http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIX RM w Maszewie 27.03.2018 r. godz.14.00

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 2. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Wisławie, Gmina Maszewo, dwóch pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w 2018 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wisławie, gm. Maszewo
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej.

  Do Projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej.


Utworzony: 16-03-2018 o 19:15, ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 o 21:04 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo