http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach: Tolcz, Łęczyca.
 • 19-05-2016 08:14
 • Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu z drogi (Zmiana w decyzji Nr 59/2015) – dz. nr 56 oraz nr 53/4, Bodzęcin, gm Osina.
 • 24-03-2016 17:45
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.\\
 • 17-03-2016 08:01
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.\"Budowa trzech kurników do chowu niosek jaj zarodowych w ...
 • 17-03-2016 08:00
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Maszewo (3) – dz. 875
 • 11-02-2016 09:06
 • Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Wisławie – dz. 245/5 i 245/8
 • 11-02-2016 09:05
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Maszewa odnośnie terminu opłaty pierwszej raty tj. do dnia 31 stycznia 2016 roku za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 14-01-2016 08:03
 • Owieszczenie - Gmina Stara Dąbrowa
 • 23-12-2015 21:49
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji pn „Budowa trzech kurników do chowu niosek jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 58.300 szt. (233,2 DJP) z budynkiem mieszkalno – socjalnym, zbiornikami na gaz propan – butan oraz boksem chłodniczym na teren
 • 11-12-2015 16:07
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Maszewie (3) działka 875.
 • 27-11-2015 16:11
 • Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2015 roku dot. budowy linii kablowej SN 30 kV na odcinku Kicko - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - Nastazin - Maszewo
 • 26-11-2015 18:07
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy lini kablowej na dzialakach nr 317/1 i 523 w Przemoczu
 • 04-11-2015 11:11
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działakch nr122, 125, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11 w obrębie geod. Nr 2 Maszewa
 • 04-11-2015 11:02
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci elektroenergetycznej 1 stacji transformatorowej na działakach nr 122, 125, 536, 537/, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11 w obrębie geod. nr 2 maszewa.
 • 04-11-2015 10:53
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wislawie
 • 04-11-2015 10:51
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, obręb Wisławie, gm. Maszewo
 • 23-10-2015 16:49
 • Obwieszczenie z dnia 15 października 2015 roku dot. budowy linii kablowej SN 30 kV na odcinku Kicko - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - Nastazin - Maszewo
 • 22-10-2015 08:08
 • Budowa sieci wodociągowej w Wisławiu, gm. Maszewo, dz. nr 245/5 i 245/8
 • 01-10-2015 10:33
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzy , gmina Osina dz. nr 58
 • 01-10-2015 10:33
 • Obwieszczenie z dnia 23 września 2015 roku dot. budowy linii kablowej SN kV na odcinku Kicko - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - Nastazin - Maszewo
 • 29-09-2015 10:51
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo