http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XIV/80/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo.
 • 12-04-2016 08:01
 • Uchwała Nr XIV/79/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 12-04-2016 08:01
 • Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 14-01-2016 08:58
 • Uchwała Nr XII/76/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Maszewo na Lata 2015-2020
 • 14-01-2016 08:19
 • Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.
 • 29-12-2015 09:56
 • Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2016.
 • 29-12-2015 09:55
 • Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zapewnianej przez Gminę Maszewo
 • 29-12-2015 09:55
 • Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 06-10-2015 11:29
 • Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic: Nowogardzkiej, 1-go Maja, Hanki Sawickiej i Wojska Polskiego.
 • 06-10-2015 11:28
 • Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
 • 06-10-2015 11:28
 • Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.
 • 06-10-2015 11:27
 • Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
 • 06-10-2015 11:27
 • Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.06.2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Maszewo, w ciągu ulic Nowogardzkiej, Brzozowej i Polnej, w obrębie Maszewo-3.
 • 25-06-2015 10:45
 • Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
 • 25-06-2015 10:44
 • Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 13.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
 • 19-05-2015 08:55
 • Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 09-04-2015 21:02
 • Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/169/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 09-04-2015 21:02
 • Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Maszewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruc
 • 09-04-2015 21:01
 • Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie nadania statutów sołectw-jednostek pomocniczych Gminy Maszewo.
 • 09-04-2015 21:01
 • Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • 09-04-2015 21:00
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 następne


  © 2006 UM Maszewo