http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXII/134/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w 2017 r.
 • 04-04-2017 10:36
 • Uchwała Nr XXII/133/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • 04-04-2017 10:35
 • Uchwała Nr XXII/132/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 ulokowanego w budynku na Nr 15, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, udziału w nieruchomości wspólnej oraz oddania
 • 04-04-2017 10:34
 • Uchwała Nr XXII/131/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany uchwały Nr XXII/291/2010 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających ch
 • 04-04-2017 10:34
 • Uchwała Nr XXII/130/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Maszewie.
 • 04-04-2017 10:33
 • Uchwała Nr XXII/129/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
 • 04-04-2017 10:33
 • Uchwała Nr XXI/128/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maszewo.
 • 14-02-2017 08:20
 • Uchwała Nr XXI/127/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 14-02-2017 08:18
 • Uchwała Nr XXI/126/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • 14-02-2017 08:17
 • Uchwała Nr XXI/125/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Maszewie.
 • 14-02-2017 08:17
 • Uchwała Nr XXI/124/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie kryteriów ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo na drugim etapie postępowania.
 • 14-02-2017 08:15
 • Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2017 - 2025
 • 05-01-2017 09:04
 • Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017
 • 05-01-2017 09:04
 • Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 05-01-2017 09:03
 • Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo przez osoby fizyczne i prawne.
 • 22-12-2016 17:10
 • Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 2 ulokowanego na parterze budynku wielorodzinnego Nr 47, obr. Maszewo – 2, miasto Maszewo, wraz z po
 • 22-12-2016 17:08
 • Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
 • 22-12-2016 17:07
 • Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
 • 22-12-2016 17:06
 • Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
 • 22-12-2016 17:04
 • Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
 • 22-12-2016 16:26
  1 2 3 4 5 6 7 następne


  © 2006 UM Maszewo