Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zakup i dostawa nowego samochodu asenizacyjnego wraz z osprzętem dla Zakładu Komunalnego w Maszewie II postępowanie Marta Gibka 2021-07-22 15:12:26 edycja dokumentu
Zakup i dostawa nowego samochodu asenizacyjnego wraz z osprzętem dla Zakładu Komunalnego w Maszewie II postępowanie Marta Gibka 2021-07-22 15:12:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 471/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia terminu złożenia Karty zgłoszenia do Gminnego Żłobka w Dębicach Tuptuś na rok szkolny 2021/2022 Jolanta Bujak 2021-07-22 13:02:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 470/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-07-22 12:59:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 469/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów i ich zastępców oraz kierowników i ich zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Maszewo Jolanta Bujak 2021-07-21 14:36:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 468/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Jolanta Bujak 2021-07-21 14:33:47 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Maszewa w sprawie wysokości środków finansowych na poszczególne jednostki pomocnicze w ramach funduszu sołeckiego planowanego do budżetu na 2022 rok. Jolanta Bujak 2021-07-21 14:04:14 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W GMINIE MASZEWO NA ROK 2021. Sylwia Szatkowska 2021-07-20 13:52:15 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W GMINIE MASZEWO NA ROK 2021 Sylwia Szatkowska 2021-07-16 14:06:19 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo łączącej Mieszkowo z Maszewem - etap I Marta Gibka 2021-07-16 12:04:13 edycja dokumentu
Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo łączącej Mieszkowo z Maszewem - etap I Marta Gibka 2021-07-16 12:03:37 dodanie dokumentu
Deklaracja Folie Rolnicze Filip Sobczak 2021-07-15 12:52:28 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY SENIORÓW 20 LIPCA 2021 R. Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 20:27:28 dodanie dokumentu
Sprawozdania I kwartał 2021 r. Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 20:26:12 edycja dokumentu
Sprawozdania IV kwartał 2020 r. Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 20:25:09 edycja dokumentu
Sprawozdania IV kwartał 2020 r. Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 20:22:48 edycja dokumentu
Regulamin Funduszu Sołeckiego doc Monika Ostapczuk 2021-07-14 17:11:01 dodanie dokumentu
Regulamin Funduszu Sołeckiego Monika Ostapczuk 2021-07-14 17:05:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie 467 Monika Ostapczuk 2021-07-14 16:04:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 467/2021 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Urzędu Miejskiego w Maszewie Monika Ostapczuk 2021-07-14 16:01:47 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 467/2021 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Urzędu Miejskiego w Maszewie Monika Ostapczuk 2021-07-14 15:55:18 dodanie dokumentu
Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert Sylwia Szatkowska 2021-07-14 10:20:06 dodanie dokumentu
Sołectwa - jednostki pomocnicze (zakładka menu) Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 08:48:45 edycja pozycji menu
Sołectwa (zakładka menu) Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 08:44:54 edycja pozycji menu
Jednostki Organizacyjne (zakładka menu) Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 08:44:14 edycja pozycji menu
JEDNOSTKI GMINNE (zakładka menu) Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 08:43:46 edycja pozycji menu
Regulaminy (zakładka menu) Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 08:42:45 edycja pozycji menu
Fundusz Sołecki dla jednostek pomocniczych (zakładka menu) Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 08:42:18 dodanie pozycji menu
Jednostki gminne (zakładka menu) Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-14 08:39:58 dodanie pozycji menu
Zarządzenie Nr 466/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert Jolanta Bujak 2021-07-14 08:25:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 466/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert Jolanta Bujak 2021-07-14 08:14:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 465/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-07-13 09:14:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 464/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę Nr XXVIII/204/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/182/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025. Jolanta Bujak 2021-07-13 09:12:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 463/2021 Burmistrza Maszewa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2021. Jolanta Bujak 2021-07-13 09:07:36 dodanie dokumentu
Akcja pod patronatem Centrum GovTech - Kreator Zdjęć do Dowodu Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-12 13:05:17 edycja dokumentu
Akcja pod patronatem Centrum GovTech - Kreator Zdjęć do Dowodu Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-12 13:04:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/216/2021 zmieniającej uchwałę Nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-09 16:46:30 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA INFORMUJE O WYNIKU II ETAPU NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Konkurs na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji. Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-09 16:45:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Maszewa wydał decyzję NR 51/2020 z dnia 6.07.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Pe110 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC160 na potrzeby projektowanych budynków jednorodzinnych, na działkach nr 174/5 i 852/1 z obrębu geodezyjnego Maszewo 3, gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2021-07-09 16:44:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/208/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania Monika Ostapczuk 2021-07-09 14:24:32 dodanie dokumentu