http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXXIII/223/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.
 • 06-09-2018 11:44
 • Uchwała Nr XXXIII/225/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maszewo.
 • 28-08-2018 22:56
 • Uchwała Nr XXXIII/224/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Maszewo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco.
 • 28-08-2018 22:30
 • Uchwała Nr XXXIII/222/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018
 • 28-08-2018 22:20
 • Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/221/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo.
 • 28-08-2018 22:19
 • Uchwała Nr XXXIII/221/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z 24.08.2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo.
 • 28-08-2018 22:17
 • Uchwała Nr XXXII/209/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej
 • 04-07-2018 11:41
 • Uchwała Nr XXXII/220/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 • 29-06-2018 22:58
 • Uchwała Nr XXXII/219/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2017 r.
 • 29-06-2018 22:57
 • Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
 • 29-06-2018 22:56
 • Uchwała Nr XXXII/217/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:54
 • Uchwała Nr XXXII/216/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Maszewo odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:53
 • 12. Uchwała Nr XXXII/215/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:50
 • Uchwała Nr XXXII/213/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego usytuowanego w Maszewie, przy ul. Tadeusza Kościuszki Nr 26B oraz działki, na której jest p
 • 29-06-2018 22:49
 • Uchwała Nr XXXII/214/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu udziału w nieruchomości zabudowanej do 197/999 części oznaczonej numerem działki 1101, usytuowanej w obr. Maszewo-2, miasto Maszewo, przy ul. Plac Wolności Nr 1, na rzecz najemcy
 • 29-06-2018 22:48
 • Uchwała Nr XXXII/212/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w Maszewie przy ul. Wojska Polskiego, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchom
 • 29-06-2018 22:45
 • Uchwała Nr XXXII/211/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości
 • 29-06-2018 22:44
 • Uchwała Nr XXXII/210/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości
 • 29-06-2018 22:43
 • Uchwała Nr XXXII/208/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziale przedszkolnym w prze
 • 29-06-2018 22:41
 • Uchwała Nr XXXII/206/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 17:17
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne


  © 2006 UM Maszewo