http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXII/131/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany uchwały Nr XXII/291/2010 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających ch
 • 04-04-2017 10:34
 • Uchwała Nr XXII/130/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Maszewie.
 • 04-04-2017 10:33
 • Uchwała Nr XXII/129/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
 • 04-04-2017 10:33
 • ZARZĄDZENIE Nr 371/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 393/14 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 04-04-2017 10:17
 • Burmistrz Maszewa zaprasza mieszkańców miasta Maszewa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
 • 27-03-2017 10:42
 • Zarządzenie Nr 394/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Maszewo.
 • 27-03-2017 10:40
 • Zarządzenie Nr 392/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2017/2018 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz do
 • 23-03-2017 08:24
 • Zawiadomienie i porządek obrad - SESJA 30.03.2017
 • 22-03-2017 17:24
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mieszalni pasz oraz magazynu zbożowego na cele handlowe na terenie działki Nr 179/4, obręb Maszewko II.
 • 22-03-2017 10:09
 • PROJEKTY UCHWAŁ- XXII SESJA RM 30.03.2017 r.
 • 22-03-2017 10:06
 • Komisja Społeczna 23.03.2017r. godz.8.00
 • 17-03-2017 17:24
 • Komisja Gospodarcza 27.03.2017 r. godz.9.00
 • 17-03-2017 17:24
 • Komisja Rewizyjna 24.03.2017 r. godz. 9.00
 • 17-03-2017 17:23
 • Zarządzenie Nr 393/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego Nr 15, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, pomieszczeń przynależnych tj. komórki
 • 16-03-2017 16:59
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Maszewie przy ulicy Nowogardzkiej, oznaczonej numerem działki 179/4 o pow.671,00m2, wpisanej do KW SZ1O/00045623/9, na którą brak jest planu zagospodarowania pr
 • 16-03-2017 16:54
 • Zarządzenie Nr 391/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie podania informacji odnośnie wyznaczenia terminu przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo – 1, miasto Mas
 • 16-03-2017 16:52
 • Zarządzenie Nr 388/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia piątych ustnych nieograniczonych przetargów odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo
 • 15-03-2017 18:31
 • Ogłoszenie - Burmistrz Maszewa ogłasza piąte nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 580/8, 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12.
 • 15-03-2017 18:30
 • Burmistrz Maszewa ogłasza siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Maszewie, przy ulicy Stefana Żeromskiego i Polnej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110.
 • 15-03-2017 18:27
 • Zarządzenie Nr 390/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w siódmym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefan
 • 15-03-2017 18:26
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo