http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Burmistrz Maszewa ogłasza ósme ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami działek 580/8; 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12
 • 19-10-2017 00:55
 • Zaproszenie do składania ofert na zadanie Budowa chodnika na ulicy Grunwaldzkiej w Maszewie
 • 19-10-2017 00:53
 • Zaproszenie do składania ofert na zadanie Budowa chodnika na ulicy Grunwaldzkiej w Maszewie
 • 19-10-2017 00:53
 • 19-10-2017 00:52
 • Zarządzenie Nr 455/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 21 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia ósmych ustnych nieograniczonych przetargów i obniżenia ceny wywoławczej odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności położon
 • 18-10-2017 13:57
 • Zarządzenie nr 467/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 16-10-2017 16:33
 • Uchwała XXIV/154/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 13-10-2017 10:14
 • Uchwała XXIV/153/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
 • 13-10-2017 10:14
 • Uchwała XXIV/152/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
 • 13-10-2017 10:12
 • Uchwała XXIV/149/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Maszewo.
 • 13-10-2017 10:10
 • Uchwała XXIV/148/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 13-10-2017 10:09
 • Uchwała XXIV/147/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 13-10-2017 10:06
 • OGŁOSZENIE Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami Pozarządowymi na r
 • 13-10-2017 09:43
 • Zarządzenie Nr 470/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 11.10.17 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 12-10-2017 14:29
 • Zarządzenie Nr 466/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29.09.17 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 12-10-2017 14:22
 • Zarządzenie Nr 465/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29.09.17 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 12-10-2017 14:18
 • Zarządzenie Nr 464/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 12-10-2017 14:15
 • Zmiana SIWZ nr 1
 • 09-10-2017 19:13
 • Zarządzenie Nr 463/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 09-10-2017 19:07
 • Zarządzenie Nr 462/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 09-10-2017 19:04
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo