http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic: Nowogardzkiej, 1-go Maja, Hanki Sawickiej i Wojska Polskiego.
 • 06-10-2015 11:28
 • Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
 • 06-10-2015 11:28
 • Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.
 • 06-10-2015 11:27
 • Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
 • 06-10-2015 11:27
 • Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.06.2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Maszewo, w ciągu ulic Nowogardzkiej, Brzozowej i Polnej, w obrębie Maszewo-3.
 • 25-06-2015 10:45
 • Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
 • 25-06-2015 10:44
 • Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 13.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
 • 19-05-2015 08:55
 • Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 09-04-2015 21:02
 • Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/169/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 09-04-2015 21:02
 • Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Maszewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruc
 • 09-04-2015 21:01
 • Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie nadania statutów sołectw-jednostek pomocniczych Gminy Maszewo.
 • 09-04-2015 21:01
 • Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • 09-04-2015 21:00
 • Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
 • 09-04-2015 21:00
 • Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.
 • 09-04-2015 20:59
 • Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2015.
 • 09-02-2015 18:38
 • Uchwała nr III/9/14 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17.12.14 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.
 • 30-12-2014 08:49
 • Uchwała Nr XLI/247/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 18-11-2014 09:25
 • Uchwała Nr XLI/248 /14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.
 • 18-11-2014 09:25
 • Uchwała Nr XLI/246/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 14-11-2014 21:17
 • Uchwała Rady Miejskiej w Maszewie Nr XL/240/2014 z 23.09.14 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2014
 • 01-10-2014 09:42
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne


  © 2006 UM Maszewo