Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wyniki głosowań


Projekt w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Maszewo na lata 2022-2025 z perspektywą do 2037 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 4

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Augustyniak wstrzymał się
Mirosław Górski wstrzymał się
Krzysztof Janicki wstrzymał się
Emilia Kwiatkowska za
Agnieszka Lewicka za
Marta Popielarska za
Żaneta Równiejko za
Krzysztof Seredyński za
Małgorzata Storma-Piotrowska wstrzymał się
Mariusz Wiśniewski za
Beata Woźniak za
Irena Plewa za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-09 15:52:37

Projekt w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich oraz powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów wraz z autopoprawką polegającą na zmianie zapisów: 1) w § 2 ust 1 pkt 2 lit. a , który otrzymuje brzmienie: "a) sołtysom i członkom rady sołeckiej w ramach organizowanych nieodpłatnie inicjatyw lokalnych tj. zebrań wiejskich, imprez sportowych, kulturalnych, festynów, zabaw, szkoleń dla mieszkańców;", 2) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Dochód z udostępnienia świetlicy będzie przeznaczony na doposażenie, remont i ich modernizacje." przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Augustyniak za
Mirosław Górski za
Krzysztof Janicki za
Emilia Kwiatkowska za
Agnieszka Lewicka za
Marta Popielarska za
Żaneta Równiejko za
Krzysztof Seredyński za
Małgorzata Storma-Piotrowska za
Mariusz Wiśniewski za
Beata Woźniak za
Irena Plewa za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-09 16:55:12

Projekt w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Maszewo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Augustyniak za
Mirosław Górski za
Krzysztof Janicki za
Emilia Kwiatkowska za
Agnieszka Lewicka za
Marta Popielarska za
Żaneta Równiejko za
Krzysztof Seredyński za
Małgorzata Storma-Piotrowska za
Mariusz Wiśniewski za
Beata Woźniak za
Irena Plewa za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-09 16:57:30

Projekt w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2023 z autopoprawką paragrafu 3, który otrzymuje brzmienie„ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. W uzasadnieniu w 3 punkcie „Utrzymanie terenów zielonych - stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej kwotę 6,31 m2 zastąpić kwotą 10,76 m2 . przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Augustyniak za
Mirosław Górski za
Krzysztof Janicki za
Emilia Kwiatkowska za
Agnieszka Lewicka za
Marta Popielarska za
Żaneta Równiejko za
Krzysztof Seredyński za
Małgorzata Storma-Piotrowska za
Mariusz Wiśniewski za
Beata Woźniak za
Irena Plewa za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-09 17:01:36

Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Augustyniak za
Mirosław Górski za
Krzysztof Janicki za
Emilia Kwiatkowska za
Agnieszka Lewicka za
Marta Popielarska za
Żaneta Równiejko za
Krzysztof Seredyński za
Małgorzata Storma-Piotrowska za
Mariusz Wiśniewski za
Beata Woźniak za
Irena Plewa za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-09 17:07:58

Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok z autopoprawką Komisji Społecznej polegającą na usunięciu ustępu 1 w I kwartale planu. Dodanie w II kwartale „Raport z wykonania gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.” zastąpienie słowa „prezes” słowem „kierownik” dot. TPD w ustępie 3 II kwartale planu. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Augustyniak za
Mirosław Górski za
Krzysztof Janicki za
Emilia Kwiatkowska za
Agnieszka Lewicka za
Marta Popielarska za
Żaneta Równiejko za
Krzysztof Seredyński za
Małgorzata Storma-Piotrowska za
Mariusz Wiśniewski za
Beata Woźniak za
Irena Plewa za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-09 17:11:30

Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok. Dodaje się autopoprawkę w I kwartale planu ust. 3 otrzymuje brzmienie:"3. Wizytacja Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim". przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Augustyniak za
Mirosław Górski za
Krzysztof Janicki za
Emilia Kwiatkowska za
Agnieszka Lewicka za
Marta Popielarska za
Żaneta Równiejko za
Krzysztof Seredyński za
Małgorzata Storma-Piotrowska za
Mariusz Wiśniewski za
Beata Woźniak za
Irena Plewa za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-09 17:16:24

Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Augustyniak za
Mirosław Górski za
Krzysztof Janicki za
Emilia Kwiatkowska za
Agnieszka Lewicka za
Marta Popielarska za
Żaneta Równiejko za
Krzysztof Seredyński za
Małgorzata Storma-Piotrowska za
Mariusz Wiśniewski za
Beata Woźniak za
Irena Plewa za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-09 17:18:04

Projekt w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Augustyniak za
Mirosław Górski za
Krzysztof Janicki za
Emilia Kwiatkowska za
Agnieszka Lewicka za
Marta Popielarska za
Żaneta Równiejko za
Krzysztof Seredyński za
Małgorzata Storma-Piotrowska za
Mariusz Wiśniewski za
Beata Woźniak za
Irena Plewa za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-09 17:19:44