http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”

Stowarzyszenie teatralne „nie ma”, ul. Łucznicza 12a/2, 71-472 Szczecin w dniu 15-05-2016 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Maszewo www.bip.maszewo.pl, na portalu gminy www.maszewo.pl. oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Maszewie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące ofert osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Maszewie, ul. Leśna 9, 72-130 Maszewo,

Burmistrz

Jadwiga Ferensztajn

>>OFERTA<<

Utworzony: 09-06-2016 o 08:10, ostatnia modyfikacja: 09-06-2016 o 08:10 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo