http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIII Sesję RM 24.08.2018 r


Program postępowania naprawczego Gminy Maszewo - projekt uchwały

Program postępowania naprawczego Gminy Maszewo

Wersja II projektu uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo


Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018


Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.

Załącznik 1

Załącznik 2


Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Maszewo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco.


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maszewo.Utworzony: 20-08-2018 o 11:42, ostatnia modyfikacja: 21-08-2018 o 22:27 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo