http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXI sesję RM

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
  2. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków-Zakład Komunalny w Maszewie.
  3. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków-Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie.
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany uchwały Nr XXII/291/2010 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 ulokowanego w budynku na Nr 15, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, udziału w nieruchomości wspólnej oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
  6. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w 2017 r.


Utworzony: 22-03-2017 o 10:06, ostatnia modyfikacja: 22-03-2017 o 10:06 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo