Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Procedura zawiadamiania o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalne lub sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Maszewo nie będącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych


Załącznik

do zarządzenia Nr 362/2020

Burmistrza Maszewa

z dnia 24 września 2020 r.

PROCEDURA

zawiadamiania o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej

lub sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Maszewo

nie będącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

§ 1. 1. Procedura jest adresowana do organizatorów jednorazowych lub cyklicznych imprez kulturalnych, artystycznych lub rozrywkowych oraz sportowo - rekreacyjnych.

 1. W przypadku imprez cyklicznych należy złożyć jeden wniosek uwzględniający wszystkie wydarzenia.

§ 2. Organizator imprezy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia składa w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Maszewie (pokój nr 16) zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej lub sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Maszewo niebędącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Formularz zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszej Procedury.

§ 3. Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, poprzez przyjęcie i sprawdzenie zgłoszenia oraz załączników, ich zaewidencjonowanie. W przypadku przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

§ 4. Po złożeniu zawiadomienia, Burmistrz Maszewa może zażądać od Organizatora dodatkowych dokumentów:

 1. zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań w przypadku pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowo-rekreacyjne oraz urządzeń technicznych używanych przy organizowaniu tychże imprez,

 2. uzgodnienia z zarządcą drogi, jeśli organizacja imprezy wymaga szczególnego korzystania z dróg (drogi gminne - Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Maszewie, drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Goleniowie, drogi wojewódzkie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie).

 3. uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, jeśli w ramach  imprezy jest zorganizowany pokaz z użyciem materiałów pirotechnicznych lub tzw. „lampionów szczęścia”,

 4. uzgodnienia z sanepidem, jeśli przewiduje się wprowadzenie żywienia poza punktami
  i formami żywienia zbiorowego posiadającymi stosowne zezwolenia sanitarne,

 5. zgody właściciela/administratora terenu (nie dotyczy imprez realizowanych na terenie lub w obiekcie własnym).

§ 5.1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 25. 10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

 1. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 2. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

 3. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.

 4. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

§ 6. 1. Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

 1. Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.

§ 7. Postępowanie nie podlega opłatom skarbowym.

§ 8. Szczegółowe informacji w zakresie procedury można uzyskać w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego w Maszewie, tel. 91 402 33 95, e-mail: promocja@maszewo.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz zawiadomienie o imprezie niemasowej-1.doc (DOC, 37.00Kb) 2020-09-24 11:34:30 303 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szatkowska 24-09-2020 11:34:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Szatkowska 24-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Szatkowska 24-09-2020 11:34:30