http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr. CXLI.274.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 .04.2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Maszewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. wraz z
 • 30-08-2017 11:44
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za rok 2016
 • 30-08-2017 11:43
 • Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017
 • 15-02-2017 22:19
 • Uchwała RIO z dnia 18.01.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo.
 • 24-01-2017 09:16
 • Uchwały RIO o projekcie uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017 oraz o projekcie w spr. uchwalenia zmiany WPF Gminy Maszewo na lata 2017-2025
 • 02-01-2017 16:53
 • Uchwała Nr CCLXXXI.474.2016 Składu Orzekającego RIO W Szczecini3e z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo na lata 2016-2025.
 • 16-12-2016 09:01
 • Projekt budżetu Gminy Maszewo na rok 2017 oraz projekt zmiany WPF Gminy Maszewo na lata 2017-2025
 • 21-11-2016 17:13
 • Uchwała Nr CCLXXXI.474.2016 Składu Orzekającego RIO W Szczecini3e z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo na lata 2016-2025.
 • 20-10-2016 08:10
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 • 06-09-2016 10:34
 • UCHWAŁA NR XCV.185.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 20.04.2016 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 • 26-04-2016 11:23
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za rok 2015
 • 26-04-2016 08:25
 • Uchwała Nr XVI.34.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 14.01.2016 r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo.
 • 21-01-2016 08:40
 • Uchwała nr CCCXXXIV.639.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJW SZCZECINIE z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Maszewo na lata 2016-2025.
 • 29-12-2015 09:57
 • Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2016.
 • 29-12-2015 09:56
 • Uchwała nr CCCXXXIV.638.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJW SZCZECINIE z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2016 r.
 • 17-12-2015 11:13
 • Projekt budżetu Gminy Maszewo na rok 2016
 • 17-11-2015 14:23
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Maszewo za I półrocze 2015 r.
 • 23-10-2015 08:26
 • Uchwała RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014.
 • 12-05-2015 08:39
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
 • 12-05-2015 08:38
 • Uchwała Nr LIV.105.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Maszewo
 • 24-03-2015 08:28
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 następne


  © 2006 UM Maszewo