Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 13.12.2018 r. w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych. Elżbieta Ptasznik 2018-12-13 18:06:52 dodanie dokumentu
PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RM - 19.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-13 09:01:32 edycja dokumentu
PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RM - 19.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-13 08:59:43 edycja dokumentu
PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RM - 19.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-13 08:58:22 edycja dokumentu
PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RM - 19.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-12 16:25:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 694/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, w kwestii przeznaczenia do zbycia w drugim ustnym nieograniczonym przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem garażu wraz z udziałem w działce przyległej, jako dojazdowej, położonych w obrębie Maszewo ? 1, przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-12 16:23:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 695/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, odnośnie przeznaczenia do zbycia w drugim ustnym nieograniczonym przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem garażu wraz z udziałem w działce przyległej, jako dojazdowej, położonych w obrębie Maszewo ? 1, przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-12 16:23:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 693/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, celem zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Maszewo ? 3, miasto Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-12 16:22:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 696/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, celem zbycia i obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym ograniczonym przetargu odnośnie niezabudowanej gruntowej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Dębice, Gmina Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-12 16:22:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 697/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2018 roku, celem zbycia w drugim ustnym nieograniczonym przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Maszewo ? 1, miasto Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej, stanowiącej własność Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-12 16:21:33 dodanie dokumentu
PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RM - 19.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-12 15:52:47 edycja dokumentu
PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RM - 19.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-12 15:50:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w sprawie nadania statutów sołectw-jednostek pomocniczych Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-10 23:45:17 dodanie dokumentu
WYKAZ SOŁECTW GMINY MASZEWO KADNCJA 2O15 r. -2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-10 23:38:04 edycja dokumentu
Wykaz Sołectw Gminy Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-10 23:36:43 usunięcie dokument
WYKAZ SOŁECTW GMINY MASZEWO KADNCJA 2O15 r. -2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-10 23:34:50 edycja dokumentu
WYKAZ SOŁECTW GMINY MASZEWO KADNCJA 2O15 r. -2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-10 23:31:27 edycja dokumentu
WYKAZ SOŁECTW GMINY MASZEWO KADNCJA 2O15 r. -2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-10 23:29:13 dodanie dokumentu
Wykaz Sołectw Gminy Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-10 23:24:52 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA Ogłasza OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE PLAC WOLNOŚCI 2 72-130 MASZEWO Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-10 12:33:10 edycja dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA Ogłasza OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MASZEWIE PLAC WOLNOŚCI 2 72-130 MASZEWO Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-10 12:32:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-07 22:22:58 dodanie dokumentu
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Gminy Goleniów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w 2019r. wraz z zapewnieniem opieki, na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających przejazdy uczniów w komunikacji regularnej z wyłączeniem okresu wakacyjnego Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-07 11:24:11 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Maszewie Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-06 22:58:38 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 04.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-06 22:55:58 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 04.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-06 22:55:44 usunięcie załacznika
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Maszewie Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-06 22:54:47 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Maszewie Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-06 22:53:32 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średnniego ciśnienia DN 63PE - Maszewo 3 (168), Darż (370/25 i 370/30) - wszczęcie postępowania administracyjnego Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-05 14:39:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 05.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-05 14:02:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 05.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-05 14:02:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 04.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-05 14:01:07 dodanie dokumentu
PROJEKT UCHWAŁY NA III SESJĘ RM 11.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-05 11:26:36 edycja dokumentu
PROJEKT UCHWAŁY NA III SESJĘ RM 11.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-04 15:24:00 edycja dokumentu
PROJEKT UCHWAŁY NA III SESJĘ RM 11.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-04 15:23:00 dodanie dokumentu
PROJEKT UCHWAŁY NA III SESJĘ RM 11.12.2018 r. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-04 15:20:09 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 690/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09.11.2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-04 15:17:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych. Ireneusz Chwiałkowski 2018-12-04 15:14:58 dodanie dokumentu
Spis telefonów Ireneusz Chwiałkowski 2018-11-30 20:10:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania służbowego samochodu osobowego w Urzędzie Miejskim w Maszewie Ireneusz Chwiałkowski 2018-11-30 19:56:28 dodanie dokumentu