http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 445/2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na rok 2015.

Wyniki konsultacji


Utworzony: 23-10-2014 o 09:52, ostatnia modyfikacja: 23-10-2014 o 09:52 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo