Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BURMISTRZ MASZEWA INFORMUJE O WYNIKU I ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Ireneusz Chwiałkowski 2019-02-11 10:38:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok2019 oraz z mian w budżecie jednostek na rok2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-02-06 13:24:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Maszewa Nr 51/2019 z 5.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2019-02-05 17:49:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Maszewa Nr 51/2019 z 5.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2019-02-05 17:47:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz i siedzibie obwodowej komisji wyborczej, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Ireneusz Chwiałkowski 2019-02-05 17:44:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII.115.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-02-05 11:38:07 dodanie dokumentu
Rozbudowa sieci wodociągowej - Maszewo 3 (231/2, 234/15, 234/13) - wszczęcie postępowania administracyjnego Ireneusz Chwiałkowski 2019-02-04 06:23:41 dodanie dokumentu
PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXV SESJĘ RM 14.11.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-31 14:20:14 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM 17.10.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-31 14:14:52 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM 17.10.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-31 14:14:00 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM 17.10.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-31 14:12:46 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM 17.10.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-31 14:10:57 edycja dokumentu
PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXV SESJĘ RM 14.11.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-31 14:06:08 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM 17.10.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-31 14:02:42 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM 17.10.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-31 13:53:46 edycja dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA Ogłasza OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-31 10:46:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-30 22:49:48 dodanie dokumentu
Petycja o przeznaczenie większej kwoty w budżecie Gminy Maszewo na wsparcie działalności klubu kolarskiego, oraz szkółki kolarskiej UKS Ratusz Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-30 11:24:31 usunięcie dokument
Petycja o przeznaczenie większej kwoty w budżecie Gminy Maszewo na wsparcie działalności klubu kolarskiego, oraz szkółki kolarskiej UKS Ratusz Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-30 10:49:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz zmian w budżecie jednostek na rok2019 w BiP Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-28 15:19:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 48/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz zmian w budżecie jednostek na rok2019 w BiP Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-28 15:19:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Maszewo w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w gminie Maszewo w 2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-28 15:02:44 dodanie dokumentu
WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:51:23 usunięcie dokument
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:51:16 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:50:49 dodanie dokumentu
ZAMELDOWANIE STAŁE LUB CZASOWE CUDZOZIEMCA Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:50:20 dodanie dokumentu
WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:49:44 dodanie dokumentu
WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:49:23 edycja dokumentu
ZAMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:49:09 dodanie dokumentu
WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:48:32 dodanie dokumentu
UDOSTĘPNIENIE DANYCH Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:47:43 dodanie dokumentu
ZASWIADCZENIA Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:47:15 dodanie dokumentu
ZAŚWIADCZENIA Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:46:42 usunięcie dokument
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:46:30 dodanie dokumentu
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:46:05 usunięcie dokument
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:45:55 dodanie dokumentu
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:45:36 usunięcie dokument
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-27 15:45:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 22/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Maszewie w okręgu wyborczym nr 11 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-25 15:39:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Maszewo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-25 15:32:33 edycja dokumentu