http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych w 2015 r.

Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania edukacji oświaty i wychowania w 2015 r.

Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Krzewienie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej w 2015 r.

Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Krzewienie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie młodzieżowego kolarstwa szosowego na rok 2015.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, JAKIM JEST PIELEGNOWANIE TRADYCJI HISTORYCZNYCH MASZWA POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ BRACTW RYCERSKICH W GMINIE MASZEWO W 2015 R.

Utworzony: 12-02-2015 o 19:59, ostatnia modyfikacja: 12-02-2015 o 20:00 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo