http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 419/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 29-06-2017 10:29
 • Zarządzenie Nr 414/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek oraganizacyjnych gminy do Uchwały Nr Nr XXIII/141/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017.
 • 27-06-2017 21:28
 • Uchwała Nr XXIII/142/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2016 r.
 • 27-06-2017 21:22
 • Uchwała Nr XXIII/141/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017.
 • 27-06-2017 21:21
 • Uchwała Nr XXIII/141/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017.
 • 27-06-2017 21:20
 • Uchwała Nr XXIII/140/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 27-06-2017 21:19
 • Uchwała Nr XXIII/140/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 27-06-2017 21:19
 • Uchwała Nr XXIII/139/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 27-06-2017 21:17
 • Uchwała Nr XXIII/139/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 27-06-2017 21:17
 • Uchwała Nr XXIII/138/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 27-06-2017 21:15
 • Uchwała Nr XXIII/138/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 27-06-2017 21:14
 • Uchwała Nr XXIII/137/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 27-06-2017 21:13
 • Uchwała Nr XXIII/137/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo
 • 27-06-2017 21:12
 • Uchwała Nr XXIII/136/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo w obrębach
 • 27-06-2017 21:12
 • Uchwała Nr XXIII/135/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • 27-06-2017 20:53
 • ZARZĄDZENIE NR 415/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bielice.
 • 23-06-2017 16:55
 • Ogłoszenie , W związku ze złożoną zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ofertą Teatru „nie ma „ ze Szczecina
 • 22-06-2017 16:32
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem - Dębice dz. 197/1, 144, 346/19, 346/23 (zakończenie postępowania)
 • 22-06-2017 16:27
 • PROJEKTY NA XXIII SESJĘ RM
 • 22-06-2017 16:24
 • Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
 • 20-06-2017 09:01
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo