http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie oraz w Dębicach na nieruchomościach oznaczonych...


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
BURMISTRZ MASZEWA ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie oraz w Dębicach na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 169, 261, 18, 17/12, 197/1, polegającej na:
1. Budowie kabla OTK w relacji CA Maszewo – CA Dębice
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 Strony mogą wnosić wnioski, dowody, dokumenty lub zażalenia (na piśmie ), w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie


pl. Wolności 2,
72-130 Maszewo
Tel. 0914187843, 0914187567
Fax 0914187506Utworzony: 14-03-2007 o 22:23, ostatnia modyfikacja: 14-03-2007 o 22:23 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo