Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE

|--- Dane teleadresowe

|--- Budżet

      |--- ROK 2018

      |--- ROK 2019

      |--- ROK 2020

|--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

|--- Ochrona Danych Osobowych

|--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MASZEWO

INFORMACJE

|--- Zamówienia publiczne

|--- Rada Seniorów Gminy Maszewo

|--- Konsultacje Społeczne

|--- Roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo na rok 2019

|--- Powszechny Spis Rolny

|--- Zamówienia Publiczne do 30000 euro

|--- Jednostki Organizacyjne

|--- Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

|--- Nabór Pracowników

      |--- NABÓR PRACOWNIKÓW 2020

            |--- OGŁOSZENIE OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i drogownictwa w Referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

            |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE PLAC WOLNOŚCI 2, 72-130 MASZEWO KIEROWNIK REFERATU WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I DROGOWNICTWA W REFERACIE BUDOWNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

            |--- NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DZIECIĘCEGO W GMINNYM ŻŁOBKU W DĘBICACH "TUPTUŚ"

            |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WOPO

            |--- BURMISTRZ MASZEWA ogłasza OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE PLAC WOLNOŚCI 2, 72-130 MASZEWO - KIEROWNIK REFERATU WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE, GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA - URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE PILNIE POSZUKUJE PRACOWNIKA (NA ZASTĘPSTWO) NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNA KSIĘGOWA W REFERACIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            |--- BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor ds. obsługi finansowo-księgowej dochodów budżetu gminy

            |--- BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO - Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Placówek Oświatowych

            |--- WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EDUKACJI

      |--- NABÓR PRACOWNIKÓW 2019

            |--- Konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie

            |--- Konkurs - podinspektor ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych

      |--- NABÓR PRACOWNIKÓW 2018

|--- Dostęp do Informacji Publicznej

|--- Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Gospodarka Odpadami Komunalnymi

      |--- Terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych

            |--- rok 2019

|--- Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maszewo

|--- Oświata

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Obwieszczenia

|--- Rejestry i Ewidencje

|--- Przetargi

      |--- 2019

|--- Wnioski i Druki

      |--- Wnioski Inne

      |--- Deklaracje podatkowe obowiązujące od 1-go lipca 2019

      |--- Gospodarka Odpadami Komunalnymi

      |--- Ochrona Środowiska

      |--- Budownictwo

      |--- Ewidencja Ludności - Dowody Osobiste

|--- Petycje

      |--- Petycje rok 2020

            |--- Petycja - sprzeciw dot. budowy fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Jenikowo.

            |--- Petycja nr 1 z 2020 roku

      |--- Petycje rok 2019

            |--- II - Petycja Odrębna - Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem.

            |--- Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych

            |--- Petycja w sprawie drugiej edycji akcji "Się gra się ma".

            |--- Petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Bartosza Głowackiego w Maszewie

            |--- Petycja do organu gminy o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.

|--- Informacje

|--- Raporty o stanie Gminy

|--- Kontrole

      |--- 2019

|--- Spis Telefonów Urzędu Miejskiego w Maszewie

|--- Archiwalny BIP

PRAWO LOKALNE

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia Burmistrza Maszewa Kadencja 2018-2023

      |--- Zarządzenia Burmistrza Maszewa Kadencja 2014-2018

|--- Statuty

      |--- STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE

      |--- Statut Zakładu Komunalnego

      |--- STATUT Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Maszewie.

      |--- Statut Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie

      |--- Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

      |--- Statut Gimnazjum Publicznego w Maszewie

      |--- STATUT SP w Rożnowie

      |--- Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie

      |--- STATUT Przedszkole Miejskie w Maszewie

      |--- STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBICACH

      |--- STATUTY SOŁECTW GMINY MASZEWO

      |--- Statut Gminy Maszewo

|--- Baza Aktów Własnych

|--- Akty Prawa Miejscowego

|--- Podatki i Opłaty

      |--- Podatki i Opłaty na 2020r

      |--- Druki podatkowe obowiązujące od 1-go lipca 2019

|--- Regulaminy

      |--- Zarządzenie Nr 423/2014 Burmistrza Maszewa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

|--- Strategia Rozwoju

      |--- S T R A T E G I A ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE MASZEWO NA LATA 2015 - 2020

      |--- Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na Lata 2015-2020

|--- Projekty Uchwał z XXXIV i XXXV Sesji

|--- Uchwały XXXIV i XXXV Sesji

      |--- UCHWAŁY VII KADENCJI LATA 2014-2018

|--- Interpretacje Podatkowe

WŁADZE

|--- Burmistrz

|--- Zastępca Burmistrza

|--- Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Oświadczenia Majątkowe

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 - URZĘDNICY

|--- Sołectwa

|--- Zawiadomienia o Posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Miejskiej w Maszewie

SYSTEM RADA

|--- Radni

|--- Projekty uchwał

|--- Uchwały

|--- Protokoły

|--- Sesje Rady

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Interpelacje

|--- Głosowania

|--- Komisje

|--- Nabór Kandydatów na Ławników

WYBORY I REFERENDA

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwiec 2020

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej maj 2020

      |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

|--- Wybory uzupełniające listopad 2019

|--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

|--- Wybory Ponowne marzec 2019

|--- Wybory Samorządowe 2018