http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. wsprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Maszewa
 • 04-06-2018 21:20
 • Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. wsprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Maszewa.
 • 04-06-2018 21:19
 • Uchwała Nr XXXI/201/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • 04-06-2018 21:19
 • Uchwała Nr XXXI/200/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia burmistrza.
 • 04-06-2018 21:18
 • Uchwała Nr XXXI/199/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym
 • 04-06-2018 21:17
 • Uchwała Nr XXXI/198/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r.
 • 04-06-2018 21:13
 • Uchwała Nr XXX/197/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.
 • 27-04-2018 21:58
 • Uchwała Nr XXX/196/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 • 27-04-2018 21:58
 • Uchwała Nr XXX/195/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy oraz Uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018.
 • 27-04-2018 21:56
 • Uchwała Nr XXX/194/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • 27-04-2018 21:56
 • Uchwała Nr XXX/193/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/112/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 27-04-2018 21:54
 • Uchwała Nr XXX/192/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie.
 • 27-04-2018 21:53
 • Uchwała Nr XXIX/191/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w 2018 r.
 • 27-04-2018 21:52
 • Uchwała Nr XXIX/190/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Wisławie, Gmina Maszewo, dwóch pomieszczeń przynależnych, udziału w nieru
 • 30-03-2018 13:20
 • Uchwała Nr XXIX/189/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
 • 30-03-2018 13:19
 • Uchwała Nr XXIX/188/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.
 • 30-03-2018 13:18
 • Uchwała Nr XXIX/187/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.

 • 30-03-2018 13:17
 • Uchwała Nr XXIX/186/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • 30-03-2018 13:16
 • Uchwała Nr XXIX/185/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 30-03-2018 13:16
 • Uchwała Nr XXVIII/184/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23.01.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.
 • 26-01-2018 20:26
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następne


  © 2006 UM Maszewo