Mapa serwisu

Urząd Miejski w Maszewie

|---Dane teleadresowe

|---Budżet

|---Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

|---Ochrona Danych Osobowych

Informacje

|---Zamówienia publiczne

|---Roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo na rok 2019

|---Zamówienia Publiczne do 30000 euro

|---Konsultacje Społeczne

|---Nabór Pracowników

      |---NABÓR PRACOWNIKÓW 2019

      |---NABÓR PRACOWNIKÓW 2018

|---Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maszewo

|---Informacje Nieudostępnione

|---Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami

|---Jednostki Organizacyjne

|---Oświata

|---Przetargi

|---Ochrona Środowiska

      |---Terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych

|---Rejestry i Ewidencje

|---Oferty Inwestycyjne

|---Obwieszczenia

|---Wnioski i Druki

      |---Ochrona Środowiska

      |---Budownictwo

      |---Ewidencja Ludności - Dowody Osobiste

|---Spis Telefonów Urzędu Miejskiego w Maszewie

|---Archiwalny BIP

Prawo Lokalne

|---Zarządzenia

      |---Zarządzenia Burmistrza Maszewa Kadencja 2018-2023

      |---Zarządzenia Burmistrza Maszewa Kadencja 2014-2018

|---Statuty

      |---Statut Zakładu Komunalnego

      |---STATUT Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Maszewie.

      |---Statut Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie

      |---Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

      |---Statut Gimnazjum Publicznego w Maszewie

      |---STATUT SP w Rożnowie

      |---Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie

      |--- STATUT Przedszkole Miejskie w Maszewie

      |--- STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBICACH

      |---STATUTY SOŁECTW GMINY MASZEWO

      |---Statut Gminy Maszewo

|---Akty Prawa Miejscowego

|---Podatki i Opłaty

|---Regulaminy

|---Projekty Uchwał z XXXIV i XXXV Sesji

|---Uchwały XXXIV i XXXV Sesji

      |---UCHWAŁY VII KADENCJI LATA 2014-2018

Władze

|---Burmistrz

|---Sekretarz

|---Skarbnik

|---Oświadczenia Majątkowe

|---Sołectwa

|---Zawiadomienia o Posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Miejskiej w Maszewie

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Wybory i Referenda

|---Wybory Samorządowe 2018

|---Wybory Ponowne