http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 232/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drugim ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefa Żeromskiego
 • 01-03-2016 08:00
 • Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 2 ulokowanego na parterze w budynku Nr 13, obr.1, miasta Maszewo, przy ul. 22 Lipca wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tego budynku, jak i
 • 01-03-2016 07:57
 • Zarządzenie Nr 230 /2016 Burmistrza Maszewa z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 6 ulokowanego na parterze w budynku Nr 13, obr.1, miasta Maszewo, przy ul. 22 Lipca wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tego budynku, jak i
 • 01-03-2016 07:57
 • zmiana ogłoszenia
 • 24-02-2016 14:23
 • Dostarczanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 24-02-2016 14:20
 • Dostarczanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 24-02-2016 14:17
 • unieważnienie postępowania
 • 18-02-2016 11:04
 • Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych
 • 18-02-2016 08:35
 • Zarządzenie Nr 228/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji oświaty i wychowania w Gminie Maszewo 2016 r. pn. Rodzinne centrum inicjatyw edukacyjnych.
 • 18-02-2016 08:32
 • Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalność bractw rycerskich
 • 18-02-2016 08:32
 • Zarządzenie Nr 226/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 18-02-2016 08:31
 • Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 18-02-2016 08:30
 • Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.
 • 18-02-2016 08:29
 • zmiany do siwz
 • 11-02-2016 19:53
 • Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 4.02.2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 11-02-2016 11:26
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Maszewo (3) – dz. 875
 • 11-02-2016 09:06
 • Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Wisławie – dz. 245/5 i 245/8
 • 11-02-2016 09:05
 • Informacja dot. wyborów uzupełniających ławników
 • 04-02-2016 08:38
 • ZARZĄDZENIE Nr 221/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 97, usytuowanej w obrębie Maszewo-3, mi
 • 04-02-2016 08:35
 • ZARZĄDZENIE Nr 222/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 110, usytuowanej w obrębie Nr 3, m. Mas
 • 04-02-2016 08:34
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo