Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenia

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2020r 2020-01-17 15:00:03
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 13:00:03
INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 02 stycznia 2020 r. O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE. 2020-01-02 19:08:20
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód 2020-01-02 12:18:16
Postanowienie w sprawie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego. 2019-12-31 15:42:56
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 2019-12-30 13:43:00
INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2019 r. 2019-12-27 14:37:14
"Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000 - Program Baltic Pipe" 2019-12-24 10:19:57
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" 2019-12-24 10:19:20
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Maszewo - Nowogard 2019-12-23 22:17:56
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-12-17 09:41:42
INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 10 grudnia 2019 r. O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 29 LISTOPADA 2019 R. 2019-12-13 22:41:16
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 8,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagrórce, działka Nr 1, 10/2, 11 gmina Maszewo 2019-12-09 13:09:29
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ?Przebudowa linii napowietrznej 110kV Maszewo- Nowogard 2019-12-03 18:18:45
Zakończenie postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn."Farma fotowoltaiczna Maszewo" 2019-12-03 13:34:02
Decyzja dotycząca udzielenia pozwoleń wodno-prawnych w ramach realizacji inwestycji inwestycji Budowa gazociągu Goleniów Lwówek DN1000 2019-11-29 15:16:23
Budowa fermy drobiu w Jenikowie 2019-11-29 08:56:08
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 4147 Z Godowo-Nastazin, na odcinku Maszewko-Dębice długości około 1,9 km". 2019-11-27 13:34:31
INFORMACJA Burmistrza Maszewa z dnia 26 listopada 2019 r. O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH USTNYCH PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE 2019-11-27 08:10:44
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczenie PGW WP 20-11-2019 2019-11-20 16:28:48
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczenie PGW WP 2019-11-19 22:39:41
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 106/21 w obrębie Maszewko 2, w gminie Maszewo, woj. zachodniopomorskie 2019-11-19 17:03:44
Zakończenie postępowania administracyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4147 z Godowo-Nastazin, na odcinku Maszewko-Dębice długości około 1,9 km 2019-11-19 09:38:25
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn40 PE100 SDR11 na działce nr 232 w obrębie geodezyjnym Rożnowo Nowogardzkie, gmina Maszewo 2019-11-18 22:05:57
Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji z dnia 31 października 2019 r., znak: DLI-III.4620.15.2019.KS.15, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6/2019 z dnia 17 maja 2019 r., znak: AP-1.747.5-5.2019.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ?Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DNI000" na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2019-11-14 23:06:45
Przebudowa drogi powiatowej nr 4147 z Godowo-Nastazin, na odcinku Maszewko-Dębice długości około 1,9 km 2019-11-08 18:19:04
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 2019-11-06 13:58:03
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000 2019-11-04 12:11:36
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 2019-10-31 14:20:50
Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowolaticzna Maszewo", w gminie Maszewo. 2019-10-28 16:35:51
BUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN I ZŁĄCZY KABLOWO-POMIAROWYCH 2019-10-18 20:52:26
Budowa sieci gazowej ś/c dn40PE na terenie działki nr 372/9 i części działki nr 492/2 w obrębie Przemocze, w gminie Maszewo, woj. zachodniopomorskie. 2019-10-18 20:49:01
BUDOWIE SIECI ENERGETYCZNEJ NN I ZŁĄCZY KABLOWO-POMIAROWYCH 2019-10-04 13:27:53
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Nowogard - Maszewo 2019-10-02 17:39:28
OBWIESZCZENIE Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz.2137 ze zm.) zbliża się termin opłaty III raty tj. do dnia 30 września 2019 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel 2019-09-19 14:04:41
Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie uchylające w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu goleniowskiego 2019-09-10 13:37:00
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE - Przemocze dz. 372/9, 492/2 - zakończenie postępowania 2019-09-10 08:01:42
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie 2019-09-04 16:24:56
Budowa sieci energetycznej nn i złączy kablowo-pomiarowych - Maszewko II, dz. 106/21 - wszczęcie postępowania 2019-09-02 16:12:17
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE - Maszewo 1, dz. 91/4, 91/9 - zakończenie postępowania 2019-08-20 18:17:17
Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stargrdzie 2019-08-20 13:44:07
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 PE100 SDR11 ? Rożnowo Nowogardzkie dz. 127 ? zakończenie postepowania 2019-08-14 08:44:28
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE - Przemocze dz. 372/2, 492/2 - wszczecie postępowania administracyjnego 2019-08-06 16:53:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o uzupełnieniu decyzji nr 6/2019 - "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-07-22 10:33:51
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40PE - Maszewo 1 (dz. 91/4, 91/1) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-07-17 10:59:33
Budowa sieci wodociągowej - Darż dz. 9 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-07-09 12:10:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Baltic Pipe 2019-06-26 13:22:33
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 PE100 SDR11 - Rożnowo Nowogardzkie, dz. nr 127 2019-06-25 09:39:53
Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo - obr.: Godowo, Maciejewo, Wisławie i m. Maszewo 2019-06-13 12:07:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - wszczęcie P.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe) - część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2 2019-06-06 08:53:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" 2019-06-03 09:17:37
Budowa sieci wodociagowej - Darż dz. nr 9 - wszczęcie postępwoania administracyjnego 2019-05-30 19:19:23
"Przebudowa drogi na odcinku Maszewko-Dębice" 2019-05-10 22:03:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 2019-05-06 13:10:59
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb ewidencyjny Maszewo 2 2019-05-06 13:10:13
Postanowienie - odpis sądowy sprawy z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2019-04-25 12:45:11
Rozbudowa sieci wodociągowej - Maszewo 3, dz. 231/2, 234/15, 234/13 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-04-16 08:27:41
Komunikat Burmistrza Maszewa dot. złego stanu murów obronnych. 2019-04-11 16:44:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA z dnia 8 marca 2019 2019-03-08 15:22:25
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - zakończenie postępowania 2019-02-26 14:03:07
Rozbudowa sieci wodociągowej - Maszewo 3 (231/2, 234/15, 234/13) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-02-04 06:23:41
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-01-15 15:47:06
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3, dz. 168, Darż dz. 370/25 i 370/30 - zakończenie postepowania administracyjnego 2019-01-15 15:31:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA 2019-01-08 19:13:47
Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 "PLAY" - Korytowo dz. 236 - zakończenie postępowania administracyjnego 2019-01-07 10:40:05
Budowa gazociągu średnniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3 (168), Darż (370/25 i 370/30) - wszczęcie postępowania administracyjnego 2018-12-05 14:39:33
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 "PLAY" - Korytowo dz. 236 - wszczęcie postępowania administracyjnego 2018-11-07 13:31:44