienie - odpis sądowy sprawy z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2019-04-25 12:45:11
dokument Rozbudowa sieci wodociągowej - Maszewo 3, dz. 231/2, 234/15, 234/13 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-04-16 08:27:41
dokument Komunikat Burmistrza Maszewa dot. złego stanu murów obronnych. 2019-04-11 16:44:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA z dnia 8 marca 2019 2019-03-08 15:22:25
dokument Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - zakończenie postępowania 2019-02-26 14:03:07
dokument Rozbudowa sieci wodociągowej - Maszewo 3 (231/2, 234/15, 234/13) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-02-04 06:23:41
dokument Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-01-15 15:47:06
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3, dz. 168, Darż dz. 370/25 i 370/30 - zakończenie postepowania administracyjnego 2019-01-15 15:31:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA 2019-01-08 19:13:47
dokument Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 "PLAY" - Korytowo dz. 236 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-01-07 10:40:05
dokument Budowa gazociągu średnniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3 (168), Darż (370/25 i 370/30) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2018-12-05 14:39:33
dokument Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 "PLAY" - Korytowo dz. 236 - wszczęcie postępowania administracyjnego 2018-11-07 13:31:44