http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała XXIV/147/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 13-10-2017 10:06
 • Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Dębicach.
 • 22-11-2012 07:51
 • Uchwała Nr XXXIII/222/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018
 • 28-08-2018 22:21
 • sprawozdanie z wykonania budżetu
 • 03-07-2014 09:23
 • Uchwała Nr XLI/246/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 14-11-2014 21:17
 • Uchwała XXIV/152/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
 • 13-10-2017 10:12
 • Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2015.
 • 09-02-2015 18:38
 • Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
 • 06-10-2015 11:28
 • Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • 09-04-2015 21:00
 • Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/169/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 09-04-2015 21:02
 • Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 09-04-2015 21:02
 • Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 13.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
 • 19-05-2015 08:55
 • Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
 • 25-06-2015 10:44
 • Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.06.2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Maszewo, w ciągu ulic Nowogardzkiej, Brzozowej i Polnej, w obrębie Maszewo-3.
 • 25-06-2015 10:45
 • Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zapewnianej przez Gminę Maszewo
 • 29-12-2015 09:55
 • Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2016.
 • 29-12-2015 09:55
 • Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.
 • 29-12-2015 09:56
 • Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 14-01-2016 08:58
 • Uchwała Nr XIV/79/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 12-04-2016 08:01
 • Uchwała Nr XIV/80/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo.
 • 12-04-2016 08:01
  1 2 3 4 5 6 7 8 następne


  © 2006 UM Maszewo