http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA X SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2016.


 2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Maszewo.


 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016.


 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.


 9. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Maszewo.


 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


 11. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.


 12. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.


 13. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego oznaczonego numerem porządkowym 16, posadowionego przy ul. Wojska Polskiego, obr.2, miasta Maszewo, na działce oznaczonej numerem 22/3.


 14. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego (niezamieszkalnego) oznaczonego Nr 1 w budynku 27, posadowionego w obr.1 Bielice, Gmina Maszewo, na działce 65.Utworzony: 30-10-2015 o 18:03, ostatnia modyfikacja: 30-10-2015 o 18:13 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo