http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Budowa biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, obręb Wisławie, gm. Maszewo
 • 19-12-2016 16:58
 • ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ŚWIETLICY – BODZĘCIN, GM. OSINA (ZMIANY W DECYZJI NR 59/2015)
 • 20-10-2016 11:27
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie w utworach czwartorzędowych ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych SG1 iSG2, zlokalizowanego na działce ew. 189/1, kol. Radzanek, obręb Jarosławki, gmina Maszewo, powiat gole
 • 06-10-2016 08:51
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.„Budowa 6 naziemnych zbiorników magazynowych na płynny gaz LPG o pojemności zbiorczej ok. 42m³, na działce nr 202/1, obręb Maszewko II, gmina Maszewo”.
 • 22-09-2016 10:43
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż zbliża się termin opłaty trzeciej raty tj. do dnia 30 września 2016 roku za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 30-08-2016 10:20
 • Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy, obręb geodezyjny Bodzęcin, gmina Osina [Zmiana w decyzji nr 59/2015]
 • 11-08-2016 22:31
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegio dot.:„Budowy 6 naziemnych zbiorników magazynowych na płynny gaz LPG o pojemności zbiorczej ok. 42m³, na działce nr 202/1, obręb Maszewko II, gmina Maszewo.
 • 09-08-2016 21:47
 • Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy ... na działkach nr 104, 105, 53, 31 w obrębie geod. Węgorzyce, gmina Osina [Zmiana w decyzji nr 58/2015]
 • 14-07-2016 10:35
 • Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu z drogi (Zmiana w decyzji Nr 59/2015) – dz. nr 56 oraz nr 53/4, Bodzęcin, gm Osina. – zakończenie postępowania
 • 24-05-2016 08:35
 • Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach: Tolcz, Łęczyca.
 • 19-05-2016 08:14
 • Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu z drogi (Zmiana w decyzji Nr 59/2015) – dz. nr 56 oraz nr 53/4, Bodzęcin, gm Osina.
 • 24-03-2016 17:45
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.\\
 • 17-03-2016 08:01
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.\"Budowa trzech kurników do chowu niosek jaj zarodowych w ...
 • 17-03-2016 08:00
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Maszewo (3) – dz. 875
 • 11-02-2016 09:06
 • Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Wisławie – dz. 245/5 i 245/8
 • 11-02-2016 09:05
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Maszewa odnośnie terminu opłaty pierwszej raty tj. do dnia 31 stycznia 2016 roku za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 14-01-2016 08:03
 • Owieszczenie - Gmina Stara Dąbrowa
 • 23-12-2015 21:49
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji pn „Budowa trzech kurników do chowu niosek jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 58.300 szt. (233,2 DJP) z budynkiem mieszkalno – socjalnym, zbiornikami na gaz propan – butan oraz boksem chłodniczym na teren
 • 11-12-2015 16:07
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Maszewie (3) działka 875.
 • 27-11-2015 16:11
 • Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2015 roku dot. budowy linii kablowej SN 30 kV na odcinku Kicko - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - Nastazin - Maszewo
 • 26-11-2015 18:07
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo