Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenia

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
BUDOWIE SIECI ENERGETYCZNEJ NN I ZŁĄCZY KABLOWO-POMIAROWYCH 2019-10-04 13:27:53
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Nowogard - Maszewo 2019-10-02 17:39:28
OBWIESZCZENIE Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz.2137 ze zm.) zbliża się termin opłaty III raty tj. do dnia 30 września 2019 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel 2019-09-19 14:04:41
Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie uchylające w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu goleniowskiego 2019-09-10 13:37:00
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE - Przemocze dz. 372/9, 492/2 - zakończenie postępowania 2019-09-10 08:01:42
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie 2019-09-04 16:24:56
Budowa sieci energetycznej nn i złączy kablowo-pomiarowych - Maszewko II, dz. 106/21 - wszczęcie postępowania 2019-09-02 16:12:17
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE - Maszewo 1, dz. 91/4, 91/9 - zakończenie postępowania 2019-08-20 18:17:17
Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stargrdzie 2019-08-20 13:44:07
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 PE100 SDR11 ? Rożnowo Nowogardzkie dz. 127 ? zakończenie postepowania 2019-08-14 08:44:28
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE - Przemocze dz. 372/2, 492/2 - wszczecie postępowania administracyjnego 2019-08-06 16:53:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o uzupełnieniu decyzji nr 6/2019 - "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-07-22 10:33:51
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE - Maszewo 1 (dz. 91/4, 91/1) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-07-17 10:59:33
Budowa sieci wodociągowej - Darż dz. 9 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-07-09 12:10:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Baltic Pipe 2019-06-26 13:22:33
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 PE100 SDR11 - Rożnowo Nowogardzkie, dz. nr 127 2019-06-25 09:39:53
Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo - obr.: Godowo, Maciejewo, Wisławie i m. Maszewo 2019-06-13 12:07:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - wszczęcie P.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe) - część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2 2019-06-06 08:53:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-06-03 09:17:37
Budowa sieci wodociagowej - Darż dz. nr 9 - wszczęcie postępwoania administracyjnego 2019-05-30 19:19:23
"Przebudowa drogi na odcinku Maszewko-Dębice" 2019-05-10 22:03:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 2019-05-06 13:10:59
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb ewidencyjny Maszewo 2 2019-05-06 13:10:13
Postanowienie - odpis sądowy sprawy z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2019-04-25 12:45:11
Rozbudowa sieci wodociągowej - Maszewo 3, dz. 231/2, 234/15, 234/13 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-04-16 08:27:41
Komunikat Burmistrza Maszewa dot. złego stanu murów obronnych. 2019-04-11 16:44:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA z dnia 8 marca 2019 2019-03-08 15:22:25
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - zakończenie postępowania 2019-02-26 14:03:07
Rozbudowa sieci wodociągowej - Maszewo 3 (231/2, 234/15, 234/13) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-02-04 06:23:41
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-01-15 15:47:06
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3, dz. 168, Darż dz. 370/25 i 370/30 - zakończenie postepowania administracyjnego 2019-01-15 15:31:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA 2019-01-08 19:13:47
Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 "PLAY" - Korytowo dz. 236 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-01-07 10:40:05
Budowa gazociągu średnniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3 (168), Darż (370/25 i 370/30) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2018-12-05 14:39:33
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 "PLAY" - Korytowo dz. 236 - wszczęcie postępowania administracyjnego 2018-11-07 13:31:44