http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Informacja obwodowych komisji wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania
 • 22-05-2014 08:22
 • Informacja obwodowych komisji wyborczych o swoich składach z uwzględnieniem pełnionych funkcji
 • 22-05-2014 08:21
 • Zarządzenie Burmistrza Maszewa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • 06-05-2014 14:40
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 • 22-04-2014 08:28
 • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
 • 08-04-2014 13:56
 • Informacja Burmistrza Maszewa o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 • 08-04-2014 12:17
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • 01-03-2014 11:24
 • Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • 01-03-2014 11:23
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • 01-03-2014 11:22
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • 01-03-2014 11:21
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 • 27-02-2014 10:40
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 • 27-02-2014 10:38
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 • 27-02-2014 10:37


  © 2006 UM Maszewo