http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Maszewie
 • 10-11-2017 20:38
 • Uchwała Nr XXV/160/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach
 • 10-11-2017 20:36
 • Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 10-11-2017 20:35
 • Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 10-11-2017 20:33
 • Uchwała Nr XXV/157/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018
 • 10-11-2017 20:33
 • Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2018
 • 10-11-2017 20:32
 • Uchwała XXIV/155/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.
 • 10-11-2017 20:17
 • Zarządzenie Nr 481/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych ósmych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo
 • 07-11-2017 17:54
 • Odpowiedź nr1 na zapytania
 • 06-11-2017 22:36
 • Informacja o wyniku naboru II etapu na wolne stanowisko urzędnicze.
 • 06-11-2017 18:32
 • Informacja o wyniku naboru I etapu na wolne stanowisko urzędnicze.
 • 06-11-2017 18:27
 • 06-11-2017 14:00
 • Odpowiedzi na zapytania
 • 06-11-2017 13:56
 • 06-11-2017 13:56
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DZIESIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO i POLNEJ.
 • 05-11-2017 12:54
 • Informacje
 • 01-11-2017 14:40
 • Zarządzenie Nr 476/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w dziesiątym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110
 • 30-10-2017 20:43
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
 • 30-10-2017 16:27
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Debice, gm. Maszewo
 • 30-10-2017 16:26
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Debice, gm. Maszewo
 • 30-10-2017 16:25
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo