http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 338/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 16-12-2016 08:53
 • Odpowiedzi na zapytania nr 1
 • 15-12-2016 22:08
 • Protokół z otwarcia ofert.
 • 14-12-2016 16:21
 • Odpowiedzi na zapytania nr 1
 • 13-12-2016 20:07
 • Zarządzenie Nr 341/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 07.12. 2016 r. w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • 12-12-2016 19:09
 • Zarządzenie Nr 340/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 06.12.2016 r. w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach w przypadku nieobecności dyrektora szkoły.
 • 12-12-2016 19:08
 • odpowiedzi nr 1
 • 12-12-2016 19:06
 • ZAWIADOMIENIE XIX SESJA RM 16.12.2016r
 • 08-12-2016 10:14
 • Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie MASZEWO i jej jednostkach i zakładach budżetowych
 • 08-12-2016 10:10
 • ZARZĄDZENIE NR 339/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu n a rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 08-12-2016 09:38
 • ZARZĄDZENIE Nr 344/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MASZEWO z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • 08-12-2016 09:35
 • ZARZĄDZENIE Nr 343/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MASZEWO z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • 08-12-2016 09:33
 • Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Gminy Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2017r. na podstawie
 • 07-12-2016 16:19
 • Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Gminy Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2017r. na podstawie
 • 07-12-2016 16:18
 • Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Maszewo i jej jednostek organizacyjnych
 • 06-12-2016 16:29
 • Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Maszewo i jej jednostek organizacyjnych
 • 05-12-2016 16:51
 • ZARZĄDZENIE Nr 336/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 154/8,
 • 29-11-2016 11:33
 • ZARZĄDZENIE Nr 335/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 listopada 2016r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 154/7
 • 29-11-2016 11:32
 • Burmistrz Maszewa ogłasza piąty ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w Maszewie, obr. Maszewo – 3, przy ul. Marii Konopnickiej, oznaczonej Nr działki 154/11 o pow.1.257,00m2, z przeznaczeniem pod budowę.
 • 29-11-2016 08:20
 • Zarządzenie Nr 333/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia, w piątym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Maszewo, przy ul. Marii Konopnickiej.
 • 29-11-2016 08:16
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo