Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Akty Prawa Miejscowego

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Lista aktów wydanych przez organ: Rada Miejska w Maszewie 2021-02-11 11:37:51
dokument Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.11.19 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. 2020-06-19 14:55:06
dokument Uchwała Nr XIII/82/19 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.10.19 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. 2019-10-29 17:48:14
dokument Uchwała Nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.10.19 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Maszewo. 2019-10-29 17:45:01
dokument Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. 2019-09-09 16:55:09
dokument Uchwała Nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.06.19 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. 2019-07-03 14:04:54
dokument Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.06.19 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 2019-07-03 12:38:59
dokument Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.06.19 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo. 2019-07-03 12:38:25
dokument Uchwała Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.06.19 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2019-07-03 11:37:23
dokument Uchwała Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.06.19 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności. 2019-07-03 11:36:42
dokument Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24.04.2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej. 2019-04-25 12:55:20
dokument Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24.04.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2019, zmiany uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019 oraz uchwały NR VI/31/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2019. 2019-04-25 12:54:03
dokument Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2019 oraz zmiany uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019. 2019-03-14 22:06:37
dokument Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Maszewo. 2019-03-14 22:04:19
dokument Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. 2019-03-14 22:01:47
dokument Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu. 2019-03-14 22:01:01
dokument Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.03.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Maszewo. 2019-03-14 22:00:40
dokument Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019. 2018-12-31 12:54:24
dokument Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo 2018-12-31 12:52:13
dokument Uchwała Nr XXXV/248 /2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 14.11.2018 r. 2018-11-20 22:05:19