http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 510/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborców - urzędnika wyborczego.
 • 23-01-2018 16:42
 • ZARZĄDZENIE NR 510/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborców - urzędnika wyborczego.
 • 23-01-2018 16:41
 • OBWIESZCZENIE - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę fermy drobiu na działce Nr 233/1 i 233/2, obręb Jenikowo (Gmina Maszewo)
 • 22-01-2018 16:37
 • UCHWAŁA NR.I.5.2018 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia odwołań Burmistrza Maszewa od uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2017 r. Nr CCCLXXXIX.734.2017 w sprawie opinii o projekcie
 • 22-01-2018 16:22
 • Zarządzenie nr 33/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
 • 19-01-2018 17:44
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 stycznia 2018r
 • 19-01-2018 17:43
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 8 kwietnia 2018 r.
 • 19-01-2018 17:43
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 8 kwietnia 2018 r.
 • 19-01-2018 17:42
 • ZARZĄDZENIE NR 508/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 18-01-2018 22:34
 • ZARZĄDZENIE NR 507/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 18-01-2018 22:26
 • ZARZĄDZENIE NR 506/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 18-01-2018 22:26
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2018 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 1 kwietnia 2018r.
 • 16-01-2018 14:30
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 1 kwietnia 2018 r.
 • 16-01-2018 13:49
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 1 kwietnia 2018 r.
 • 16-01-2018 13:49
 • Porządek obrad XXVIII sesji RM 23.01.2018 r.
 • 16-01-2018 13:45
 • Zawiadomienie o XXVIII sesji RM 23.01.2018 r.
 • 16-01-2018 13:43
 • ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI GOSPODARCZEJ 22.01.2018 r.
 • 16-01-2018 13:41
 • Zarządzenie NR 11/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2018
 • 16-01-2018 11:52
 • ZARZĄDZENIE NR 505/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 15-01-2018 16:59
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2018
 • 12-01-2018 19:11
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo