http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O TERMINIE RATY WPŁATY ZA ALKOHOLE styczeń 2012
 • 10-01-2013 08:42
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.7.2012. JSz Budowa linii napowietrznej w Wisławiu
 • 05-12-2012 14:10
 • Obwieszczenie BiOŚ. 6733.8.2012.JSz Budowa linii kablowej w Dębicac
 • 05-12-2012 14:09
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.8.2012.JSz dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego w w Dębicach, gmina Maszewo, na działkach nr 256 i 252/3 polegającej na: Budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych.
 • 22-11-2012 11:33
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.7.2012.JSz. o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w Wisławiu, gmina Maszewo, na działkach nr 220 i 145 polegającej na: Budowie linii energetycznej napowietrznej nn 0,4 kV
 • 22-11-2012 11:27
 • Obwieszczenie BiOŚ.6733.6.2012 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie (1), gmina Maszewo, na działkach nr 1051/3, 142/1, 812/3 polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego
 • 19-11-2012 12:55
 • ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MASZEWA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MASZEWO
 • 26-10-2012 11:01
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy oświetlenia drogowego w ul. Radosnej w Maszewie
 • 18-10-2012 11:29
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczeinie
 • 09-10-2012 10:06
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • 03-10-2012 11:44
 • Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • 12-09-2012 12:00
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa, że wydana została decyzja z dnia 06 września 2012 r., znak: BiOŚ.6220.4.2012.AL umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej drogi powiatowej nr Z037
 • 10-09-2012 11:27
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa, że wydana została decyzja z dnia 29 sierpnia 2012 r., znak: BiOŚ.6220.3.2012.AL umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 30-08-2012 08:14
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej drogi powiatowej nr Z03771 o dł. 500 m., dz. Nr 114/2, 131, 114/1, obręb geodezyjn
 • 30-08-2012 08:04
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru kon
 • 27-08-2012 14:02
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 106 i 113 w miejscowosci Maszewo
 • 27-08-2012 13:58
 • Obwieszczenie 6733.4.2012.dot. budowy linii kablowej w Dębicach
 • 23-08-2012 11:13
 • OGŁOSZENIE
 • 14-08-2012 07:53
 • OGŁOSZENIE
 • 13-08-2012 11:04
 • Ogłoszenie Burmistrza Maszewa
 • 09-08-2012 07:57
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo