Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: DZ. NR 34/33 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM POŁ. W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ Z KANAŁEM ZOSTANIE ZBYTA ŁĄCZNIE Z UDZIAŁEM DO 545/10000 CZĘŚCI W DZIAŁCE NR 34/44, JAKO DOJAZDOWEJ. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-30 20:21:15 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: BUDYNEK MIESZKALNY NR 5 USYTUOWANY NA DZIAŁCE NR 24 W NASTAZINIE Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-30 20:20:50 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: DZ. NR 34/33 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM POŁ. W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ Z KANAŁEM ZOSTANIE ZBYTA ŁĄCZNIE Z UDZIAŁEM DO 545/10000 CZĘŚCI W DZIAŁCE NR 34/44, JAKO DOJAZDOWEJ. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-30 20:17:34 usunięcie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: BUDYNEK MIESZKALNY NR 5 USYTUOWANY NA DZIAŁCE NR 24 W NASTAZINIE Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-30 20:17:24 usunięcie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: DZ. NR 34/33 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM POŁ. W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ Z KANAŁEM ZOSTANIE ZBYTA ŁĄCZNIE Z UDZIAŁEM DO 545/10000 CZĘŚCI W DZIAŁCE NR 34/44, JAKO DOJAZDOWEJ. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-30 20:17:05 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: BUDYNEK MIESZKALNY NR 5 USYTUOWANY NA DZIAŁCE NR 24 W NASTAZINIE Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-30 20:16:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 291/2020 z dnia 25.03.2020 Krystyna Pawlak 2020-03-30 13:10:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020-2023 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)" Dominika Belter-Chrzanowska 2020-03-30 12:12:37 dodanie dokumentu
Sprawozdania IV Kwartał 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-27 13:07:00 dodanie dokumentu
Pismo PKW z dnia 26 marca 2020r w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków OKW Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-27 12:53:20 edycja dokumentu
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249) Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-27 12:49:26 dodanie dokumentu
Pismo PKW z dnia 26 marca 2020r w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków OKW Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-27 12:47:24 edycja dokumentu
Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-27 12:38:19 dodanie dokumentu
Pismo PKW z dnia 26 marca 2020r w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków OKW Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-27 12:35:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CDL.XXI.925.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE Z DNIA 12.12.2018 R. W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY MASZEWO NA 2019 R. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:16:05 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR DCL.XXI.926.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE Z DNIA 12.12.2018 R. W SPRAWIE OPINII DO PROJEKTU UCHWAŁY O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MASZEWO. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:15:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:15:31 edycja dokumentu
Projekt budżetu Gminy Maszewo na 2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:15:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII.115.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:14:46 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:14:23 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:14:10 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:13:56 edycja dokumentu
INFORMACJA DODATKOWA - SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:13:24 edycja dokumentu
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami): Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:13:01 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CCLVII.487.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE Z DNIA 19 lipca 2019 R. W SPRAWIE OPINII O MOŻLIWOŚCI SPŁATY POŻYCZKI ZACĄGNIĘTEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ GMINĘ MASZEWO Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:12:34 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CCLXI.489.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE Z DNIA 23 lipca 2019 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY MASZEWO Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:12:15 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za I półrocze 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:11:51 edycja dokumentu
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za I półrocze 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:11:30 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie za I półrocze 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:11:12 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie za I półrocze 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:10:55 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kw. 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:08:28 edycja dokumentu
Sprawozdania za II kw. 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:07:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCXXXVII.601.2019 opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:07:13 edycja dokumentu
Projekt budżetu Gminy Maszewo na rok 2020 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:06:25 edycja dokumentu
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Maszewo na 2020 r. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:06:10 edycja dokumentu
Sprawozdania III kwartał 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:05:36 edycja dokumentu
Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:05:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/95/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:04:45 edycja dokumentu
Sprawozdania IV kwartał 2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-26 22:04:24 edycja dokumentu
Zarządzenia nr 290/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Ireneusz Chwiałkowski 2020-03-25 15:03:59 dodanie dokumentu