http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Komisja Gospodarcza 27.03.2017 r. godz.9.00
 • 17-03-2017 17:24
 • Komisja Rewizyjna 24.03.2017 r. godz. 9.00
 • 17-03-2017 17:23
 • Zarządzenie Nr 393/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego Nr 15, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, pomieszczeń przynależnych tj. komórki
 • 16-03-2017 16:59
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Maszewie przy ulicy Nowogardzkiej, oznaczonej numerem działki 179/4 o pow.671,00m2, wpisanej do KW SZ1O/00045623/9, na którą brak jest planu zagospodarowania pr
 • 16-03-2017 16:54
 • Zarządzenie Nr 391/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie podania informacji odnośnie wyznaczenia terminu przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo – 1, miasto Mas
 • 16-03-2017 16:52
 • Zarządzenie Nr 388/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia piątych ustnych nieograniczonych przetargów odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo
 • 15-03-2017 18:31
 • Ogłoszenie - Burmistrz Maszewa ogłasza piąte nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 580/8, 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12.
 • 15-03-2017 18:30
 • Burmistrz Maszewa ogłasza siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Maszewie, przy ulicy Stefana Żeromskiego i Polnej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110.
 • 15-03-2017 18:27
 • Zarządzenie Nr 390/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w siódmym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefan
 • 15-03-2017 18:26
 • Zarządzenie Nr 389/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego szóstego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr działki 110, usytuowanej w obrębie geodezyjn
 • 15-03-2017 18:22
 • Uchwała Nr XXI/128/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maszewo.
 • 15-03-2017 18:19
 • ZARZĄDZENIE NR 382/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-03-2017 10:20
 • ZARZĄDZENIE NR 348/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-03-2017 10:19
 • Burmistrz Maszewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w Maszewie przy ul. Stargardzkiej, miasto Maszewo, oznaczonych numerami geodezyjnymi 80 i 581/4 o powierzchni łącznej 560,00m2.
 • 27-02-2017 18:54
 • Burmistrz Maszewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, Gmina Maszewo, oznaczonej numerem działki 182 o pow.900,00m2.
 • 27-02-2017 18:54
 • Zarządzenie Nr 386/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia i obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 182 położonej w obrębie Nastazin, Gmina Maszew
 • 27-02-2017 18:52
 • Zarządzenie Nr 385/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia i obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 80 i 581/4 położonych w obrębie Maszewo -
 • 27-02-2017 18:52
 • Inicjatywa - Bezpieczenstwo Cybernetyczne-5 - wszyscy zmieniajmy Polske na Lepsze
 • 27-02-2017 18:40
 • Zarządzenie Nr 384/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 3a ulokowanego w budynku wielorodzinnym Nr 7, obr. Maszewo - 1, miasto Maszewo, przy ul. Szkolnej, wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. komórką
 • 21-02-2017 21:45
 • Zarządzenie Nr 383/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych czwartych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Mas
 • 21-02-2017 21:41
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo