http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA IX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników.


 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.(uI. Jedności Narodowej 44A/l)


 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.(uI. Jedności Narodowej 44A/2)


 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.(uI. Jedności Narodowej 44A/3)


 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2015.(66.654,55 zł.)


 6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.(2.428.068,83 zł.)


 7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2015.(700.000,00 zł.)


 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wisławie, gm. Maszewo.


 9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic: Nowogardzkiej, l-go Maja, Hanki Sawickiej i Wojska Polskiego.


 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic: Nowogardzkiej, 1-go Maja, Hanki Sawickiej i Wojska Polskiego.


 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo .Utworzony: 22-09-2015 o 16:33, ostatnia modyfikacja: 23-09-2015 o 11:32 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo