http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2017 - 2025
 • 05-01-2017 09:04
 • Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017
 • 05-01-2017 09:04
 • Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 05-01-2017 09:03
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 03-01-2017 21:23
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, gm. Maszewo, oznaczonej numerem działki 182 o pow.900,00m2.
 • 02-01-2017 17:26
 • Zarządzenie Nr 349/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie podania informacji odnośnie wyznaczenia terminu przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, miejscowość Nasta
 • 02-01-2017 17:23
 • Zarządzenie Nr 352/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie podania terminu piątego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Maszewo, usytuowanej przy ul. Marii Konopnickiej.
 • 02-01-2017 17:21
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XX sesję RM
 • 02-01-2017 17:18
 • Zarządzenie Nr 350/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 27.12.2016 roku, w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 02-01-2017 17:17
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w Maszewie przy ul. Stargardzkiej, oznaczonych numerami działek 80 oraz 581/4.
 • 02-01-2017 17:16
 • Zarządzenie Nr 351/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 27 grudnia 2016 roku, w sprawie podania informacji odnośnie wyznaczenia terminu przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, mias
 • 02-01-2017 17:07
 • Zarządzenie Nr 347/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 02-01-2017 17:04
 • Zarządzenie Nr 337/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 02-01-2017 17:03
 • Uchwały RIO o projekcie uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017 oraz o projekcie w spr. uchwalenia zmiany WPF Gminy Maszewo na lata 2017-2025
 • 02-01-2017 16:53
 • informacja z otwarcia ofert
 • 28-12-2016 16:31
 • Protokół z otwarcia ofert.
 • 27-12-2016 16:41
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • 27-12-2016 16:38
 • Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo przez osoby fizyczne i prawne.
 • 22-12-2016 17:10
 • Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 2 ulokowanego na parterze budynku wielorodzinnego Nr 47, obr. Maszewo – 2, miasto Maszewo, wraz z po
 • 22-12-2016 17:08
 • Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
 • 22-12-2016 17:07
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo