Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją na remont drogi Maszewo-Mieszkowo dz. 833 obręb Maszewo 3 i dz. 178 obręb Maszewko II w technologii oczyszczenia, profilowanie mikrodywanik i powierzchniowe utrwalenie z częściowym profilowaniem poboczy Magdalena Płocha 2020-05-29 14:29:31 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu organizacji ruchu w celu budowy progu zwalniajacego w drodze gminnej w miejscowości Darż Magdalena Płocha 2020-05-29 14:07:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicach miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" Dominika Belter-Chrzanowska 2020-05-29 11:31:45 dodanie dokumentu
Sprawozdania I kwartał 2020 Ireneusz Chwiałkowski 2020-05-28 12:39:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 311/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-05-27 13:21:36 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA ogłasza OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE PLAC WOLNOŚCI 2, 72-130 MASZEWO - KIEROWNIK REFERATU WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Ireneusz Chwiałkowski 2020-05-27 11:47:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 310/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Gminy Maszewo. Jolanta Bujak 2020-05-26 10:22:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Maszewo. Jolanta Bujak 2020-05-26 10:14:39 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicy miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargradzki, województwo zachodniopomorskie" Dominika Belter-Chrzanowska 2020-05-25 15:44:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Maszewa przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem mieszkalnym Nr 5, usytuowanej w Nastazinie, Gmina Maszewo Magdalena Płocha 2020-05-25 15:14:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Maszewa przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej murowanym budynkiem garażu oraz udziału w działce przyległej Magdalena Płocha 2020-05-25 15:12:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 308/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej. Jolanta Bujak 2020-05-25 13:58:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie oraz zasad jej stosowania. Jolanta Bujak 2020-05-25 13:53:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie oraz zasad jej stosowania. Jolanta Bujak 2020-05-25 13:53:23 dodanie dokumentu
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 23/4 (obręb 0015) w miejscowości Radzanek, Gmina Maszewo (Radzanek II)" Dominika Belter-Chrzanowska 2020-05-25 12:19:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr NR 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 maja 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE w miejscowości Przemocze na terenie działek nr 318/10,523 w obrębie Przemocze, gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2020-05-22 14:40:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr NR 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 maja 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr 492/1,496 i 546 w obrębie Przemocze, gmina Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2020-05-22 14:39:38 dodanie dokumentu
Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Maszewo Dominika Belter-Chrzanowska 2020-05-20 09:25:06 dodanie dokumentu
Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Maszewo Dominika Belter-Chrzanowska 2020-05-20 09:24:26 usunięcie dokumentu
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE, GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Ireneusz Chwiałkowski 2020-05-19 19:18:59 dodanie dokumentu
INFORMACJA BURMISTRZA MASZEWA Z DNIA 19 MAJA 2020 R. O WYNIKU DRUGICH USTNYCH PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH PRZEPROWADZONYCH W DNIU 08 MAJA 2020 R. Ireneusz Chwiałkowski 2020-05-19 12:24:08 dodanie dokumentu
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie Marta Gibka 2020-05-19 12:22:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Monika Ostapczuk 2020-05-19 09:25:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Monika Ostapczuk 2020-05-19 09:24:19 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Monika Ostapczuk 2020-05-19 09:23:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-05-15 08:48:43 dodanie dokumentu
Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2020-05-14 20:46:26 dodanie dokumentu
URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE PILNIE POSZUKUJE PRACOWNIKA (NA ZASTĘPSTWO) NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Ireneusz Chwiałkowski 2020-05-12 20:05:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 304/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Maszewie. Jolanta Bujak 2020-05-12 15:09:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiazku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Jolanta Bujak 2020-05-12 15:01:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-05-12 14:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 301/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Miejskiej w Maszewie. Jolanta Bujak 2020-05-12 14:25:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 300/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-05-12 14:17:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 291/A/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu dochodów i wydatków na poszczególne cele i rodzaje działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jolanta Bujak 2020-05-12 14:16:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 300/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-05-12 14:05:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 291/A/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu dochodów i wydatków na poszczególne cele i rodzaje działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jolanta Bujak 2020-05-12 13:57:58 dodanie dokumentu
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie Marta Gibka 2020-05-12 13:51:09 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Dominika Belter-Chrzanowska 2020-05-12 11:57:37 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Dominika Belter-Chrzanowska 2020-05-12 11:53:05 edycja dokumentu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Ireneusz Chwiałkowski 2020-05-11 14:59:16 dodanie dokumentu