http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXXII/294/2010 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
 • 19-11-2010 08:35
 • Uchwała Nr XXXII/293/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.
 • 19-11-2010 08:32
 • Uchwała Nr XXXII/292/2010 w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 • 19-11-2010 08:31
 • Uchwała Nr XXXII/291/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomoc
 • 19-11-2010 08:31
 • Uchwała Nr XXXII/290/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Maszewo będących w posiadaniu „Wodoci
 • 19-11-2010 08:27
 • Uchwała Nr XXXII/289/2010 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Maszewo.
 • 19-11-2010 08:15
 • Uchwała Nr XXXII/288/2010 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie.
 • 19-11-2010 08:09
 • Uchwała Nr XXXII/287/2010 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku gmin R- XXI z siedzibą w Nowogardzie.
 • 19-11-2010 08:08
 • Uchwała Nr XXXII/286/2010 w sprawie określenia limitu licencji wydawanych na terenie Gminy Maszewo w roku 2011 na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • 19-11-2010 08:06
 • Uchwała Nr XXXII/285/2010 w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
 • 19-11-2010 08:06
 • Uchwała Nr XXXI/284/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 150.000,00 zł.
 • 06-10-2010 22:16
 • Uchwała Nr XXXI/283/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.
 • 06-10-2010 22:15
 • Uchwała Nr XXXI/282/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/242/2010 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 • 06-10-2010 22:15
 • Uchwała Nr XXXI/281/2010 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 • 06-10-2010 22:13
 • Uchwała Nr XXXI/280/2010 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie.
 • 06-10-2010 22:13
 • Uchwała Nr XXXI/279/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.
 • 06-10-2010 22:11
 • Uchwała Nr XXXI/278/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.
 • 06-10-2010 22:11
 • Uchwała Nr XXXI/277/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari
 • 06-10-2010 22:10
 • Uchwała Nr XXXI/276/2010 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów dotyczącego przewozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szk
 • 06-10-2010 22:09
 • Uchwała Nr XXXI/275/2010 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Przybiernów dotyczącego przewozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie umożli
 • 06-10-2010 22:07
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne


  © 2006 UM Maszewo