http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXXII/216/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Maszewo odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:51
 • Uchwała Nr XXXII/215/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:50
 • 12. Uchwała Nr XXXII/215/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:50
 • Uchwała Nr XXXII/213/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego usytuowanego w Maszewie, przy ul. Tadeusza Kościuszki Nr 26B oraz działki, na której jest p
 • 29-06-2018 22:49
 • Uchwała Nr XXXII/214/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu udziału w nieruchomości zabudowanej do 197/999 części oznaczonej numerem działki 1101, usytuowanej w obr. Maszewo-2, miasto Maszewo, przy ul. Plac Wolności Nr 1, na rzecz najemcy
 • 29-06-2018 22:48
 • Uchwała Nr XXXII/212/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w Maszewie przy ul. Wojska Polskiego, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchom
 • 29-06-2018 22:45
 • Uchwała Nr XXXII/211/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości
 • 29-06-2018 22:44
 • Uchwała Nr XXXII/210/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości
 • 29-06-2018 22:43
 • Uchwała Nr XXXII/208/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziale przedszkolnym w prze
 • 29-06-2018 22:41
 • Uchwała Nr XXXII/208/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
 • 29-06-2018 17:19
 • Uchwała Nr XXXII/206/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 17:17
 • Uchwała Nr XXXII/206/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 17:17
 • Uchwała Nr XXXII/207/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
 • 29-06-2018 17:12
 • Uchwała Nr XXXII/205/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie.
 • 29-06-2018 17:08
 • Uchwała Nr XXXII/204/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej w okręgu wyborczym nr 3.
 • 29-06-2018 17:07
 • 29-06-2018 17:05
 • Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. wsprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Maszewa
 • 29-06-2018 16:58
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018 - URZĘDNICY
 • 29-06-2018 16:56
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018 - RADNI
 • 29-06-2018 16:53
 • Odpowiedzi na zapytania nr 1
 • 29-06-2018 16:48
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo