http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Budowa sieci wodociągowej - Bielice dz. nr 186 i 193/2 - Wszczęcie P.A.
 • 03-10-2017 21:48
 • Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Opretaora P4 - Mokre dz. 20 - wsszczęcie P.A.
 • 03-10-2017 21:46
 • OBWIESZCZENIE - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem dla przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu pn. zwiększenie maksymalnej, jednoczesnej obsady drobiu do 261.000 szt., tj. do 1044 DJP w instalacji zlokalizowanej na działce Nr 202/1 ...
 • 27-09-2017 09:58
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Zgodnie z art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.08.2017 r. Pana Roberta Mituty, występujące
 • 19-09-2017 19:19
 • O B W I E S Z C Z E N I E - termin opłaty trzeciej raty tj. do dnia 30 września 2017 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 19-09-2017 19:18
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo w obrebach Maciejewo, Pogrzymie, Dobrosławiec, Radzanek, Rożnowo Nowogardzkie, Dąbrowica, Darż
 • 01-09-2017 13:04
 • Budowa sieci wodociagowej - Przemocze dz. 523 - zakończenie postępowania administracyjnego
 • 31-08-2017 12:19
 • Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63PE (wszczęcie postępowania administracyjnego)
 • 03-08-2017 17:44
 • Budowa sieci wodociągowej - Przemocze dz. 523 (wszczęcie postępowania administracyjnego)
 • 03-08-2017 17:43
 • PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15kV L-13 - Radzanek dz. 191/22 (zakończenie postepowania administracyjnego)
 • 22-07-2017 13:20
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem - Dębice dz. 197/1, 144, 346/19, 346/23 (zakończenie postępowania)
 • 22-06-2017 16:27
 • PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15kV L-13 - Radzanek dz. 191/22 (wszczęcie postępowania)
 • 20-06-2017 08:54
 • Budowa sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo-pomiarowych - Wisławie dz. nr 245/5 i 245/22 (zakończenie postępowania)
 • 20-06-2017 08:52
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem - Debice dz. nr 197/1, 144, 346/19 i 346/23
 • 26-05-2017 21:02
 • Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV doziemnej i złączy kablowo-pomiarowych - Wisławie dz. nr 245/5 i 245/22
 • 26-05-2017 21:00
 • O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487) zbliża się: termin opłaty drugi
 • 12-05-2017 16:24
 • O B W I E S Z C Z E N I E B U R M I S T R Z A M A S Z E W A BURMISTRZ MASZEWA Informacje o odwołaniu przetargu ustnego Nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 • 21-04-2017 08:04
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mieszalni pasz oraz magazynu zbożowego na cele handlowe na terenie działki Nr 179/4, obręb Maszewko II.
 • 22-03-2017 10:09
 • Zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Pani Karoliny Jagielskiej, zam. Bagna 47a, 72-130 Maszewo reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL”
 • 15-02-2017 22:44
 • O B W I E S Z C Z E N I E - zbliża się termin opłaty pierwszej raty tj. do dnia 31 stycznia 2017 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 05-01-2017 11:03
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo