http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Odpowiedź na petycję
 • 19-01-2017 18:35
 • Zarządzenie Nr 361/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2017 roku.
 • 16-01-2017 20:51
 • Zarządzenie Nr 362/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działaln
 • 14-01-2017 14:42
 • Zarządzenie Nr 363/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 14-01-2017 14:40
 • Zarządzenie Nr 365/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w dziedzinie teatru w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 14-01-2017 14:37
 • Zarządzenie Nr 364/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji, oświaty i wychowania w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 14-01-2017 14:37
 • Zarządzenie Nr 355/2016 z dnia 30.12.2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 12-01-2017 09:03
 • Zarządzenie Nr 354/2016 z dnia 30.12.2016 r w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 12-01-2017 09:02
 • Burmistrz Maszewa ogłasza czwarte ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami działek: 580/8, 580/9, 580/10, 580/11 i sprzedawanej w udziałach 580/12.
 • 12-01-2017 08:50
 • Zarządzenie Nr 360/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia czwartych ustnych nieograniczonych przetargów odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności położonych w obrębie geodezyjnym Mas
 • 12-01-2017 08:44
 • Zarządzenie Nr 359/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych trzecich ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto M
 • 12-01-2017 08:43
 • Zarządzenie Nr 358/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego piątego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 154/11, o pow.1.2
 • 12-01-2017 08:40
 • O B W I E S Z C Z E N I E - zbliża się termin opłaty pierwszej raty tj. do dnia 31 stycznia 2017 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 05-01-2017 11:03
 • Zarządzenie Nr 357/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w obrębie Maszewo – 1, miasto Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo.
 • 05-01-2017 09:19
 • Zarządzenie Nr 353/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia zapytania cenowego oraz powołania pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie, celem wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert, złożonych przez rzeczoznawców majątkowych, którym zlecane będą prace zgodnie z ic
 • 05-01-2017 09:16
 • Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2017 - 2025
 • 05-01-2017 09:04
 • Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017
 • 05-01-2017 09:04
 • Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 05-01-2017 09:03
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 03-01-2017 21:23
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, gm. Maszewo, oznaczonej numerem działki 182 o pow.900,00m2.
 • 02-01-2017 17:26
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo