Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp.z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław 2021-10-18 12:59:01
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV ze złączem kablowym, w celu połączenia funkcjonalnego dziesięciu farm fotowoltaicznych pod nazwą "Maszewo 1-10" z istniejącą infrastrukturą operatora sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. zo.o., na działkach nr 188, 189, 191, 192, 194,195 i 212 z obrębu geodezyjnego Wisławie oraz na działkach nr 61/4, 796/3, 796/2 , 796/1 ,777/1 i 132/7 z obrębu geodezyjnego Maszewo 1, gmina Maszewo. 2021-10-15 15:05:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie Zarządzenia Nr 497/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie możliwości rozpoczęcia procedury związanej z nadaniem nazw ulic i nowych numerów porządkowych posesji w mieście Maszewo 2021-10-15 10:56:47
dokument Wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z PE - Gazyfikacja miejscowości Pogrzymie , Budzieszowce , Jarosławki , Kolonia Radzanek , Radzanek w gm. Maszewo oraz w miejscowości Mosty 2021-09-30 07:48:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 w miejscowości Zagórce w gminie Maszewo" 2021-09-29 13:17:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 ?Play? na działce nr 124 obręb geodezyjny Godowo, Gmina Maszewo. 2021-09-27 15:55:22
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej oraz złączy kablowo pomiarowych w działkach nr 343/3 i 873 w obrębie Maszewo 3, gmina Maszewo. 2021-09-16 14:02:13
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 w miejscowości Zagórce w gminie Maszewo" 2021-09-07 14:06:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na działkach nr 154/1 oraz 156/1 obręb Jenikowo, gmina Maszewo. 2021-08-31 09:25:11
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 295/2 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie, gm. Maszewo 2021-08-27 10:58:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Kania wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastruktura techniczną". 2021-08-20 14:43:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Maszewo-Bęczno". 2021-08-20 14:41:48
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dot. działki nr 38/2, obręb geodezyjny Bagna, gmina Maszewo. 2021-08-12 08:27:59
dokument Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=6400 dm3 każdy, parownika gazowego Alsi 40/40 o wydajności 80 kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania przewoźnej suszarni zbóż". 2021-08-05 14:18:20
dokument Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/9 obręb geodezyjny Tarnówko, Gmina Goleniów. 2021-08-02 14:16:17
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Maszewo- Bęczno". 2021-07-29 14:16:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 w miejscowości Zagórce w gminie Maszewo" 2021-07-29 08:05:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Kania wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastruktura techniczną". 2021-07-28 11:07:37
dokument Burmistrz Maszewa wydał decyzję NR 51/2020 z dnia 6.07.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Pe110 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC160 na potrzeby projektowanych budynków jednorodzinnych, na działkach nr 174/5 i 852/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 3, gmina Maszewo. 2021-07-09 16:44:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedłużenia terminu prowadzonego postępowania administracyjnego dla Agro-Business Trade Sp. z o.o. 2021-05-31 15:57:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Maszewo2". 2021-05-18 12:10:39
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacyjnego przewidzianego do realizacji w działce o numerze ewidencyjnym 106/17 w obrębie Maszewo II 2021-05-07 12:59:47
dokument Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-05-04 14:35:52
dokument Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn." BUDOWA FERMY DROBIU W JENIKOWIE" 2021-04-20 09:15:35
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Maszewo na terenie działki nr 171/3 w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo 2021-04-13 21:24:15
dokument Obwieszczenie w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania na wodach jeziora Budzieszowce zakotwiczonego pomostu pływającego 2021-04-13 14:16:54
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infratstrukurą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 w miejscowości Zagórce w gminie Maszewo" 2021-03-24 13:54:14
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infratstrukurą techniczną na działce nr 111 obręb Radzanek 2021-03-23 08:28:36
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej oraz złączy kablowo pomiarowych w działce nr 526 i 10/1 w obrębie Przemocze ,gmina Maszewo. 2021-03-10 20:41:31
dokument Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/2 w miejscowości Dębice, Gmina Maszewo" 2021-03-10 13:22:17
dokument Obwieszczenie Burmistrz Maszewa o wszczęciu postępowania w dniu 18 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Pe110 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC160 na potrzeby projektowanych budynków jednorodzinnych, na działkach nr 174/5 i 852/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 3, gmina Maszewo. 2021-03-08 13:50:17
dokument Burmistrz Maszewa obwieszcza zakończenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ( z możliwością podziału na etapy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 345/8 w obrębie Dębice, gmina Maszewo. 2021-03-03 19:08:22
dokument Burmistrz Maszewa wydał decyzję NR 63/2020 z dnia 17.02.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej ? 90 PE i sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 PVC na terenie działek nr 171/3 i 387/4 w obrębie Maszewo-3,miasto Maszewo 2021-02-22 15:10:46
dokument Burmistrz Maszewa wydał decyzję NR 62/2020 z dnia 17.02.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i dobudowie do istniejącej świetlicy wiejskiej w Rożnowie Nowogardzkim z przeznaczeniem dobudowanej części na remizę strażacką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214/1 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie , gmina Maszewo 2021-02-17 20:27:46
dokument Burmistrz Maszewa wydał decyzję NR 61/2020 z dnia 8.02.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków do 150 RLM obsługującej budynki mieszkalne wielorodzinne od nr 36 do 43 m w miejscowości Radzanek w gminie Maszewo zlokalizowanej na działce nr 198/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna towarzyszącą . Ścieki z budynków będą odprowadzane do oczyszczalni istniejącymi przewodami sieci kanalizacyjnej na działkach nr 199; 198/48; 198/1; 198/42; 198/43; 198/44; 198/2; 198/3; 198/4 obręb Radzanek gmina Maszewo, a ścieki oczyszczone będą odprowadzane do odbiornika na działce nr 199 obręb Radzanek gmina Maszewo. 2021-02-12 19:27:12
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Maszewo 2" 2021-02-05 08:49:02
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Maszewo na terenie działki nr 171/3 w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo 2021-01-30 10:06:41
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej 90 PE i sieci kanalizacji sanitarnej 200 PVC na terenie działek nr 151,171/3 i 387/4 w obrębie Maszewo-3,miasto Maszewo. 2021-01-27 14:02:50
dokument Obwieszczenie dot zakończenia postepowania ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BiOŚ.6733.06.2020.ES 2021-01-27 14:01:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa 2021-01-22 01:08:27
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 210 obręb Mokre 2020-12-29 13:21:18
katalog Budowa trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=6400 dm? każdy, parownika gazowego Alsi 40/40 o wydajności 80 kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania przewoźnej suszarni zbóż 2020-12-16 13:09:46
dokument Obwieszczenie ws wydania decyzji celu publicznego na dz. 526 w Przemoczu 2020-12-09 14:21:13
dokument BURMISTRZ MASZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027?. 2020-11-27 09:29:26
dokument obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy 2020-11-25 15:29:40
dokument Informacja Burmistrza Maszewa odnośnie pierwszych przetargów na dz. przy ul. M. Konopnickiej 2020-11-25 14:38:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu w Jenikowie" 2020-11-20 14:08:21
dokument Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wykaz Burmistrza Maszewa nieruchomości oznaczonej nr działki 76/3 obręb 3 Maszewo do sprzedaży 2020-11-20 12:03:09
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz 232 i 280/4 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie gmina Maszewo 2020-11-17 10:22:46
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz 526 w obr Przemocze gmina Maszewo 2020-11-17 10:21:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 44/2020 o warunkach zabudowy z dnia 12.11.2020 r dla inwestycji na dz. nr 370/24 w obrębie Darż gmina Maszewo 2020-11-12 14:53:16
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Maszewo 1" 2020-11-10 10:47:50
dokument Obwieszczenia Burmistrza Maszewa w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 19/12 w miejscowości Stodólska, Gmina Maszewo" 2020-11-09 10:17:57
dokument Pozwolenie Wodnoprawne dz. nr 57/1 obr. Mokre 2020-11-04 20:02:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w Jenikowie" 2020-10-28 13:33:03
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenerg. na dz. 526 Przemocze gmina Maszewo 2020-10-27 15:44:18
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63/40 PE w miejscowości Darż na terenie działek nr 2/12 i 9 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-10-23 19:51:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej oraz złączy kablowo pomiarowych w działce nr 232 i 280/4 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie,gmina Maszewo 2020-10-23 19:50:12
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce nr 214/1 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie 2020-10-16 10:49:21
katalog Program Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027" 2020-10-16 10:18:04
dokument Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na : budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z poddaszem i z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 370/24 w obrębie geodezyjnym Darż, gmina Maszewo. 2020-10-14 15:35:02
dokument Obwieszczenie o zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na : budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z poddaszem i z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 370/26 w obrębie geodezyjnym Darż, gmina Maszewo. 2020-10-14 15:33:30
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 19/12 w miejscowości Stodólska, gmina Maszewo" 2020-10-12 10:55:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4158 Z Osina-Mosty, na odcinku Mosty-Burowo" 2020-10-08 09:46:32
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie 2020-10-06 12:29:33
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 110/3 i 110/4 w miejscowości Jenikowo, gmina Maszewo" 2020-10-05 13:44:06
dokument W sprawie wydania decyzji NR 31/2020 z dnia 29.09.2020 r. znak: BiOŚ .6730.67.2020.ES w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 121/2018 z dnia 31.12.2018r. znak BiOŚ.6730.103.2018.GB wydanej przez Burmistrza Maszewa 2020-10-01 22:00:46
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4158Z Osina-Mosty na odcinku Mosty-Burowo" 2020-09-14 14:24:04
dokument Zawiadamienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 14 września 2020r do dnia 12 października 2020r 2020-09-14 10:25:46
dokument Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63/40 PE w miejscowości Darż na terenie działek nr 2/12 i 9 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-09-11 12:31:49
dokument BURMISTRZ MASZEWA ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PIERWSZYCH ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 24 W OBRĘBIE NASTAZIN, GMINA MASZEWO. 2020-09-09 18:36:01
dokument BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 48/3 O POW. 981,00 m2 ORAZ UDZIAŁU DO 303/1000 CZĘŚCI W DZIAŁCE NR 48/4 (SPRZEDAŻ ŁĄCZNA) STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MASZEWO, USYTUOWANEJ W OBRĘBIE Maszewo - 3. 2020-09-09 18:33:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY USYTUOWANYCH W OBRĘBIE MASZEWO 2 PRZY UL. KS. KAZIMIERZA ŚWIETLIŃSKIEGO. 2020-09-09 18:18:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 370/24 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-09-07 20:19:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 370/26 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-09-07 20:18:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla dla dz. nr 370/29 i 370/17 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-09-07 20:11:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie raportu o oddziaływanu na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Buowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 19/12 w miejscowości Stodólska, gmina Maszewo" 2020-09-07 12:23:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maszewo dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Maszewo 2 2020-08-31 18:22:57
dokument Burmistrz Maszewa podaje do publicznej wiadomości że wydał decyzję NR 23/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej Szkole Podstawowej w Maszewie przy ul Jedności Narodowej 7,72-130 Maszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora + na działce nr 526/1 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo. 2020-08-18 16:41:24
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 191/24; 191/23 w miejscowości Radzanek gmina Maszewo" 2020-08-17 12:01:19
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 2020-08-17 10:56:34
dokument Wszczęcie postępowania adminitracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w Jenikowie" 2020-08-13 10:49:21
dokument Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/2 w mijscowości Dębice gmina Maszewo" 2020-08-13 08:42:13
dokument wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży usytuowanych przy ul. Marii Konopnickiej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo. 2020-08-04 17:22:58
dokument Wykaz przeznaczenia do sprzedaży działki nr 48/2 z udziałem w działce nr 48/4 poł. w obr. Maszewo - 3 2020-07-31 12:07:30
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej oraz złączy kablowo pomiarowych w działce nr 232 i 280/4 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie, gmina Maszewo 2020-07-30 13:50:29
dokument Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu na terenie działki nr 217/5, obręb Rożnowo Nowogardzkie 2020-07-28 15:10:55
dokument Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 19 czerwca 2020 r. zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania pomostu o długości 10,0 m i szerokości 2,0 m, na wodach jeziora Budzieszowce 2020-07-28 15:08:30
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na"Przebudowie drogi powiatowej nr 4158Z Osina-Mosty na odcinku Mosty-Burowo" 2020-07-27 13:28:05
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 191/23; 191/24 w miejscowości Radzanek gmina Maszewo" 2020-07-23 13:41:30
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 345/8 w miejscowości Dębice gmina Maszewo" 2020-07-23 13:13:10
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Maszewie przy ul Jedności Narodowej 7,72-130 Maszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora na działce nr 526/1 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo 2020-07-22 19:48:44
dokument Obwieszczenie Wojwody Zachodniopomorskiego 2020-07-20 10:23:42
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63/40 PE w miejscowości Darż na terenie działek nr 2/12 i 9 w obrębie Darż, gmina Maszewo 2020-07-15 14:20:01
dokument Wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży dz. Nr 48/3 i udz. w dz. Nr 48/4 poł. w obr. Maszewo 3, miasto Maszewo. 2020-07-14 14:22:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza - wykaz odnośnie przeznaczenia do sprzedaży dz. Nr 105 położonej w obr. Maszewo ? 3, przy ul. S. Żeromskiego i W. Broniewskiego. 2020-07-14 10:38:44
dokument obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. BUDOWA FERMY DROBIU W DĘBICACH 2020-07-07 12:52:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z przeznaczeniem na kotłownię dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 17 zlokalizowanym przy ul. Jedności Narodowej 29, na terenie działek nr 93/2 i 94/4 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo. 2020-07-06 18:43:09
dokument Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 19/12 w miejscowości Stodólska gmina Maszewo" 2020-06-08 09:59:39
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 191/23; 191/24 w miejscowości Radzanek Gmina Maszewo" 2020-06-04 08:27:12
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 345/8 w miejscowości Dębice Gmina Maszewo" 2020-06-03 15:05:25
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy foowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 140/2 w miejscowości Dębice Gmina Maszewo" 2020-06-03 14:03:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicach miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-05-29 11:31:45
dokument Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicy miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargradzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-05-25 15:44:33
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 23/4 (obręb 0015) w miejscowości Radzanek, Gmina Maszewo (Radzanek II)" 2020-05-25 12:19:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr NR 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 maja 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Przemocze na terenie działek nr 318/10,523 w obrębie Przemocze, gmina Maszewo. 2020-05-22 14:40:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr NR 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 maja 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr 492/1,496 i 546 w obrębie Przemocze, gmina Maszewo 2020-05-22 14:39:38
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu w Dębicach" 2020-05-08 12:44:48
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych Stodólska I oraz Stodólska II, każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 7/2 w obrębie geodezyjnym Stodólska, gmina Maszewo" 2020-05-06 14:33:42
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastruktuą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji grutnów i budynków nr 19/12 obręb Stodólska, gmina Maszewo" 2020-05-04 14:23:13
dokument zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Przemocze na terenie działek nr 318/10 i 523 w obrębie Przemocze, w gminie Maszewo. 2020-04-30 23:11:39
dokument zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE w miejscowości Przemocze na terenie działek nr 492/1,496,546 w obrębie Przemocze, w gminie Maszewo, woj. Zachodniopomorskie 2020-04-30 23:10:48
dokument Rozporządzenie nr 7 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-29 09:19:50
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 23/4 (obręb 0015) w miejscowości Radzanek, gmina Maszewo" (Radzanek III) 2020-04-20 12:26:06
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych "Stodóska I" oraz "Stodólska II", każda wraz z infratsrukturą towarzyszącą na działakach ewidencyjnych nr : 7/2 w obrębie geodezyjnym Stodólska gmina Maszewo" 2020-04-09 09:37:08
dokument INFORMACJA BURMISTRZA MASZEWA O PRZEPROWADZONYCH PRZETARGACH 2020-04-06 20:45:32
dokument BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: DZ. NR 34/33 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM POŁ. W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ Z KANAŁEM ZOSTANIE ZBYTA ŁĄCZNIE Z UDZIAŁEM DO 545/10000 CZĘŚCI W DZIAŁCE NR 34/44, JAKO DOJAZDOWEJ. 2020-03-30 20:21:15
dokument BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: BUDYNEK MIESZKALNY NR 5 USYTUOWANY NA DZIAŁCE NR 24 W NASTAZINIE 2020-03-30 20:20:50
dokument "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów -DN1000" 2020-03-25 15:02:05
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 23/4 (obręb 0015) w miejscowości Radzanek, Gmina Maszewo (Radzanek III)" 2020-03-24 08:44:03
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicach miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-03-20 13:13:32
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy gazociągu średniego ciśnienia dn40PE100 SDR11 na terenie działki nr 232 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie, w gminie Maszewo, woj. Zachodniopomorskie 2020-03-13 20:48:44
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 231/2,234/13,234/15 w obrębie Maszewo 3, miasto Maszewo, woj. Zachodniopomorskie 2020-03-13 20:47:27
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 30 grudnia 2019 r. O WYNIKU PIERWSZEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 20 GRUDNIA 2019 R., dotyczącego sprzedaży udziału do 275/1000 części w nieruchomości zabudowanej usytuowanej w obrębie Jenikowo oznaczonej numerem działki 83. 2020-03-06 14:52:14
dokument "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiąca połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000" 2020-03-02 18:04:41
