Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu wolnostojącego, planowanej do realizacji na terenie działki nr 537/30, położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo-2, miasto Maszewo. Anna Skupień 2024-05-27 15:36:48 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 415/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Maszewo Admin Admin 2024-05-27 09:37:05 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Przemoczu. Monika Ostapczuk 2024-05-24 15:16:45 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie dofinansowania lub częściowego zwrotu za dojazdy dzieci z Pogrzymia do Szkoły Podstawowej w Mostach. Monika Ostapczuk 2024-05-24 15:01:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2024. Magdalena Sakowska 2024-05-24 12:21:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie terenu sportu, rekreacji i wypoczynku na terenie inwestycji o powierzchni około 12000 m2 (1,2 ha), stanowiącym część działki nr 2/39 z obrębu geodezyjnego Tarnowo, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2024-05-24 10:49:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 23 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 25 domów w zabudowie jednorodzinnej z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi o powierzchni zabudowy około 140 m2, z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym, z garażem wbudowanym lub niewbudowanym z dachem wielospadowny lub dwuspadowym o szer. elewacji frontowej od 8m do 17 m, o kącie nachylenia dachu od 25o do 45o i wysokością kalenicy do 9 m oraz drogi wewnętrznej. Jakub Cieslakowski 2024-05-24 10:32:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2024 z dnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. "Reklamówka? - Nie, dziękuję mam swoją- konkurs na EKO-TORBĘ" Magdalena Sakowska 2024-05-23 14:37:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Mieszkowo w wyborach uzupełniających Monika Ostapczuk 2024-05-23 13:37:19 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy Magdalena Sakowska 2024-05-23 10:07:30 edycja dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy Magdalena Sakowska 2024-05-23 10:05:05 dodanie dokumentu
Rozporządzenie NR 12/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego. Jakub Cieslakowski 2024-05-22 14:19:10 dodanie dokumentu
Odpowiedź na petycję w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy. Monika Ostapczuk 2024-05-22 09:08:32 edycja dokumentu
Odpowiedź na petycję w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy. Monika Ostapczuk 2024-05-22 09:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 21 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2024 z 10 maja 2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw z terenu gminy Maszewo. Magdalena Sakowska 2024-05-21 14:12:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie na 2024 rok. Magdalena Sakowska 2024-05-21 14:01:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa. Magdalena Sakowska 2024-05-20 15:38:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Stormy-Piotrowskiej Magdalena Sakowska 2024-05-20 14:52:44 edycja dokumentu
PIESIO PAWEŁ Anna Ciereszko 2024-05-20 12:33:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie." Magdalena Sakowska 2024-05-20 09:53:03 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe (zakładka menu) Admin Admin 2024-05-17 10:22:52 dodanie pozycji menu
Sprawozdania finansowe (zakładka menu) Admin Admin 2024-05-17 10:22:35 dodanie pozycji menu
Informacje (zakładka menu) Admin Admin 2024-05-17 10:22:18 dodanie pozycji menu
Zakład komunalny (zakładka menu) Admin Admin 2024-05-17 10:20:53 dodanie pozycji menu
Sprawozdania za I kwartał 2024 r. Admin Admin 2024-05-17 10:19:11 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2024 r. Admin Admin 2024-05-17 10:18:47 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2024 r. Admin Admin 2024-05-17 10:18:04 dodanie dokumentu
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Admin Admin 2024-05-17 10:15:43 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Maszewo na rok 2024. Admin Admin 2024-05-17 10:13:54 dodanie dokumentu
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2024 rok. Admin Admin 2024-05-17 10:12:49 dodanie dokumentu
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024-2035 Admin Admin 2024-05-17 10:12:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII/402/2023 RM w Maszewie z 21.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2024. Admin Admin 2024-05-17 10:11:29 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2023 r.+ informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Maszewo za 2023 r. +informacja o stanie mienia za 2023 r. Admin Admin 2024-05-17 10:08:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2023 r.+ informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Maszewo za 2023 r. +informacja o stanie mienia za 2023 r. Admin Admin 2024-05-17 10:03:20 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2023 r.+ informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Maszewo za 2023 r. +informacja o stanie mienia za 2023 r. Admin Admin 2024-05-17 10:03:12 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Maszewie za 2023 r. Małgorzata Ronowicz 2024-05-17 09:45:08 dodanie dokumentu
Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy w 2023 r. Admin Admin 2024-05-17 08:19:19 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe za 2023 r. Małgorzata Ronowicz 2024-05-17 08:05:34 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe za 2023 r. Małgorzata Ronowicz 2024-05-17 08:05:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów 2024 Admin Admin 2024-05-16 11:30:24 dodanie dokumentu