http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo
 • 28-12-2017 12:53
 • Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017. (1.721,74 zł)
 • 28-12-2017 12:44
 • Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • 28-12-2017 12:43
 • Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017.(28.426 zł)
 • 28-12-2017 12:42
 • Uchwała Nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Maszewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo
 • 28-12-2017 12:38
 • Uchwała Nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018
 • 28-12-2017 12:36
 • Uchwała Nr XXVII/174/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018
 • 28-12-2017 12:35
 • Uchwała Nr XXVII/173/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018.
 • 28-12-2017 12:34
 • Uchwała Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018
 • 28-12-2017 12:32
 • Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22.11.2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 • 28-12-2017 12:30
 • Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego oraz gospodarczego, jako przynależnego, usytuowanych w Maszewie, przy ul. Kwiatowej, oraz działki, na której posado
 • 24-11-2017 13:07
 • Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy.
 • 24-11-2017 13:05
 • Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego w Maszewie, przy ul. Wojska Polskiego, pomieszczenia przynależnego, udziału w nieruchomości wspólnej o
 • 24-11-2017 13:03
 • Uchwała Nr XXV/167/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
 • 24-11-2017 13:02
 • Uchwała Nr XXV/166/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2017-2025
 • 10-11-2017 20:42
 • Uchwała Nr XXV/165/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 10-11-2017 20:41
 • Uchwała Nr XXV/164/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 10-11-2017 20:40
 • Uchwała Nr XXV/163/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Maszewie wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska
 • 10-11-2017 20:39
 • Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rożnowie Nowogardzkim
 • 10-11-2017 20:38
 • Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Maszewie
 • 10-11-2017 20:38
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne


  © 2006 UM Maszewo