http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nt 637/2018 z 06.08.18 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 30-08-2018 21:34
 • Zarządzenie Nr 647/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
 • 29-08-2018 22:56
 • Zarządzenie Nr 646/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maszewo-1, miasto Maszewo.
 • 29-08-2018 22:55
 • Uchwała Nr XXXIII/225/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maszewo.
 • 28-08-2018 22:56
 • Uchwała Nr XXXIII/224/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Maszewo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco.
 • 28-08-2018 22:30
 • Uchwała Nr XXXIII/222/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018
 • 28-08-2018 22:21
 • Uchwała Nr XXXIII/222/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018
 • 28-08-2018 22:20
 • Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/221/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo.
 • 28-08-2018 22:19
 • Uchwała Nr XXXIII/221/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo.
 • 28-08-2018 22:17
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Maszewo w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • 27-08-2018 21:45
 • Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 październ
 • 27-08-2018 15:10
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie w wyborach do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • 24-08-2018 23:48
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze
 • 24-08-2018 23:47
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • 23-08-2018 22:05
 • Zarządzenie Nr 644/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych pierwszych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Maszewo-3,
 • 22-08-2018 14:32
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIII Sesję RM 24.08.2018 r
 • 21-08-2018 22:27
 • ZAWIADOMIENIE, PORZĄDEK - XXXIII SESJA 24.08.2018 R.
 • 20-08-2018 12:00
 • ZAWIADOMIENIE - WSPÓLNA KOMISJA RM -21.08.18 R. GODZ. 11.00
 • 20-08-2018 11:59
 • Budowa sieci wodociągowej - Maszewko II (106/21), Maszewo 3 (852/1) - zakończenie postepowania administracyjnego
 • 16-08-2018 21:56
 • Zarządzenie Nr 643/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo.
 • 14-08-2018 22:44
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo