http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Komisja Rewizyjna 3.11.2016 r. godz. 9.00
 • 28-10-2016 17:17
 • ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ŚWIETLICY – BODZĘCIN, GM. OSINA (ZMIANY W DECYZJI NR 59/2015)
 • 20-10-2016 11:27
 • Wyniki Konsultacji
 • 20-10-2016 10:01
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECIE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY STARGARDZKIEJ OZNACZONYCH NUMERAMI DZIAŁEK 580/8, 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12.
 • 20-10-2016 09:55
 • Zarządzenie Nr 319/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 17 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych nieograniczonych przetargów odnośnie zbycia nieruchomości i ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Mas
 • 20-10-2016 09:53
 • Zarządzenie Nr 320/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 17 października 2016 roku. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonych w obrębie Maszewo
 • 20-10-2016 08:31
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIĄTY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO i POLNEJ OZNACZONEJ NUMEREM GEODEZYJNYM DZIAŁKI 110.
 • 20-10-2016 08:15
 • Zarządzenie Nr 321/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 17 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefana Żero
 • 20-10-2016 08:14
 • Uchwała Nr CCLXXXI.474.2016 Składu Orzekającego RIO W Szczecini3e z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo na lata 2016-2025.
 • 20-10-2016 08:10
 • ZARZĄDZENIE Nr 310/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 20-10-2016 08:08
 • ZARZĄDZENIE NR 318/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 20-10-2016 08:06
 • Zarządzenie Nr 312/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych drugich ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto Masze
 • 20-10-2016 08:05
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA CZWARTE USTNE PUBLICZNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE.
 • 15-10-2016 17:53
 • Zarządzenie Nr 317/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w czwartych ustnych nieograniczonych przetargach nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Maszewo, usytuowanych przy ul. Marii Kon
 • 15-10-2016 17:42
 • Zarządzenie Nr 314/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 110, usytuowanej w obrębie Nr 3, mia
 • 15-10-2016 17:28
 • Zarządzenie Nr 315/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 13-10-2016 10:50
 • Zarządzenie Nr 313/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych trzecich ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 154/7, 154/8, 154/11, usytuowanych
 • 13-10-2016 10:49
 • STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBICACH
 • 11-10-2016 08:46
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie w utworach czwartorzędowych ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych SG1 iSG2, zlokalizowanego na działce ew. 189/1, kol. Radzanek, obręb Jarosławki, gmina Maszewo, powiat gole
 • 06-10-2016 08:51
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
 • 06-10-2016 08:49
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo