http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • sprawozdanie z wykonania budżetu
 • 03-07-2014 09:23
 • Uchwała Nr XXXVIII/232/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
 • 03-07-2014 09:20
 • Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
 • 05-06-2014 08:40
 • Uchwała Nr XXXVII/228/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 05-06-2014 08:39
 • Uchwała Nr XXXVI/227/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23.04.14 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 3, miasta Maszewo.
 • 29-04-2014 10:39
 • Uchwała Nr XXXV/225/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.14 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo
 • 06-04-2014 22:25
 • Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.14 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 06-04-2014 22:20
 • Uchwała Nr XXXV/219/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.14 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014
 • 06-04-2014 22:16
 • Uchwała Nr XXXV/218/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.14 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Maszewie
 • 06-04-2014 22:13
 • Uchwała Nr XXXV/217/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.14 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Maszewo
 • 01-04-2014 12:21
 • Uchwała Nr XXXIV/215/14 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.14 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywia
 • 04-02-2014 09:17
 • Uchwała Nr XXXIV/214/14 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.14 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansoweg
 • 04-02-2014 09:15
 • Uchwała Nr XXXIV/212/14 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.14 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 • 04-02-2014 09:12
 • Uchwała Nr XXXIII/210/13 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.13 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2014
 • 14-01-2014 14:25
 • Uchwała Nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013
 • 14-01-2014 14:24
 • Uchwała Nr XXXII/203/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r
 • 14-01-2014 14:23
 • Uchwała Nr XXXII/202/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 14-01-2014 14:23
 • Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • 14-01-2014 14:22
 • Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej e w Maszewie z dnia 30.10.13 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.
 • 14-01-2014 14:21
 • Uchwała Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24.09.13 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Maszewo udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania.
 • 14-01-2014 14:20
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne


  © 2006 UM Maszewo