http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego
 • 15-11-2017 13:57
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.6.2013.JSz dot. Budowy linii kablowej 15 kV w Dębicach
 • 25-06-2013 10:58
 • Obwieszczenie 6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • 12-02-2013 08:00
 • Obwieszczenie 6733.9.2013 budowa linii kablowej na dz. Nr 807/10 w Maszewie
 • 08-11-2013 14:54
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie "Budowa oświetlenia ulicznego" - Wisławie
 • 06-08-2010 11:24
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa, jako przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty II raty za posiadane przez przedsiębiorców koncesje na sprzedaż alkoholi.
 • 16-05-2013 08:29
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O TERMINIE RATY WPŁATY ZA ALKOHOLE styczeń 2012
 • 10-01-2013 08:42
 • Obwieszczenie dot. planowanej inwestycji (Budowa świetlicy wiejskiej)w Redostowie, gmina Osina
 • 24-05-2013 15:11
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Portdargin
 • 10-07-2013 12:20
 • Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. decyzji środowiskowej - ferma drobiu Jenikowo
 • 28-05-2013 08:14
 • Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. decyzji środowiskowej - rekultywacja składowiska odpadów Godowo
 • 28-05-2013 08:15
 • Obwieszczenie w sprawie procedury uchwalania budżetu
 • 10-08-2007 13:46
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzy , gmina Osina dz. nr 58
 • 01-10-2015 10:33
 • Rozprawy administracyjne otwarte - \"Budowa instalacji do kompostowania odpadów na działce ewid. Nr 350/13, obręb Dębice, gmina Maszewo\".
 • 19-11-2013 20:17
 • „Budowa fermy drobiu na terenie działki Nr 195/9, obręb ewidencyjny Radzanek, gm. Maszewo” - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
 • 29-01-2015 08:23
 • 2/KB/INTERNAT/05:Ogłoszenie o wyniku postępowania:Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: adaptacja budynku internatu na mieszkania socjalne przy ul. Nowogardzk
 • 10-07-2005 09:21
 • 6733.7.2013.JSz o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. Nr 508/1 i 508/2 w Maszewie (1) polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • 11-09-2013 14:54
 • 6733.8.2013.JSz o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. Nr 89 i 7/3 w Budzieszowcach polegającej na budowie linii kablowej z złączy kablowo-pomiarowych
 • 11-09-2013 14:55
 • B-7044/Oś/ST.L./05: Ogłoszenie o wyniku postępowania:wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w stodólskach oraz wykonanie robót
 • 10-07-2005 09:14
 • B-7102/7/05:Ogłoszenie o wyniku postępowania:wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.:Budowa świetlicy wiejskiej w Dębicach
 • 10-07-2005 09:26
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo