http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :Budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie geodezyjnym Wisławie
 • 27-03-2009 10:10
 • Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :Budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie geodezyjnym Wisławie
 • 26-03-2009 11:18
 • Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :Budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie geodezyjnym Wisławie
 • 23-03-2009 11:58
 • Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. : Budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie geodezyjnym Wisławie
 • 23-03-2009 11:38
 • Budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie geodezyjnym Wisławie Numer ogłoszenia: 47023 - 2009; data zamieszczenia: 08.03.2009
 • 09-03-2009 11:38
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej : Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla rozbudowy sa
 • 11-02-2009 10:09
 • Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich ...
 • 03-02-2009 18:08
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla rozbudowy sali gimnastycznej na halę sportowo - widowiskową w Ma
 • 26-01-2009 11:40
 • Zawiadmienie owyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostarczanie oleju opałowego w ilości 60.000 l do kotłowni w Szkole Podstawowej w Dębicach w okresie grzewczym 2008/2009r
 • 19-12-2008 09:59
 • Dostarczanie oleju opałowego w ilości 60.000 l do kotłowni w Szkole Podstawowej w Dębicach w okresie grzewczym 2008/2009r.
 • 08-12-2008 11:09
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Radzanek Gm. Maszewo
 • 16-10-2008 09:04
 • Pismo uzupełniające dot. przetargu Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Radzanek gm.Maszewo
 • 03-10-2008 11:46
 • Pismo wyjaśniające dot. przetargu Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Radzanek gm.Maszewo
 • 01-10-2008 13:53
 • Ogłoszenie o zamówieniu:Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Radzanek Gm. Maszewo.
 • 10-09-2008 09:29
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Dębicach Gm. Maszewo"
 • 10-09-2008 09:01
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki nr 18 o powierzchni 535 m2 działka położona jest w obrębie Budzieszowce Gm. Maszewo
 • 25-08-2008 10:39
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki nr 16 o powierzchni 863 m2 działka położona jest w obrębie Budzieszowce Gm. Maszewo
 • 25-08-2008 10:38
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki nr 382/9 o powierzchni 952 m2 działka położona jest w obrębie nr 3 m. Maszewo, dojaz
 • 25-08-2008 10:37
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki nr 382/8 o powierzchni 948 m2 działka położona jest w obrębie nr 3 m. Maszewo, dojaz
 • 25-08-2008 10:33
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki nr 382/7 o powierzchni 1012 m2 działka położona jest w obrębie nr 3 m. Maszewo, doja
 • 25-08-2008 10:32
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 następne


  © 2006 UM Maszewo