Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

                                                                                    

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: (j. t. Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) a także art.35 ust.1 i 2, art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/99/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami oraz uchylenia uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2008 roku Nr 49 poz.1084), a także uchwały Nr XXXII/209/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie określenia zasad zbywania zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Poz. 3552) i uchwały Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania  lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Poz. 2804);  Burmistrz Maszewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

          

Lp.

Usytuowanie działki / nieruchomości

Nr działki

Pow. działki w m2

Nr KW

Przeznaczenie w planie/studium

Wartość zbywanej nieruchom. PLN pod.VAT zw.

Forma zbycia

Uwagi – informacje dodatkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

bud. mieszk. poł. w Korytowie Nr 24, gm. Maszewo

 

510/1

 

554,00

SZ1O/00008478/6

 

zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi  

 

 

140.000,00zł

 

sprzedaż  

sprzedaż na rzecz najemców

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia 06 listopada 2019 roku (włącznie) 26 listopada 2019 roku (włącznie).

 

Stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) zawiadamia się o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu ww. nieruchomości osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu jest złożenie wniosku w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od dnia obowiązywania niniejszego wykazu tj. do dnia 12 grudnia 2019 roku (włącznie).

 

Maszewo; dnia 06 listopada 2019 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szatkowska 06-11-2019 13:58:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Werner 06-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Szatkowska 06-11-2019 13:58:03