http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 480/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 13-11-2017 13:23
 • Zarządzenie Nr 482/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 08 listopada 2017 roku, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego dziesiątego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Maszewie.
 • 10-11-2017 20:54
 • Uchwała Nr XXV/165/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 10-11-2017 20:50
 • Uchwała Nr XXV/164/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 10-11-2017 20:49
 • Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rożnowie Nowogardzkim
 • 10-11-2017 20:48
 • Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Maszewie
 • 10-11-2017 20:48
 • Uchwała Nr XXV/160/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach
 • 10-11-2017 20:47
 • Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 10-11-2017 20:46
 • Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 10-11-2017 20:44
 • Uchwała Nr XXV/166/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2017-2025
 • 10-11-2017 20:42
 • Uchwała Nr XXV/165/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 10-11-2017 20:41
 • Uchwała Nr XXV/164/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 10-11-2017 20:40
 • Uchwała Nr XXV/163/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Maszewie wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska
 • 10-11-2017 20:39
 • Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rożnowie Nowogardzkim
 • 10-11-2017 20:38
 • Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Maszewie
 • 10-11-2017 20:38
 • Uchwała Nr XXV/160/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach
 • 10-11-2017 20:36
 • Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 10-11-2017 20:35
 • Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 10-11-2017 20:33
 • Uchwała Nr XXV/157/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018
 • 10-11-2017 20:33
 • Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2018
 • 10-11-2017 20:32
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo