Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zakończenia postępowania o zmianę decyzji Burmistrza Maszewa nr 4/2022, znak: BiOŚ.6733.4.2022.ES z dnia 16.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 KV wraz ze stacją transformatorową dla zasilania budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 805/1, 804/1 i 161/4 w obrębie Maszewo 1, miasto Maszewo, polegającej na zmianie lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce 161/4 obręb Maszewo 1, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-11-13 15:28:58 dodanie dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024 ? 2035. Monika Ostapczuk 2023-11-10 15:18:46 edycja dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024 ? 2035. Monika Ostapczuk 2023-11-10 15:16:54 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Maszewo na rok 2024. Monika Ostapczuk 2023-11-10 14:04:32 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MASZEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 R. Sylwia Szatkowska 2023-11-09 15:02:06 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie Marta Gibka 2023-11-08 11:13:19 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Maszewo oraz dla Placówek Oświatowych Marta Gibka 2023-11-08 10:07:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 7 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, z wolno stojącą kontenerową stacją transformatorową, celem zasilenia budynku jednorodzinnego na działce nr 51/3, na części działek nr 131, 78, 65, 58, 56 i 51/6 z obrębu geodezyjnego Godowo, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-11-08 08:21:59 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Maszewa o wynikach przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu Dominika Belter-Chrzanowska 2023-11-07 13:38:57 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Maszewa o wynikach przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu Dominika Belter-Chrzanowska 2023-11-07 13:38:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, planowanej do realizacji na terenie działki nr 78 obręb Nastazin, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-11-06 15:26:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa do 98 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 98 MW, zlokalizowanych w miejscowościach Kania i Mokre wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm, zlokalizowanego na działkach numer 141, 142,143 obręb Mokre, gm. Maszewo oraz na działce numer 286/1 obręb Kania, gmina Chociwel." Jakub Cieslakowski 2023-11-06 14:35:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 791/2023 z dnia 27 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2023. Magdalena Sakowska 2023-11-03 15:17:13 dodanie dokumentu
Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie informowania Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii w Szczecinie w przypadku znalezienia padłych dzikich ptakach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jakub Cieslakowski 2023-10-30 12:05:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/7 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:27:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/6 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:26:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/5 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:25:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/19 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:24:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/18 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:23:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/18 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:23:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/8 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:23:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/9 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:22:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/10 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:22:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/17 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:22:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/10 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:20:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/9 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:20:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 27 października 2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 10/8 z obrębu geodezyjnego Przemocze, gmina Maszewo. Jolanta Bujak 2023-10-27 15:18:13 dodanie dokumentu
Sprawozdania III kwartał 2023 r. Małgorzata Ronowicz 2023-10-26 14:55:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 10 października 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy SOLART Sp. z o.o. Jakub Cieslakowski 2023-10-26 10:32:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 188, 191, 192, 211, 212 obręb Wisławie oraz działce nr ewid. 61/4 obręb Maszewo" 1, gm. Maszewo. Jakub Cieslakowski 2023-10-26 10:22:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 188, 191, 192, 211, 212 obręb Wisławie oraz działce nr ewid. 61/4 obręb Maszewo" 1, gm. Maszewo. Jakub Cieslakowski 2023-10-26 10:21:55 usunięcie załacznika
decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w sprawie nieodpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu Tarnowo Jakub Cieslakowski 2023-10-25 14:12:43 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie polowań zbiorowych koła łowieckiego Bór w Przemoczu Jakub Cieslakowski 2023-10-25 14:09:04 dodanie dokumentu
Rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego Jakub Cieslakowski 2023-10-25 14:05:17 edycja dokumentu
Rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego Jakub Cieslakowski 2023-10-25 14:04:58 dodanie dokumentu
Rozporządzenie nr 27/2023 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Jakub Cieslakowski 2023-10-25 14:01:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 790/2023 z dnia 17 października 2023r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Maszewie. Magdalena Sakowska 2023-10-25 12:28:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 789/2023 z dnia 17 października 2023r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Maszewo działek niezabudowanych nr 346/15 obręb Dębice oraz 189 obręb Nastazin. Magdalena Sakowska 2023-10-25 12:11:47 dodanie dokumentu
Sprawozdania III kwartał 2023 r. Małgorzata Ronowicz 2023-10-24 13:19:35 edycja dokumentu
Sprawozdania III kwartał 2023 r. Małgorzata Ronowicz 2023-10-24 13:19:08 edycja dokumentu