http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Oświadczenie majątkowe 2017 - Urzędnicy
 • 17-05-2018 01:09
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018- URZĘDNICY
 • 17-05-2018 00:57
 • 17-05-2018 00:31
 • 17-05-2018 00:29
 • KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE VII KADENCJA LATA 2014-2018
 • 16-05-2018 18:02
 • Zarządzenie Nr 545/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu odnośnie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Maszewo, położonych w obrębie Przemocze, Gmina Maszewo.
 • 14-05-2018 22:24
 • ZARZĄDZENIE NR 561/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 14-05-2018 22:20
 • ZARZĄDZENIE NR 560/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 14-05-2018 22:19
 • Zarządzenia Nr 558/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 4 maja 2018r. w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie w przypadku nieobecność dyrektora szkoły
 • 14-05-2018 22:16
 • ZARZĄDZENIE NR 559/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 14-05-2018 22:16
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 14-05-2018 22:04
 • ZARZĄDZENIE NR 562/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Maszewa 393/14 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Maszewie.
 • 14-05-2018 22:02
 • ZARZĄDZENIE NR 562/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Maszewa 393/14 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Maszewie.
 • 14-05-2018 09:42
 • Informacja z otwarcia ofert
 • 10-05-2018 12:34
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż zbliża się termin opłaty drugiej raty tj. do dnia 31 maja 2018 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 08-05-2018 16:22
 • 08-05-2018 16:21
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Maszewo za 2017 r.
 • 08-05-2018 16:07
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Maszewo za 2016 r.
 • 08-05-2018 16:01
 • Uchwała Nr XXX/194/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • 07-05-2018 13:12
 • Uchwała Nr XXIX/186/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • 07-05-2018 13:11
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo