http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 13-09-2016 11:03
 • RADNI RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE KADENCJA 2014 – 2018 (OKRĘGI WYBORCZE)
 • 13-09-2016 10:57
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 • 06-09-2016 10:34
 • ZARZĄDZENIE Nr 302/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 01 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 06-09-2016 10:28
 • INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NT. DYŻURU DLA MIESZKAŃCÓW
 • 06-09-2016 10:25
 • ZARZĄDZENIE NR 300/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 19.08.2016 roku, w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 06-09-2016 10:17
 • Zarządzenie Nr 299/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 19.08.2016 roku, w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2017 rok.
 • 06-09-2016 10:15
 • ZARZĄDZENIE Nr 301/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego siódmego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 205/2, usytuowanej w obrębie Rad
 • 30-08-2016 10:25
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż zbliża się termin opłaty trzeciej raty tj. do dnia 30 września 2016 roku za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 30-08-2016 10:20
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGIE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY STARGARDZKIEJ.
 • 26-08-2016 12:46
 • Zarządzenie Nr 296/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 • 25-08-2016 10:33
 • Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 18.08.2016r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim
 • 25-08-2016 10:33
 • >Burmistrz Maszewa ogłasza trzecie ustne publiczne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w Maszewie, przy ul. Marii Konopnickiej, wpisanych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie - KW Nr SZ1O/00028662/9, oznaczonych numerami działek 154/7,
 • 18-08-2016 17:32
 • Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej tj. budynku mieszkalnego wraz z gospodarczym (komórką), oraz nieruchomości gruntowej, czyli działki oznaczonej Nr 74/1, na której posadowion
 • 18-08-2016 17:11
 • ZARZĄDZENIE Nr 295/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecich ustnych nieograniczonych przetargach nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Maszewo, usytuowanych przy ul. Marii Konopnic
 • 18-08-2016 16:59
 • ZARZĄDZENIE Nr 294/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych drugich ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 154/7, 154/8, 154/11, usytuowanych w o
 • 18-08-2016 16:57
 • Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 580/7 o pow.227,00m2, usytuowanej w obrębie Maszewo - 3, miasto Maszewo, przy ulicy Stargardzkiej stanowiącej własność Gminy Maszewo.
 • 11-08-2016 22:36
 • Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy, obręb geodezyjny Bodzęcin, gmina Osina [Zmiana w decyzji nr 59/2015]
 • 11-08-2016 22:31
 • >BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGIE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY STARGARDZKIEJ.
 • 11-08-2016 17:02
 • Zarządzenie Nr 292/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszych ustnych nieograniczonych przetargach, położonych w obrębie Maszewo – 1, miasto Maszewo, przy
 • 09-08-2016 21:55
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo