http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Wyniki konsultacji:

 

 

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa

Nr 148/2012 z dnia 10.01.2012 r. w sprawie:

 

 

Przeprowadzenia konsultacji odnośnie zebrania propozycji w sprawie nadania nazw dwóch ulic usytuowanych w Maszewie

 

 

 

Czas trwania konsultacji:

- od dnia 11 stycznia 2012 r. do dnia 19 stycznia 2012 r.

 

Forma przeprowadzenia konsultacji:

- wyrażenie pisemnej opinii przez mieszkańców miasta Maszewo, formularze można było przesyłać drogą elektroniczną lub składać osobiście w siedzibie Urzędu.

 

Sposób przeprowadzenia konsultacji:

- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz zarządzenia, mapek i formularzy w Biuletynie Informacji Publicznej,

- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz zarządzenia, mapek i formularzy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Maszewie

- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz zarządzenia, mapek i formularzy na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2,
72-130 Maszewo.

 

Wynik konsultacji:

- drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Maszewie wpłynęły:

  • 4 propozycje popierające nadanie nazwy „ RADOSNA” dla ulicy usytuowanej w Maszewie tj. obręb nr 1 (działki oznaczone numerami 1051/3,142/1, 91/1,812/3, 812/1 i 812/2).
  • 1 propozycja popierająca nadanie nazwy „ POGODNA” dla ulicy usytuowanej w Maszewie tj. obręb nr 3 (działka oznaczona numerem geodezyjnym 382/11).

 

Jednocześnie informuję, że do Urzędu w formie podania papierowego wpłynęły :

  • 1 propozycja popierająca nadanie nazwy „ RADOSNA” dla ulicy usytuowanej w Maszewie tj. obręb nr 1 (działki oznaczone numerami 1051/3,142/1, 91/1,812/3, 812/1 i 812/2).
  • 1 propozycja popierająca nadanie nazwy „ POGODNA” dla ulicy usytuowanej w Maszewie tj. obręb nr 3 (działka oznaczona numerem geodezyjnym 382/11).

Utworzony: 26-03-2012 o 09:01, ostatnia modyfikacja: 26-03-2012 o 09:01 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo