http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwałę Nr CCCLXXXIX.734.2017 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2018 r.
 • 05-01-2018 20:05
 • Odwołanie od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2017 roku Nr CCCLXXXIX.735.2017 w sprawie negatywnej opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Maszewo.
 • 05-01-2018 20:04
 • Uchwała Nr CCCLXXXIX.735.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Maszewo na lata 2018 - 2025.
 • 05-01-2018 20:03
 • PROJEKT BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE NA 2018 ROK.
 • 05-01-2018 19:55
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) zbliża się t
 • 04-01-2018 23:27
 • Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo
 • 28-12-2017 12:53
 • Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo
 • 28-12-2017 12:48
 • Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017. (1.721,74 zł)
 • 28-12-2017 12:45
 • Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017. (1.721,74 zł)
 • 28-12-2017 12:44
 • Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • 28-12-2017 12:43
 • Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017.(28.426 zł)
 • 28-12-2017 12:43
 • Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017.(28.426 zł)
 • 28-12-2017 12:42
 • Uchwała Nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Maszewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo
 • 28-12-2017 12:38
 • Uchwała Nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Maszewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo
 • 28-12-2017 12:38
 • Uchwała Nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018
 • 28-12-2017 12:36
 • Uchwała Nr XXVII/174/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018
 • 28-12-2017 12:35
 • Uchwała Nr XXVII/173/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018.
 • 28-12-2017 12:34
 • Uchwała Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018
 • 28-12-2017 12:32
 • Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22.11.2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 • 28-12-2017 12:30
 • 28-12-2017 12:29
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo