http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
 • 25-06-2015 10:44
 • Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 13.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
 • 19-05-2015 08:55
 • Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 09-04-2015 21:02
 • Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/169/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 09-04-2015 21:02
 • Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Maszewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruc
 • 09-04-2015 21:01
 • Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie nadania statutów sołectw-jednostek pomocniczych Gminy Maszewo.
 • 09-04-2015 21:01
 • Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • 09-04-2015 21:00
 • Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
 • 09-04-2015 21:00
 • Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.
 • 09-04-2015 20:59
 • Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2015.
 • 09-02-2015 18:38
 • Uchwała nr III/9/14 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17.12.14 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.
 • 30-12-2014 08:49
 • Uchwała Nr XLI/247/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 18-11-2014 09:25
 • Uchwała Nr XLI/248 /14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.
 • 18-11-2014 09:25
 • Uchwała Nr XLI/246/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 14-11-2014 21:17
 • Uchwała Rady Miejskiej w Maszewie Nr XL/240/2014 z 23.09.14 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2014
 • 01-10-2014 09:42
 • sprawozdanie z wykonania budżetu
 • 03-07-2014 09:23
 • Uchwała Nr XXXVIII/232/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
 • 03-07-2014 09:20
 • Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
 • 05-06-2014 08:40
 • Uchwała Nr XXXVII/228/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 05-06-2014 08:39
 • Uchwała Nr XXXVI/227/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23.04.14 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 3, miasta Maszewo.
 • 29-04-2014 10:39
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne


  © 2006 UM Maszewo