Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Maszewo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-25 15:32:17 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA Ogłasza OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE PLAC WOLNOŚCI 2 72-130 MASZEWO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-25 15:26:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 25 stycznia 2019 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w ponownych wyborach do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-25 15:22:09 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2019 - URZĘDNICY Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-24 18:40:23 edycja dokumentu
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLU ? ROK 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-24 18:23:06 dodanie dokumentu
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA ROK 2018 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-24 18:18:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Goleniowskiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-24 18:17:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-24 18:17:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz zmian w budżecie jednostek na rok 2019. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-23 12:41:01 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE - PIERWSZE, SKŁADANE NA POCZĄTKU KADENCJI 2018 - 2023 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-22 10:55:51 edycja dokumentu
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2019 - URZĘDNICY Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-21 13:46:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 18.01.2019 r. w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-18 18:56:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie 43/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz z mian w budżcie jednostek na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-18 11:22:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie 41/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz z mian w budżecie jednostek na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-18 11:22:30 dodanie dokumentu
INFORMACJA NT. ZASAD DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-18 11:20:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Maszewa NR 42/2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-17 18:16:32 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-17 18:12:03 edycja dokumentu
Podatki i Opłaty na 2019r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-17 17:20:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 15.01.2019r. w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-16 19:22:50 dodanie dokumentu
Deklaracje podatkowe na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-16 19:20:15 edycja dokumentu
Deklaracje podatkowe na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-16 19:19:17 edycja dokumentu
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - wszczęcie postępowania administracyjnego Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-15 15:47:06 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3, dz. 168, Darż dz. 370/25 i 370/30 - zakończenie postepowania administracyjnego Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-15 15:31:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmian w budżecie gmin na rok 2018 oraz zmian w budżecie gmin na rok 2018 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-14 13:03:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-14 13:03:31 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ GRUNTOWEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ USYTUOWANEJ W OBRĘBIE DĘBICE, GMINA MASZEWO. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-11 16:40:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym ograniczonym przetargu niezabudowanej gruntowej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Dębice, Gmina Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-11 16:38:11 dodanie dokumentu
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBICACH Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-11 16:21:22 edycja dokumentu
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBICACH Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-11 16:20:34 edycja dokumentu
Roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-10 21:16:04 dodanie dokumentu
Roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-10 21:15:47 usunięcie dokument
Roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-10 21:14:53 edycja dokumentu
Roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-10 21:14:44 usunięcie załacznika
Roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-10 21:14:32 edycja dokumentu
Roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo na rok 2019 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-10 20:47:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, Gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-10 07:59:22 edycja dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 18:18:49 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 18:05:52 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 18:02:49 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM GARAŻU ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁCE PRZYLEGŁEJ, JAKO DOJAZDOWEJ USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:48:25 dodanie dokumentu