Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Oświadczenie roczne sprzedaż alkoholu

 

 

 

………………….……………. , dnia ………………………..

 

 

.....................................................................................................................................................................................

Oznaczenie przedsiębiorcy, a gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną -imię i nazwisko przedsiębiorcy

 

....................................................................................................................................................................................

W przypadku spółki cywilnej imiona i nazwiska wszystkich wspólników

 

.....................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................

Adres siedziby przedsiębiorcy

 

....................................................................................................................................................................................

 

 

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

……………………………………..………………………..…

 

…………………………………………………..…..………

 

 

OŚWIADCZENIE

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok

 

 

 

 

 

w punkcie sprzedaży (sklep, lokal gastronomiczny)*:

................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa punktu sprzedaży, adres

 

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oświadczam(y), że w prowadzonym punkcie sprzedaży:

 

wartość sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła

Lp.

Rodzaj sprzedawanych
n
apojów alkoholowych

Wartość sprzedanych napojów alkoholowych

Wartość - słownie złotych

1.

napoje o zawartości

do 4,5% alkoholu oraz piwa

Nr zezwolenia: ………………

……………………………...…

 

 

…..…………………… zł

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

napoje o zawartości

powyżej 4,5% do 18%

alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Nr zezwolenia: ………………..

….………………………………

 

 

 

………..…………….... zł

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

3.

napoje o zawartości

powyżej 18% alkoholu

Nr zezwolenia ………………...

……………….…………………

 

 

………..…………….... zł

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................

 

Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych, tj.: cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

……....................................................................

 

……....................................................................

(podpis(y)przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)

* niewłaściwe skreślić

INFORMACJE DLA PRZESIĘBIORCY

 

1.Zgodnie z art. 18  ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym
mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

 

2.W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) - art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.

 

3.Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług oraz podatku akcyzowego.

 

4.Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona
w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie
z zezwolenia (zezwoleń)
w danym roku kalendarzowym - na zasadach określonych
w art. 11 1 ust.5 i 6 ww. ustawy.

 

L.p.

Rodzaj

sprzedanych

napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana

w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych

nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana

w przypadku, gdy wartość

sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości

do 4,5% akoholu oraz piwa

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł - opłata wynosi: 525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł - opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł - opłata wynosi: 525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł - opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

3.

o zawartości

powyżej 18%

alkoholu

przy wartości sprzedaży

do 77 000 zł - opłata wynosi: 2100 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 77 000 zł - opłata wynosi

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

5.Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach:
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września albo jednorazowo do 31 stycznia danego roku
- art. 111 ust.7 ww. ustawy.

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:

nr konta : 65 9375 1054 6800 0231 2000 0190 .

 

Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem
30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej
w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Wzór pobrano z www.biznes.gov.pl/

Strona 2 z 2

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oswiadczenie_roczne_wartosc_sprzed_nap_alkoholowych_.doc (DOC, 69.50Kb) 2022-01-11 09:04:31 81 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Marciniak 11-01-2022 09:02:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Marciniak 11-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Justyna Marciniak 11-01-2022 09:04:31