http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 580/7 o pow.227,00m2, usytuowanej w obrębie Maszewo - 3, miasto Maszewo, przy ulicy Stargardzkiej stanowiącej własność Gminy Maszewo
 • 07-04-2016 11:26
 • Informacja o wyniku naboru I etap na wolne stanowisko urzędnicze
 • 07-04-2016 08:03
 • Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.
 • 05-04-2016 11:27
 • Uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 • 05-04-2016 11:26
 • Uchwała Nr XIV/89/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6, ulokowanego na poddaszu budynku Nr 13, obr. 1, miasta Maszewo, przy ul. 22 Lipca, a także udziału w nieruchomości wspólnej tego bud
 • 05-04-2016 11:26
 • Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 13, obr. 1, miasta Maszewo, przy ul. 22 Lipca oraz udziału w nieruchomości wspólnej tego budynku oraz działkach Nr 4 i
 • 05-04-2016 11:25
 • Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 2 ulokowanego na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym Nr 6a, przy ul. Obodrytów obr. Maszewo - 1, miasto
 • 05-04-2016 11:24
 • Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 2 ulokowanego na parterze w budynku wielorodzinnym Nr 14, obr. Maciejewo, Gmina Maszewo, wraz z udziałem w nie
 • 05-04-2016 11:23
 • Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • 05-04-2016 11:23
 • Uchwała Nr XIV/84/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • 05-04-2016 11:22
 • Uchwała Nr XIV/83/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Maszewie, Jenikowie i Godowie.
 • 05-04-2016 11:21
 • Uchwała Nr XIV/82/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo.
 • 05-04-2016 11:21
 • Uchwała Nr XIV/81/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy.
 • 05-04-2016 11:20
 • Uchwała Nr XIV/79/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 05-04-2016 11:19
 • Uchwała Nr XIV/80/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo.
 • 05-04-2016 11:19
 • Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 110, usytuowanej w obrębie Nr 3, miasto
 • 31-03-2016 07:58
 • Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu z drogi (Zmiana w decyzji Nr 59/2015) – dz. nr 56 oraz nr 53/4, Bodzęcin, gm Osina.
 • 24-03-2016 17:45
 • ZAWIADOMIENIE O XIV SESJI RM - 30.03.2016 r
 • 24-03-2016 17:40
 • Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Maszewie
 • 18-03-2016 13:31
 • Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Maszewie
 • 18-03-2016 13:26
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo