Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmian w budżecie gmin na rok 2018 oraz zmian w budżecie gmin na rok 2018 2019-01-14 13:03:51
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych 2019-01-14 13:03:31
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym ograniczonym przetargu niezabudowanej gruntowej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Dębice, Gmina Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo. 2019-01-11 16:38:11
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym nieograniczonym przetargu oraz obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem garażu wraz z udziałem w działce przyległej, jako dojazdowej, położonych w obrębie Maszewo ? 1, przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie. 2019-01-09 17:47:01
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym nieograniczonym przetargu oraz obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem garażu wraz z udziałem w działce przyległej, jako dojazdowej położonych w obrębie Maszewo ? 1, przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie. 2019-01-09 17:39:58
Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019 oraz ustalenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2019. 2019-01-09 17:29:52
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, Gmina Maszewo. 2019-01-09 17:26:50
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Nastazinie Nr 5, gm. Maszewo. 2019-01-09 17:03:50
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu odnośnie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Maszewo. 2019-01-07 10:45:43
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu odnośnie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Maszewo. 2019-01-07 10:44:54
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym nieograniczonym przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo. 2018-12-31 13:43:49
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecich ustnych nieograniczonych przetargach niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, przy ul. Stargardzkiej, stanowiących własność Gminy Maszewo. 2018-12-31 13:42:56
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w obr. Maszewo-1, miasto Maszewo. 2018-12-27 20:21:01
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w obr. Maszewo-1, miasto Maszewo. 2018-12-27 20:20:42
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo. 2018-12-27 20:20:22
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo. 2018-12-27 20:20:01
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie rolnej niezabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Dębicach, gm. Maszewo. 2018-12-27 20:19:37
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Nastazinie, gm. Maszewo. 2018-12-27 20:19:09
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maszewo-1, miasto Maszewo. 2018-12-27 20:18:44
ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy do uchwały Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018. 2018-12-21 13:29:12
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 13.12.2018 r. w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych. 2018-12-13 18:06:52
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 694/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, w kwestii przeznaczenia do zbycia w drugim ustnym nieograniczonym przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem garażu wraz z udziałem w działce przyległej, jako dojazdowej, położonych w obrębie Maszewo ? 1, przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie. 2018-12-12 16:23:41
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 695/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, odnośnie przeznaczenia do zbycia w drugim ustnym nieograniczonym przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem garażu wraz z udziałem w działce przyległej, jako dojazdowej, położonych w obrębie Maszewo ? 1, przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie 2018-12-12 16:23:07
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 693/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, celem zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Maszewo ? 3, miasto Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo. 2018-12-12 16:22:37
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 696/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, celem zbycia i obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym ograniczonym przetargu odnośnie niezabudowanej gruntowej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Dębice, Gmina Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo. 2018-12-12 16:22:08
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 697/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, celem zbycia w drugim ustnym nieograniczonym przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Maszewo ? 1, miasto Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej, stanowiącej własność Gminy Maszewo. 2018-12-12 16:21:33
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych. 2018-12-07 22:22:58
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 05.12.2018 r. 2018-12-05 14:02:46
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 05.12.2018 r. 2018-12-05 14:02:24
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 04.12.2018 r. 2018-12-05 14:01:07
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych. 2018-12-04 15:14:58
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania służbowego samochodu osobowego w Urzędzie Miejskim w Maszewie 2018-11-30 19:56:28
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży usytuowanych w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo przy ul. Marii Konopnickiej. 2018-11-28 17:28:22
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych. 2018-11-27 12:54:23