http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) zbliża się termin opłaty pierwszej raty tj. do dnia 31 stycznia 2018 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.

Obwieszczenie


Utworzony: 04-01-2018 o 18:34, ostatnia modyfikacja: 04-01-2018 o 23:27 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo