http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVIII RM 23.01.2018 r.

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2020 .
  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Maszewo będących w posiadaniu przedsiębiorcy „Wodociągi Zachodniopomorskie”.
  3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
  4. Autopoprawka Burmistrza z dnia 11.01.2018 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018
  5. Autopoprawka Burmistrza z dnia 11.01.2018 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.
  6. Projekt uchwały po autopoprawce z dnia 23.01.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018
  7. Autopoprawka Burmistrza z dnia 23.01.2018 r. uwzględniająca propozycje Komisji Społecznej i Gospodarczej
  8. Załącznik Nr 14 po autopoprawce z dnia 23.01.2018 r.-Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.
  9. Załącznik nr 4 po autopoprawce z dnia 23.01.2018 r.- Wydatki budżetu Gminy Maszewo (zadania własne) w 2018 r.
  10. Załącznik nr 2 po autopoprawce z dnia 23.01.2018 r. – Wydatki budżetu Gminy Maszewo (ogółem) w 2018 r.


Utworzony: 09-01-2018 o 12:00, ostatnia modyfikacja: 16-03-2018 o 19:07 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo