http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2015-2025.
 • 09-02-2015 18:38
 • Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2015.
 • 09-02-2015 18:36
 • Uchwały RIO w spr. wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany WPF Gminy Maszewo na lata 2015-2025 i w spr. wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2015 rok
 • 17-12-2014 15:07
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2015– 2025
 • 24-11-2014 16:21
 • Projekt Budżetu na rok 2015
 • 24-11-2014 16:19
 • INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
 • 28-08-2014 08:56
 • Uchwała NR LXII.159.2014 SKŁADU ORZEKAJACEGO RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Maszewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2013 rok.
 • 05-06-2014 08:29
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
 • 15-05-2014 09:01
 • Uchwała RIO z 9.01.14 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 20-01-2014 14:10
 • UCHWAŁA NR CLXXXI.527.2013. SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE-w spr. wydania opinii o zmianie WPF
 • 19-12-2013 09:10
 • UCHWAŁA NR CLXXXI.526.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w spr. wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2014 rok
 • 19-12-2013 09:10
 • Projekt Budżetu na rok 2014
 • 21-11-2013 11:21
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
 • 27-08-2013 14:18
 • UCHWAŁA RIO W SPRAWIE WYDANIA OPINIi O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2012 r.
 • 19-07-2013 22:52
 • Uchwała Nr XXIV/151/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2013.
 • 19-07-2013 22:44
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
 • 04-07-2013 10:00
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXVIII/116/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo.
 • 18-03-2013 13:18
 • UCHWAŁA NR CLVI-545-2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE
 • 17-12-2012 17:49
 • UCHWAŁA NR CLVI-546-2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE
 • 17-12-2012 17:48
 • Projekt Budżetu na rok 2013
 • 27-11-2012 08:26
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 następne


  © 2006 UM Maszewo