http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXIX/191/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w 2018 r.
 • 30-03-2018 13:20
 • Uchwała Nr XXIX/190/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Wisławie, Gmina Maszewo, dwóch pomieszczeń przynależnych, udziału w nieru
 • 30-03-2018 13:20
 • Uchwała Nr XXIX/189/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
 • 30-03-2018 13:19
 • Uchwała Nr XXIX/188/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.
 • 30-03-2018 13:18
 • Uchwała Nr XXIX/187/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.

 • 30-03-2018 13:17
 • Uchwała Nr XXIX/186/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • 30-03-2018 13:16
 • Uchwała Nr XXIX/185/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 30-03-2018 13:16
 • Uchwała Nr XXVIII/184/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23.01.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.
 • 26-01-2018 20:26
 • Uchwała Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23.01.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 201
 • 26-01-2018 20:25
 • Uchwała Nr XXVIII/182/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23.01.2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
 • 26-01-2018 20:23
 • Uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23.01.2018 r. w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2018 – 2020.
 • 26-01-2018 20:21
 • Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo
 • 28-12-2017 12:53
 • Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017. (1.721,74 zł)
 • 28-12-2017 12:44
 • Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • 28-12-2017 12:43
 • Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017.(28.426 zł)
 • 28-12-2017 12:42
 • Uchwała Nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Maszewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo
 • 28-12-2017 12:38
 • Uchwała Nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018
 • 28-12-2017 12:36
 • Uchwała Nr XXVII/174/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018
 • 28-12-2017 12:35
 • Uchwała Nr XXVII/173/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018.
 • 28-12-2017 12:34
 • Uchwała Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2018
 • 28-12-2017 12:32
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne


  © 2006 UM Maszewo