http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za rok 2015
 • 26-04-2016 08:25
 • Uchwała Nr XVI.34.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 14.01.2016 r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo.
 • 21-01-2016 08:40
 • Uchwała nr CCCXXXIV.639.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJW SZCZECINIE z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Maszewo na lata 2016-2025.
 • 29-12-2015 09:57
 • Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2016.
 • 29-12-2015 09:56
 • Uchwała nr CCCXXXIV.638.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJW SZCZECINIE z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2016 r.
 • 17-12-2015 11:13
 • Projekt budżetu Gminy Maszewo na rok 2016
 • 17-11-2015 14:23
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Maszewo za I półrocze 2015 r.
 • 23-10-2015 08:26
 • Uchwała RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014.
 • 12-05-2015 08:39
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
 • 12-05-2015 08:38
 • Uchwała Nr LIV.105.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Maszewo
 • 24-03-2015 08:28
 • Uchwała Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2015-2025.
 • 09-02-2015 18:38
 • Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2015.
 • 09-02-2015 18:36
 • Uchwały RIO w spr. wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany WPF Gminy Maszewo na lata 2015-2025 i w spr. wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2015 rok
 • 17-12-2014 15:07
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2015– 2025
 • 24-11-2014 16:21
 • Projekt Budżetu na rok 2015
 • 24-11-2014 16:19
 • INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
 • 28-08-2014 08:56
 • Uchwała NR LXII.159.2014 SKŁADU ORZEKAJACEGO RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Maszewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2013 rok.
 • 05-06-2014 08:29
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
 • 15-05-2014 09:01
 • Uchwała RIO z 9.01.14 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 20-01-2014 14:10
 • UCHWAŁA NR CLXXXI.527.2013. SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE-w spr. wydania opinii o zmianie WPF
 • 19-12-2013 09:10
  poprzednie 1 2 3 4 5 następne


  © 2006 UM Maszewo