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 8,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagórce, dz. Nr 1, 10/2, 11 gmina Maszewo" 2020-03-02 13:44:17
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na?Budowie kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych Stodólska I oraz Stodólska II, każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr : 7/2 w obrębie geodezyjnym Stodólska gmina Maszewo? 2020-02-26 14:49:42
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z inrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.23/4 (obręb 0015) w miejscowości Radzanek, Gmina Maszewo (Radzanek II)" 2020-02-19 11:42:10
dokument Wszeczęcie postępowania administracyjengo w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 23/4 (obręb 0015) w miejcscowości Radzanek, Gmina Maszewo (Radzanek III)" 2020-02-19 11:40:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000 Program Baltic Pipe 2020-02-07 13:01:09
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 8,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagórce, dz. nr 1, 10/2, 11 gmina Maszewo" 2020-02-07 11:37:17
dokument OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju 2020-02-06 08:40:35
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci energetycznej i złączy kablowo-pomiarowych na dz. nr 231/2,234/13 i 234/15 obręb Maszewo3, miasto Maszewo 2020-01-30 16:18:51
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40PE100 SDR11 na terenie działki nr 232 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie, w gminie Maszewo, woj. zachodniopomorskie. 2020-01-23 18:33:19
dokument Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa o średnicy DN 1000 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w tym Zespół Zaporowo-Upustowy w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, Gm. Stargard oraz Zespół Zaporowo-Upustowy w obrębie Przywodzie, Gm. Przelewice, w ramach zadania: "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000 - Program Baltic Pipe 2020-01-23 18:32:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 R. ODNOŚNIE OGŁOSZENIA WYKAZU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ. 2020-01-20 20:14:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2020r 2020-01-17 15:00:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 13:00:03
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 02 stycznia 2020 r. O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE. 2020-01-02 19:08:20
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód 2020-01-02 12:18:16
dokument Postanowienie w sprawie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego. 2019-12-31 15:42:56
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 2019-12-30 13:43:00
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2019 r. 2019-12-27 14:37:14
dokument "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000 - Program Baltic Pipe" 2019-12-24 10:19:57
dokument Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" 2019-12-24 10:19:20
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Maszewo - Nowogard 2019-12-23 22:17:56
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-12-17 09:41:42
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 10 grudnia 2019 r. O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 29 LISTOPADA 2019 R. 2019-12-13 22:41:16
dokument Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 8,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagrórce, działka Nr 1, 10/2, 11 gmina Maszewo 2019-12-09 13:09:29
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ?Przebudowa linii napowietrznej 110kV Maszewo- Nowogard 2019-12-03 18:18:45
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn."Farma fotowoltaiczna Maszewo" 2019-12-03 13:34:02
dokument Decyzja dotycząca udzielenia pozwoleń wodno-prawnych w ramach realizacji inwestycji inwestycji Budowa gazociągu Goleniów Lwówek DN1000 2019-11-29 15:16:23
dokument Budowa fermy drobiu w Jenikowie 2019-11-29 08:56:08
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 4147 Z Godowo-Nastazin, na odcinku Maszewko-Dębice długości około 1,9 km". 2019-11-27 13:34:31
dokument INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 26 listopada 2019 r. O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH USTNYCH PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE 2019-11-27 08:10:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczenie PGW WP 20-11-2019 2019-11-20 16:28:48
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczenie PGW WP 2019-11-19 22:39:41
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 106/21 w obrębie Maszewko 2, w gminie Maszewo, woj. zachodniopomorskie 2019-11-19 17:03:44
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4147 z Godowo-Nastazin, na odcinku Maszewko-Dębice długości około 1,9 km 2019-11-19 09:38:25
dokument wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn40 PE100 SDR11 na działce nr 232 w obrębie geodezyjnym Rożnowo Nowogardzkie, gmina Maszewo 2019-11-18 22:05:57
dokument Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji z dnia 31 października 2019 r., znak: DLI-III.4620.15.2019.KS.15, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6/2019 z dnia 17 maja 2019 r., znak: AP-1.747.5-5.2019.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ?Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DNI000" na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2019-11-14 23:06:45
