Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Petycja - sprzeciw dot. budowy fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Jenikowo Ireneusz Chwiałkowski 2020-12-03 21:45:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 383/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2021 r. wraz zapewnieniem opieki, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Jolanta Bujak 2020-12-02 10:33:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 382/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. Jolanta Bujak 2020-12-02 10:23:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-12-02 10:20:16 dodanie dokumentu
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2021 r. wraz z zapewnieniem opieki, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego Marta Gibka 2020-12-01 12:05:06 edycja dokumentu
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2021 r. wraz z zapewnieniem opieki, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego Marta Gibka 2020-12-01 12:04:22 edycja dokumentu
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2021 r. wraz z zapewnieniem opieki, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego Marta Gibka 2020-12-01 12:03:43 edycja dokumentu
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2021 r. wraz z zapewnieniem opieki, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego Marta Gibka 2020-12-01 12:02:16 dodanie dokumentu
Sprawozdania III kwartał 2020 r. Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-30 22:55:08 edycja dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027?. Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-27 09:29:26 dodanie dokumentu
Wykaz dokumentów do wniosku o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z dokumentami rozliczeniowymi Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-27 09:24:13 dodanie dokumentu
oświadczenia Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-27 09:23:20 edycja dokumentu
oświadczenie nr 2 Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-27 09:22:22 usunięcie dokumentu
oświadczenia Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-27 09:22:16 edycja dokumentu
oświadczenie nr 2 Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-27 09:21:45 dodanie dokumentu
oświadczenia Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-27 09:21:21 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-27 09:20:43 dodanie dokumentu
obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-25 15:29:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Maszewo. Jolanta Bujak 2020-11-25 14:59:07 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MASZEWO USYTUOWANYCH W OBRĘBIE MASZEWO 3, MIASTO MASZEWO PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ. Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-25 14:41:30 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Maszewa odnośnie pierwszych przetargów na dz. przy ul. M. Konopnickiej Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-25 14:38:47 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA INFORMUJE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wolne stanowisko urzędnicze: Główna Księgowa w Referacie Wspólnej Obsługi Placówek Oświatowych Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-24 12:50:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu w Jenikowie" Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-20 14:08:21 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wykaz Burmistrza Maszewa nieruchomości oznaczonej nr działki 76/3 obręb 3 Maszewo do sprzedaży Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-20 12:07:53 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wykaz Burmistrza Maszewa nieruchomości oznaczonej nr działki 76/3 obręb 3 Maszewo do sprzedaży Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-20 12:07:25 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wykaz Burmistrza Maszewa nieruchomości oznaczonej nr działki 76/3 obręb 3 Maszewo do sprzedaży Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-20 12:06:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wykaz Burmistrza Maszewa nieruchomości oznaczonej nr działki 76/3 obręb 3 Maszewo do sprzedaży Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-20 12:03:09 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MASZEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 R. Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-19 20:34:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz 232 i 280/4 w obrębie Rożnowo Nowogardzkie gmina Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-17 10:22:46 dodanie dokumentu
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz 526 w obr Przemocze gmina Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-17 10:21:53 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Maszewo na 2021 rok. Jolanta Bujak 2020-11-16 15:23:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 379/2020 Burmistrza Gminy Maszewo z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 365/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych celem przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz innych pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu Gminy Maszewo. Jolanta Bujak 2020-11-16 15:08:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 378/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-11-16 15:01:47 dodanie dokumentu
Projekt WPF Gminy Maszewo na lata 2021-2025 Jolanta Bujak 2020-11-16 14:42:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 44/2020 o warunkach zabudowy z dnia 12.11.2020 r dla inwestycji na dz. nr 370/24 w obrębie Darż gmina Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-12 14:53:16 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA ogłasza OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE : GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Ireneusz Chwiałkowski 2020-11-12 14:52:14 dodanie dokumentu
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dominika Belter-Chrzanowska 2020-11-10 10:49:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 376/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-11-09 14:58:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 376/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-11-09 13:17:01 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 376/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2020. Jolanta Bujak 2020-11-09 11:00:26 edycja dokumentu