INFORMACJA NT. ZASAD DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW.

ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW - NA PODSTAWIE STATUTU GMINY MASZEWO

§ 66. 1. Udostępnianie dokumentów stanowiących informację publiczną odbywa się w pomieszczeniu obsługi Rady Miejskiej, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

2. Wgląd do dokumentów jest bezpłatny. Za wykonywanie kserokopii dokumentów dla potrzeb wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez Burmistrza; wysokość opłaty nie może przekraczać przeciętnych stawek za usługi kserograficzne na terenie Powiatu Goleniowskiego.

3. Jeżeli tylko część dokumentu jest objęta wyłączeniem jawności, wówczas udostępnia się pozostałą część dokumentu lub sporządza się wyciąg z jawnej części dokumentu.

4. Osobie korzystającej z dokumentów nie wolno:

  1)  wyjmować dokumentów z akt, teczek, zbiorów;

  2)  dokonywać na teczkach i okładkach zbiorów jakichkolwiek dokumentów: poprawek, uzupełnień, znaków.

5. Pracownik Urzędu ma obowiązek nadzorować korzystanie z udostępnionych dokumentów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Chwiałkowski 18-12-2018 10:16:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Chwiałkowski 18-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Chwiałkowski 18-12-2018 10:16:44