Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BURMISTRZ MASZEWA INFORMUJE O WYNIKU II ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Ireneusz Chwiałkowski 2021-05-10 23:10:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 442/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Maszewo. Jolanta Bujak 2021-05-07 15:28:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 441/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-05-07 15:26:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Maszewa ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Maszewo Dominika Belter-Chrzanowska 2021-05-07 13:36:12 dodanie dokumentu
Wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacyjnego przewidzianego do realizacji w działce o numerze ewidencyjnym 106/17 w obrębie Maszewo II Dominika Belter-Chrzanowska 2021-05-07 12:59:47 dodanie dokumentu
Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Dominika Belter-Chrzanowska 2021-05-04 14:35:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 440/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Maszewie. Jolanta Bujak 2021-05-04 12:13:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 439/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej. Jolanta Bujak 2021-05-04 12:10:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 438/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-05-04 12:05:20 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA INFORMUJE O WYNIKU I ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE Wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-29 11:09:38 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu ?Strategii Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2022- 2030" Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-29 11:08:11 edycja dokumentu
ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu ?Strategii Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2022- 2030" Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-29 11:07:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 435/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-04-29 08:13:04 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Maszewo za 2020 rok Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-28 19:07:27 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Maszewo za 2020 rok Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-28 19:02:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 434/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-04-28 09:07:09 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Jolanta Bujak 2021-04-28 09:06:37 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Jolanta Bujak 2021-04-28 09:06:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 437/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej. Jolanta Bujak 2021-04-28 09:04:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 434/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-04-28 09:01:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 436/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. Jolanta Bujak 2021-04-28 09:00:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 434/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-04-28 08:53:53 dodanie dokumentu
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. Jolanta Bujak 2021-04-26 14:18:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 434/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-04-23 12:39:43 dodanie dokumentu
Sprawozdania IV kwartał 2020 r. Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-23 12:02:43 edycja dokumentu
Sprawozdania IV kwartał 2020 r. Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-23 12:02:26 usunięcie załacznika
Sprawozdania IV kwartał 2020 r. Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-23 12:02:21 usunięcie załacznika
Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn." BUDOWA FERMY DROBIU W JENIKOWIE" Dominika Belter-Chrzanowska 2021-04-20 09:15:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 433/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Maszewo. Jolanta Bujak 2021-04-16 15:25:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 432/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. Jolanta Bujak 2021-04-16 12:52:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 431/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-04-16 12:49:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 430/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r. Jolanta Bujak 2021-04-16 12:46:47 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-14 17:50:46 dodanie dokumentu
Informujemy, że rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady telefoniczne od 4 maja 2021 r., Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-13 21:28:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Maszewo na terenie działki nr 171/3 w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-13 21:24:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania na wodach jeziora Budzieszowce zakotwiczonego pomostu pływającego Dominika Belter-Chrzanowska 2021-04-13 14:16:54 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu ?Podwórko Nivea?-edycja 2021 Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-13 11:51:50 dodanie dokumentu
Spis telefonów Ireneusz Chwiałkowski 2021-04-12 11:51:37 edycja dokumentu
Zakończenie postępowania administracyjnego Dominika Belter-Chrzanowska 2021-04-09 11:28:16 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r.w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Dominika Belter-Chrzanowska 2021-04-07 14:45:10 dodanie dokumentu