Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia Publiczne do 30000 euro

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814. 2019-10-01 15:52:05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Stefana Żeromskiego w Maszewie na odcinku od ulicy Broniewskiego do ulicy Polnej. 2019-09-24 14:15:01
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH WYBORU PARTNERA 2019-09-23 11:22:10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814. 2019-09-13 08:57:21
ZAPYTANIE CENOWE dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro na Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym 2019-09-06 21:15:34
Sprawowanie dozoru nad kotłownią gazową w obiekcie Hali Sportowej w Maszewie 2019-09-03 21:39:24
Sprawowanie dozoru nad kotłownią gazową w obiekcie Ratusza w Maszewie 2019-09-03 21:38:55
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 dla działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2019-08-30 15:25:32
Remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Stefana Żeromskiego w Maszewie na odcinku od ulicy Broniewskiego do ulicy Polnej polegający na jego wyrównaniu. 2019-08-23 18:11:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym "Wykonania usługi usunięcia wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Maszewo" 2019-07-10 09:05:32
Zapytanie cenowe: "Wykonanie usługi usunięcia wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Maszewo" 2019-07-02 10:56:55
OFERTA WSPÓŁPRACY Burmistrz Maszewa zaprasza do współpracy w zakresie reklamy na wiatach przystankowych 2019-06-05 10:22:28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inspektor Ochrony Danych 2019-05-17 22:41:57
Dostarczenie żużla paleniskowego z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, ul. Maszewska 18 do Maszewa w ilości 400 ton wraz ze złożeniem na pryzmę. 2019-05-17 22:39:06
Zapytanie ofertowe - "Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Maszewie" 2019-05-06 13:28:34
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814. 2019-04-24 21:43:03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814. 2019-04-08 10:21:25
Wykonanie remontu cząstkowego ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych zamiejskich oraz ulic w miejscowości Maszewo metodą wtrysku mechanicznego emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych, przy użyciu sprzętu specjalistycznego - remontera pod ciśnieniem. 2019-03-29 18:16:40
Zapytanie cenowe na: Wykonanie remontu cząstkowego ubytków w nawierzchni drogi Maszewo ? Mieszkowo poprzez załatanie dziur materiałem z posiadanego frezu asfaltowego. 2019-03-22 23:30:31
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES BENZ 814 2019-03-21 22:08:05
Zapytanie cenowe na: Dostarczenie żużla paleniskowego ze zakładu produkcji betonu komórkowego SOLBET z siedzibą w miejscowości Rurka Nr 4, 72-123 Rurka do miejscowości Maszewo w ilości 500 ton wraz ze złożeniem na pryzmę 2019-03-19 11:51:53
Zapytanie cenowe na: Wykonywanie bieżących napraw wiat przystankowych oraz wykonywanie wiat i montaż nowych wiat w roku 2019, na terenie Gminy Maszewo. 2019-03-13 15:02:18
Ogłoszenie o Przetargu na sprzedaż Samochodu Pożarniczego Mercedes-Benz 814 2019-02-14 19:07:59
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia zapytania cenowego oraz powołania pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie, celem wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert, złożonych przez rzeczoznawców majątkowych, którym zlecane będą prace zgodnie z ich uprawnieniami zawodowymi o tematyce przedstawionej w załączniku do niniejszego zarządzenia związanej z ustawą, z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.). 2019-02-13 12:37:44
Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów odłowionych na terenie Gminy Maszewo. 2018-12-15 14:34:54
ZAPYTANIE OFERTOWE: Usunięcie drzew z terenu gminy Maszewo 2018-11-21 14:45:45