http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXV/167/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
 • 10-11-2017 20:43
 • Uchwała Nr XXV/166/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2017-2025
 • 10-11-2017 20:42
 • Uchwała Nr XXV/165/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 10-11-2017 20:41
 • Uchwała Nr XXV/164/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 10-11-2017 20:40
 • Uchwała Nr XXV/163/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Maszewie wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska
 • 10-11-2017 20:39
 • Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rożnowie Nowogardzkim
 • 10-11-2017 20:38
 • Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Maszewie
 • 10-11-2017 20:38
 • Uchwała Nr XXV/160/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach
 • 10-11-2017 20:36
 • Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 10-11-2017 20:35
 • Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 10-11-2017 20:33
 • Uchwała Nr XXV/157/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018
 • 10-11-2017 20:33
 • Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2018
 • 10-11-2017 20:32
 • Uchwała XXIV/155/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.
 • 10-11-2017 20:17
 • Uchwała XXIV/154/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian budżetu na rok 2017 (Nr . projektu BR.0006.27.17.MO).
 • 27-09-2017 20:06
 • Uchwała XXIV/153/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 (Nr . projektu BR.0006.25.17.MO).
 • 27-09-2017 20:05
 • Uchwała XXIV/152/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
 • 27-09-2017 20:04
 • Uchwała XXIV/151/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • 27-09-2017 19:59
 • Uchwała XXIV/150/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Maszewo projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
 • 27-09-2017 19:58
 • Uchwała XXIV/149/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Maszewo
 • 27-09-2017 19:57
 • Uchwała XXIV/148/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 27-09-2017 19:54
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne


  © 2006 UM Maszewo