dokument Przebudowa drogi powiatowej nr 4147 z Godowo-Nastazin, na odcinku Maszewko-Dębice długości około 1,9 km 2019-11-08 18:19:04
dokument BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 2019-11-06 13:58:03
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000 2019-11-04 12:11:36
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 2019-10-31 14:20:50
dokument Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowolaticzna Maszewo", w gminie Maszewo. 2019-10-28 16:35:51
dokument BUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN I ZŁĄCZY KABLOWO-POMIAROWYCH 2019-10-18 20:52:26
dokument Budowa sieci gazowej ś/c dn40PE na terenie działki nr 372/9 i części działki nr 492/2 w obrębie Przemocze, w gminie Maszewo, woj. zachodniopomorskie. 2019-10-18 20:49:01
dokument BUDOWIE SIECI ENERGETYCZNEJ NN I ZŁĄCZY KABLOWO-POMIAROWYCH 2019-10-04 13:27:53
dokument Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Nowogard - Maszewo 2019-10-02 17:39:28
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz.2137 ze zm.) zbliża się termin opłaty III raty tj. do dnia 30 września 2019 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel 2019-09-19 14:04:41
dokument Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie uchylające w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu goleniowskiego 2019-09-10 13:37:00
dokument Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE - Przemocze dz. 372/9, 492/2 - zakończenie postępowania 2019-09-10 08:01:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie 2019-09-04 16:24:56
dokument Budowa sieci energetycznej nn i złączy kablowo-pomiarowych - Maszewko II, dz. 106/21 - wszczęcie postępowania 2019-09-02 16:12:17
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE - Maszewo 1, dz. 91/4, 91/9 - zakończenie postępowania 2019-08-20 18:17:17
dokument Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stargrdzie 2019-08-20 13:44:07
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 PE100 SDR11 ? Rożnowo Nowogardzkie dz. 127 ? zakończenie postepowania 2019-08-14 08:44:28
dokument Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE - Przemocze dz. 372/2, 492/2 - wszczecie postępowania administracyjnego 2019-08-06 16:53:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o uzupełnieniu decyzji nr 6/2019 - "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-07-22 10:33:51
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE - Maszewo 1 (dz. 91/4, 91/1) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-07-17 10:59:33
dokument Budowa sieci wodociągowej - Darż dz. 9 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-07-09 12:10:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Baltic Pipe 2019-06-26 13:22:33
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 PE100 SDR11 - Rożnowo Nowogardzkie, dz. nr 127 2019-06-25 09:39:53
dokument Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo - obr.: Godowo, Maciejewo, Wisławie i m. Maszewo 2019-06-13 12:07:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - wszczęcie P.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe) - część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2 2019-06-06 08:53:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-06-03 09:17:37
dokument Budowa sieci wodociagowej - Darż dz. nr 9 - wszczęcie postępwoania administracyjnego 2019-05-30 19:19:23
dokument "Przebudowa drogi na odcinku Maszewko-Dębice" 2019-05-10 22:03:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 2019-05-06 13:10:59
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb ewidencyjny Maszewo 2 2019-05-06 13:10:13
dokument Postanowienie - odpis sądowy sprawy z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2019-04-25 12:45:11
dokument Rozbudowa sieci wodociągowej - Maszewo 3, dz. 231/2, 234/15, 234/13 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-04-16 08:27:41
dokument Komunikat Burmistrza Maszewa dot. złego stanu murów obronnych. 2019-04-11 16:44:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA z dnia 8 marca 2019 2019-03-08 15:22:25
dokument Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - zakończenie postępowania 2019-02-26 14:03:07
dokument Rozbudowa sieci wodociągowej - Maszewo 3 (231/2, 234/15, 234/13) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-02-04 06:23:41
dokument Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-01-15 15:47:06
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3, dz. 168, Darż dz. 370/25 i 370/30 - zakończenie postepowania administracyjnego 2019-01-15 15:31:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA 2019-01-08 19:13:47
dokument Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 "PLAY" - Korytowo dz. 236 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-01-07 10:40:05
dokument Budowa gazociągu średnniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3 (168), Darż (370/25 i 370/30) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2018-12-05 14:39:33
dokument Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 "PLAY" - Korytowo dz. 236 - wszczęcie postępowania administracyjnego 2018-11-07 13:31:44